Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

ΦτΦ/NFGR: ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ | Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον Κόλπο της Κυπαρισσίας
Ανθέων 72, 12461 | Mail: naturefriendsgreece@gmail.com | Τηλ. FAX: 215 5257408
Καταστατικό, Ειρηνοδικείο Αθηνών Α.Μ. 30425  | ΑΦΜ:997557187, ΔΟΥ Αιγάλεω

ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Στο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον Κόλπο της Κυπαρισσίας

11/3/2015

Γενικές και Ειδικές παρατηρήσεις στο υπό διαβούλευση (26/2 - 15/3/2016). Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ) που κατέθεσε το  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία)» και της ευρύτερης περιοχής τους, ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης». [ΕΔΩ]

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/Naturefriends Greece έχουν τοποθετηθεί για το θέμα της προστασίας του Κυπαρισσιακού κόλπου τουλάχιστον τέσσερις φορές στο παρελθόν [7/7/2013 - 8/9/2014 - 17/3/2015- 23/3/2015]. [ΕΔΩ]
Αρκετοί φορείς και ΜΚΟ όπως α) οι ΑΡΧΕΛΩΝ, WWF, MEDASSET το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD) και β) επιστήμονες, όπως η κα Ελένη Πορτάλιου, Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ & ερευνήτρια της περιοχής, έχουν κάνει σχόλια και έχουν καταθέσει δημιουργικές και αναλυτικές προτάσεις, τις περισσότερες εκ των οποίων η νεότερη υποβληθείσα και υπό διαβούλευση εκδοχή του Προεδρικού Διατάγματος δεν τις λαμβάνει σοβαρά υπόψη του.
Υπενθυμίζουμε ότι μετά τη γνωμοδότηση του Ε΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (32/2015 ΣτΕ), το προηγούμενο υποβληθέν σχέδιο Π.Δ (4.12.2014) είχε κριθεί ως «μη νόμιμο».
Η γνώμη μας είναι ότι ανεξαρτήτως κάποιων πρόσφατων βελτιώσεων, σε σχέση με το προηγούμενο, και η νεότερη έκδοση του σχεδίου ΠΔ «νομιμοποιεί την αυθαιρεσία και επιτείνει την υπάρχουσα κατάσταση καταστροφής, συρρίκνωσης, διάσπασης των ιδιαίτερων φυσικών στοιχείων που απαρτίζουν την περιοχή» [Ελένη Πορτάλιου 21/4/2015]

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


Ειδικές παρατηρήσεις των ΦτΦ/NFGR και προτάσεις στη νεότερη εκδοχή του ΠΔ για τον Κυπαρισσιακό που συρρικνώνει την προστατευόμενη σε σχέση με προηγούμενα σχέδια Π.Δ. και της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του 2011:
1.      ΑΡΘΡΟ 2: Προτείνουμε και πάλι συνολικά η περιγραφείσα περιοχή να χαρακτηριστεί ως Εθνικό Πάρκο, σύμφωνα με το Νόμο 3937/2011 – ΦΕΚ/Α 60/31.03.2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» και όχι «Περιοχή Προστασίας της Φύσης» όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 του σχεδίου ΠΔ. [ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο προηγούμενος χαρακτηρισμός του σχεδίου ΠΔ, που είχε απορρίψει ως μη νόμιμο το ΣτΕ, ήταν Περιφερειακό Πάρκο και ο προτεινόμενος από το ΣτΕ ήταν Εθνικό Πάρκο, που κακώς δεν  υιοθετήθηκε στο νέο σχέδιο ΠΔ που συζητάμε.]
2.      ΑΡΘΡΟ 3, Παράγραφος Α1/5 , επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες εντός της ΠΠΦ- 1. Η περιγραφή «η ημερήσια επίσκεψη και η ξενάγηση επισκεπτών με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή» είναι γενική και δεν προστατεύει την ωοτοκία και γενικότερα τον οικότοπο. Η πρόταση των ΦτΦ είναι η ανωτέρω περιγραφή να διατυπωθεί ως εξής «η ξενάγηση των επισκεπτών κ.λπ.  γίνεται από εξουσιοδοτημένους από το φορέα Διαχείρισης που θα συσταθεί».
3.      ΑΡΘΡΟ 3, Α.2.2 Ειδικότερα εντός της ΠΠΦ – 2β (Νησάκι Αγ. Αικατερίνης). Στις περιγραφές «υφισταμένη οδός», «υφισταμένες υποδομές» να προστεθεί στην αρχή το επίρρημα «νομίμως», όπως χρησιμοποιείται στο άρθρο 7 (Γενικές Διατάξεις 1 α). 
4.      ΑΡΘΡΟ 3, Β2, Ζώνη Αγροτικού Τοπίου | 9. Επιτρέπονται "Τα κύρια τουριστικά καταλύματα 4 και 5 αστέρων με όριο αρτιότητας τα 20 στρέμματα και μέγιστη δυναμικότητα 120 κλίνες...." Το ερώτημα είναι, γιατί επιτρέπονται μόνο καταλύματα τεσσάρων  και πέντε αστέρων, ξενοδοχεία υψηλών εισοδηματικών κοινωνικών στρωμάτων, και όχι χαμηλότερων προδιαγραφών που θα στηρίξουν την τοπική οικονομία αλλά και που θα είναι προσιτά σε περισσότερους επισκέπτες με χαμηλότερα εισοδήματα; Η πρόταση των ΦτΦ είναι το ΠΔ α) να επιτρέπει τη λειτουργία όλων των τύπων των καταλυμάτων και ιδιαίτερα των αγροτουριστικών β) να οριστεί νέο όριο αρτιότητας για την κατασκευή/ λειτουργία αναλογικά με τα δωμάτια ή την έκταση που καταλαμβάνει ή καλύπτει σε τετραγωνικά μέτρα το κτίριο/α, με μέγιστο όριο, τις 120 κλίνες που ήδη προβλέπονται στο Π.Δ.
5.      ΑΡΘΡΟ 3, Παράγραφος Β2/10δ – επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες εντός της Ζώνης Αγροτικού Τοπίου (ΖΑΤ). Για την κατοικία προβλέπεται η φύτευση «της κατάλληλης βλάστησης που θα λειτουργήσει ως φυσικός φωτοφράκτης με τα χαρακτηριστικά ενδημικά είδη της περιοχής κατά μήκος της πλευράς των κτιρίων με πρόσοψη στην παραλία». Η γνώμη μας είναι ότι ο «φυσικός φωτοφράκτης» δεν είναι αρκετός, δεν μπορεί να επιβληθεί ούτε να ελεγχθεί. Γενικότερα δεν διακρίνουμε μέτρα πρόληψης και προστασίας από τη φωτορύπανση, την ηχορύπανση, αλλά επιμύθια μέτρα αντιμετώπισης με το «φυσικό φωτοφράκτη»  και αφού έχουν ήδη προκύψει τα προβλήματα. Η πρότασή μας είναι να υπάρχουν «περιορισμοί της φωταγώγησης όχι μόνο στην πρόσοψη των κτιρίων (και από τα τροχοφόρα, τον οδικό φωτισμό κ.λπ) προς την παραλία, αλλά και ολόκληρου του παραλιακού μετώπου ωοτοκίας.
6.      ΑΡΘΡΟ 7, 3δ. Στο σχέδιο ΠΔ αναφέρεται ότι επιτρέπεται «Η θήρα σύμφωνα με τις κείμενες περί θήρας διατάξεις, πλην των περιοχών ΠΠΦ – 1 και ΠΠΦ – 2». Η ΠΡΟΤΑΣΗ των ΦτΦ είναι να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Επιτρέπεται η θήρα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κ.λπ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ η θήρα σε όλους τους Προστατευόμενους Φυσικούς Σχηματισμούς όπως περιγράφονται στο ν.1650/86 αρ.19 που τροποποιήθηκε με το ν. 3937/2011 για τη «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» αρ.5.5β (Protected natural formations).
7.      ΑΡΘΡΟ 7, 6: «Η υπηρεσία διοίκησης της περιοχής προστασίας της φύσης… μεριμνά για την κατεδάφιση και απομάκρυνση κατά προτεραιότητα των παράνομων κατασκευών και εγκαταστάσεων που υφίστανται εντός των εκτάσεων που χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Προστασίας της Φύσης και της περιφερειακής της ζώνης, εκτός αν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) όπως ισχύει καθώς και, αν συντρέχει περίπτωση, του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, και εφαρμόζει υποχρεωτικά πρόγραμμα αποκατάστασης του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις» | Οι ΦτΦ υπογραμμίζουν ότι το άρ.24 του ν. 4014/2011 που επικαλούνται οι συντάκτες του Σχεδίου ΠΔ έχει κριθεί από το ΣτΕ αντισυνταγματικό και άρα δεν είναι ισχυρό το επιχείρημα για την εξαίρεση της κατεδάφισης όσων  «παράνομων κατασκευών και εγκαταστάσεων… έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 [Δημοσίευση του ΣτΕ που κρίνει το άρ.24 του ν.4014/2011 αντισυνταγματικό, 27 Σεπτεμβρίου 2013 ΕΔΩ]

Πληροφορίες  naturefriendsgreece@gmail.com

Το Ελληνικό Δίκτυο "ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»/ Naturefriends Greece" ιδρύθηκε το 2007 και είναι μέλος της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Naturefriends International/NFI (1895). Στους NFI http://www.nfi.at/ συμμετέχουν 51 εθνικές οργανώσεις απ΄ όλο τον κόσμο με περισσότερα από 500.000 μέλη. Οι NFI συγκαταλέγονται στους GREEN10/G10, που είναι οι δέκα μεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου