Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ - ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: Να σταματήσει η Ελλάδα να χρηματοδοτεί την Ευρωπαϊκή Ατομική Ενέργεια EURATOM – H χρηματοδότηση της EURATOM σε συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας είναι πρόκληση

Υπογράφουμε ΕΔΩ

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ/ Friends of Nature Greece συμμετέχει στην εκστρατεία εναντίον της Ευρωπαϊκής  Ατομικής Ενέργειας EURATOM


Προς:
1.       Την Ελληνική κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία και οργανισμούς
2.       Τα Κόμματα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Σωματεία Εργαζομένων, ΤΕΕ
3.       ΑΕΙ,ΤΕΙ, Ινστιτούτα, Ερευνητικά Ιδρύματα
4.       ΜΚΟ, Περιβαλλοντικές – Οικολογικές Οργανώσεις, Κινήματα και Πρωτοβουλίες Πολιτών

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
ü  Να σταματήσει η Ελλάδα να χρηματοδοτεί την Ευρωπαϊκή Ατομική Ενέργεια EURATOMH χρηματοδότηση της EURATOM σε συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας είναι πρόκληση
ü  Την αποχώρηση της Ελλάδας από τη συνθήκη Euratom
ü  Να διαλυθεί η Euratom  

Για μια Ευρώπη χωρίς πυρηνική ενέργεια
Για μια Ελλάδα χωρίς άχρηστες οικονομικές επιβαρύνσεις
Για ένα ασφαλές Αιγαίο Πέλαγος σε μια Ειρηνική Μεσόγειο
Η Ελλάδα δεν διαθέτει εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας. Κάποιες κινήσεις  για την κατασκευή που είχαν γίνει τη δεκαετία του ’70 στην περιοχή της Καρυστίας ευτυχώς δεν προχώρησαν. Ωστόσο η χώρα μας, παρά το γεγονός ότι δεν έχει εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας, συμμετέχει μαζί με άλλες 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στην EURATOM,  την οποία  χρηματοδοτεί ετησίως  και μάλιστα σε συνθήκες έντονης οικονομικής κρίσης, όταν το κοινωνικό κράτος (Δημόσια Υγεία και Εκπαίδευση, Προστασία Ανέργων κ.ά. ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων) καταρρέει.


To Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης που συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή εκστρατεία των FRIENDS OF NATURE, καθώς και οι φορείς και οι πολίτες που συμμετέχουμε και την στηρίζουμε με τις υπογραφές μας και με άλλους τρόπους δράσης απαιτούμε:
·         Την κατάργηση της συνθήκης EURATOM το συντομότερο δυνατόν,
·         Ή αλλιώς την αυτόνομη έξοδο της Ελλάδας και άλλων μεμονωμένων Κρατών Μελών της Ε.Ε. από τη EURATOM.
·         Την άμεση διακοπή της Ελληνικής  χρηματοδότησης προς την EURATOM

Η Ελλάδα δεν έχει κανέναν λόγο να συμμετέχει στην αντιδημοκρατική και ανεξέλεγκτη EURATOM η οποία θεωρεί ότι δεν δεσμεύεται με την εφαρμογή της σύμβασης του Aarhus, με την οποία διασφαλίζεται η πρόσβαση σε πληροφορίες, η συμμετοχή του κοινού στην λήψη αποφάσεων, η προσφυγή στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα.
Σε μια εποχή που η χρήση της ατομικής ενέργειας μειώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα μετά το  πρόσφατο «ατύχημα» της Φουκουσίμα, αλλά και με την ιδιαίτερη απειλή που αντιμετωπίζει η χώρα μας από την κατασκευή των πυρηνικών εργοστασίων στη Σινώπη και στο Ακούγιου της Τουρκίας, θεωρούμε ότι το αίτημα για τη διάλυση των EURATOM ή την αυτόνομη έξοδο της Ελλάδας είναι ρεαλιστική και απαραίτητη πολιτική ενέργεια, για οικονομικούς, οικολογικούς και γεωπολιτικούς λόγους.
Καλούμε τους φορείς, τα ινστιτούτα, τα Πανεπιστήμια της χώρας,  το Φιλειρηνικό κίνημα, τις Πρωτοβουλίες Πολιτών, τις ΜΚΟ που έχουν δώσει μακρόχρονους αγώνες ενάντια στην Πυρηνική Ενέργεια και τα Πυρηνικά Όπλα και για την προστασία του περιβάλλοντος, να συνυπογράψουν το Ψήφισμα για την άμεση  διακοπή της χρηματοδότησης και την αυτόνομη έξοδο της Ελλάδας από τη EURATOM με προοπτική τη διάλυσή της.
Ιδιαίτερα καλούμε τα ευπαθή κοινωνικά στρώματα που πλήττονται από την ανεργία, την ανασφάλεια και την αποσάθρωση του κοινωνικού κράτους να στηρίξουν με την συμμετοχή τους την εκστρατεία των Φίλων της Φύσης (Friends of Nature).
Απαιτούμε από την κυβέρνηση, τα κόμματα, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους συνδικαλιστικούς φορείς να υιοθετήσουν το ψήφισμα και να πάρουν σαφή πολιτική θέση.
Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ συμμετέχει στην εκστρατεία που έχει ήδη ξεκινήσει από τη Διεθνή Περιβαλλοντική Οργάνωση FRIENDS OF NATURE και που στηρίζεται από σοβαρούς διεθνείς φορείς http://www.nfi.at/index.php?option=com_content&task=view&id=455&Itemid=31
(Παράλληλα σας προτείνουμε να υπογράψετε και το Ευρωπαϊκό Ψήφισμα http://www.my-voice.eu)

 ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

The Greek network Friends of Nature participates in the campaign against the European Atomic Energy Community EURATOM


To:
1. The Greek government, relevant ministries and state organisations
2. The political parties, local authorities, trade unions, the Technical Chamber of Greece, Universities, Colleges, Institutes, Research Institutes
4. NGOs, Environmental - Ecological Organizations, Movements and Citizen Initiatives

RESOLUTION
WE DEMAND:
  • Greece to stop financing the European Atomic Energy Community EURATOM - EURATOM’s funding under conditions of financial difficulty is a provocation
  • The withdrawal of Greece from the Euratom Treaty
  • EURATOM to be dissolved.

For a nuclear-free Europe
Greece without unnecessary financial burdens
For a safe Aegean Sea in a peaceful Mediterranean

Greece does not have nuclear power plants. Some moves towards their construction in the 70s in the wider area of Karystos fortunately were not materialised. However, despite the fact that our country has no nuclear power plants, she participates together with another 13 EU countries in the EURATOM Treaty, funding it annually, even under the present state of severe economic crisis, when the Welfare State (Public Health, Education and the Protection of unemployed and other vulnerable social groups) is collapsing.

What is the objective of the EURATOM Treaty (Article 1): It shall be the task of the Community to contribute to the raising of the standard of living in the Member States and to the development of relations with the other countries by creating the conditions necessary for the speedy establishment and growth of nuclear industries.”

The Greek network Friends of Nature, participating in the European campaign launched by the FRIENDS OF NATURE INTERNATIONAL, together with the undersigned organisations and the citizens who support actively the campaign demand:

• The immediate dissolution of the EURATOM Treaty
• Or else, the autonomous exit of Greece and other participating EU Member States from the EURATOM Treaty.
• The immediate termination of Euratom’s funding

Greece has no reason to participate in the undemocratic and uncontrolled EURATOM Treaty under which there is no commitment to the implementation of the Aarhus Convention, which ensures access to information, public participation in decision making, access to justice on environmental issues.

At a time when the use of atomic energy is declining worldwide, especially after the recent "accident" in Fukushima, but also with the particular threat to our country from the construction of nuclear power plants at Akkuyu and Sinopi in Turkey, we consider the request for the dissolution of the EURATOM Treaty or the independent exit of Greece a realistic and necessary political action for economic, ecological and geopolitical reasons.

We invite organisations, institutes, the universities of the country, the peace movement, action groups and NGOs which have been involved in lengthy struggles to protect the environment against nuclear energy and nuclear weapons, to sign the resolution for the immediate termination of financing Euratom and for the independent exit of Greece from it, with the perspective of the Treaty’s final dissolution.

Particularly we call on vulnerable social groups affected by unemployment, insecurity and the erosion of the welfare state to support with their participation the Friends of Nature campaign.

We call the government, the political parties, the local government, trade unions to take a clear political position by adopting the resolution.

The Greek network FRIENDS OF NATURE participates in the campaign launched by the world environmental organization FRIENDS OF NATURE and supported by well known international agencies.

 (In addition we recommend that you sign the European Resolution


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου