Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου Manfred Pils (President of the Naturefriends International)

 ImageΑγαπητοί Φίλοι της Φύσης,

Αγαπητοί αναγνώστες,

Καθώς το 2012 πλησιάζει στο τέλος του, φαίνεται να είναι απαραίτητες μια σύντομη ανασκόπηση των γεγονότων του παρελθόντος και μια συνοπτική άποψη για τα γεγονότα που θα έρθουν.

Στον τομέα του διεθνούς περιβάλλοντος και της προστασίας της φύσης ο περασμένος χρόνος  χαρακτηρίστηκε από σοβαρές παλινδρομήσεις. Όλο και περισσότεροι φορείς χάραξης πολιτικής, εξαναγκασμένοι από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, όχι μόνο γύρισαν την πλάτη τους στο φιλόδοξο στόχο της δημιουργίας μιας κοινωνικής και οικολογικής ανάκαμψης, αλλά θυσίασαν κοινωνική και οικονομική πρόοδο που είχε αποκτηθεί με πολύ κόπο, προκειμένου να καθησυχάσουν τη «νευρικότητα των αγορών». Σε αυτό το πλαίσιο, το άδοξο αποκορύφωμα του έτους επιτεύχθηκε στην Παγκόσμια Διάσκεψη της Ντόχα, που κατέληξε να είναι μια σύνοδος κορυφής «ανανεώσιμων» υποσχέσεων. Για άλλη μια φορά, δεν επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών CO2. Για άλλη μια φορά, δεν αναλήφθηκαν δεσμευτικές υποχρεώσεις για την αποζημίωση των φτωχότερων χωρών του πλανήτη που, ιστορικά μιλώντας, έχουν συμβάλλει ελάχιστα στην  ανθρωπογενή  κλιματική αλλαγή, ενώ υφίστανται τη μεγαλύτερη ζημιά εξαιτίας της.

Παρά το υπόβαθρο της καθολικής αυτής αποτυχίας, πολλές χώρες έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα σε συμφέροντα μονόπλευρης δημοσιονομικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, αγνοώντας εντελώς κάθε πτυχή της αειφόρου ανάπτυξης. Γι 'αυτό επαφίεται σε μεγάλο βαθμό στις μη κυβερνητικές οργανώσεις να ενεργήσουν ως η αιχμή του δόρατος μιας δυναμικής κοινωνίας πολιτών για την υπεράσπιση των οικολογικών αξιών. Οι Φίλοι της Φύσης συμπράττουν με τη συμμετοχή τους σε μεγάλης κλίμακας διεθνείς κινητοποιήσεις, όπως  «οι Φίλοι της Φύσης κατά της EURATOM»,  με τη μορφή περιφερειακών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, όπως «το Τοπίο της Χρονιάς» το οποίο έλαβε πρόσφατα διάκριση από τον UNWTO (Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού) και με τη σύμπραξή μας στην Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών για το «Ανθρώπινο Δικαίωμα στο Νερό», αλλά και με τη μορφή εθνικών πρωτοβουλιών και πολυάριθμων δραστηριοτήτων στις τοπικές ομάδες μας.

Μερικά από τα βασικά θέματα των δραστηριοτήτων της NFI ακόμη βρίσκονται σε στάδιο διαμόρφωσης: το πρόγραμμα Δρόμοι του Νερού  θα προβληθεί σε διεθνές επίπεδο. Η εναρκτήρια εκδήλωση για το Τοπίο της Χρονιάς - της Άνω κοιλάδας του Ρήνου θα πραγματοποιηθεί στη Βασιλεία στις 13 / 14 Απριλίου, ενώ θα κάνουμε μια συντονισμένη προσπάθεια για την προώθηση της ανταλλαγής μεταξύ των ευρωπαϊκών και των αφρικανικών οργανώσεων - μελών μας.
 Για την πραγματοποίηση των παραπάνω και πολλών άλλων στόχων για τον επόμενο χρόνο, βασιζόμαστε και πάλι στην υποστήριξη των μελών μας και των συνεργαζόμενων με εμάς φορέων. Αυτοί θα δώσουν υπόσταση στα σχεδιαζόμενα έργα και τις εκστρατείες και θα επιτρέψουν στο κίνημά μας να εκφράζεται με ομοφωνία υπέρ μιας κοινωνικής ανάπτυξης συνδυασμένης με περισσότερη αλληλεγγύη, περισσότερη ανοχή και καλύτερη γνώση του περιβάλλοντός μας.

Εκ μέρους της Επιτροπής Διοίκησης και του προσωπικού της NFI  εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου για τη δουλειά που έχετε κάνει μέχρι σήμερα και σας εύχομαι  καλή αρχή για τον νέο χρόνο!


Manfred Pils, Πρόεδρος της Διεθνούς Οργάνωσης Φίλων της Φύσης

Το μήνυμα στα ΑγγλικάDear Naturefriends,
Image

Dear Readers,

As the year 2012 is drawing to an end, a brief review of past events and a concise outlook on events to come seems in order.
In the field of international environment and nature protection the year was characterised by serious setbacks. Helplessly driven by the prolonged financial crisis, more and more policy makers not only turned their backs on the ambitious goal of bringing about a social and ecological turnaround, they even sacrificed hard-won social and economic progress in order to appease “jittery markets”. In this context the year’s inglorious culmination was reached at the Doha World Climate Conference – which turned out to be a summit of ‘renewable‘ promises. Once again, no agreement was reached on ambitious CO2 reduction goals; once again, no binding commitments were made to  compensating the poorest countries on the globe which, historically speaking, have contributed the least to manmade climate change while suffering the greatest damage from it.

Against the background of this global failure, many countries gave and continue to give precedence to one-sided fiscal-policy interests at the national level, totally disregarding each and every aspect of sustainable development. So it is largely left to the non-governmental organisations to act as the spearhead of a critical civil society  when it comes to upholding ecological values. This is what Naturefriends engage in, in the form of large-scale international projects, such as “Naturefriends against EURATOM”, in the form of regional development initiatives, such as “Landscape of the Year”, which recently received an UNWTO accolade, and by taking part in the ”Human Right to Water” European Citizens‘  Initiative, but also in the form of national drives and of numerous activities in our local groups. A few key aspects of the NFI activities are even now taking shape: The Water-Ways project will be raised to the international level; the kick-off event for the Landscape of the Year – the Upper-Rhine Valley takes place in Basle on 13 / 14 April, and we shall make a concerted effort to promote the exchange between our European and our African member organisations. For the implementation of these and many other plans we shall, next year again, depend on the support of our members and of our cooperation partners. It is for them to give substance to the planned projects and campaigns and to permit our movement to speak with one voice in support of  a social development in the sign of more solidarity, more tolerance and a distinct awareness of our environment.

On behalf of the Management Committee and of the NFI staff I express my warmest thanks for the work you have done so far and wish you a good start into the New Year!

Berg frei!
Manfred Pils, President of the Naturefriends International 

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το μήνυμα μεταφrάζεται στην Ελληνική γλώσσα] 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου