Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Naturefriends warmly welcome EU efforts to reduce plastic waste and take action


[Μία από της αφίσες των ΦτΦ/NFGR που δημιουργήθηκαν με αφορμή την εκστρατεία]12 May 2014 |
Naturefriends warmly welcome EU efforts to reduce plastic waste and take action

Every year, millions of tonnes of litter end up in oceans, beaches, forests and elsewhere in nature. The primary causes are our societies’ unsustainable production and consumption patterns, poor waste management strategies and lack of awareness.

Naturefriends from Belgium, Germany, Finland, France, Greece and Austria supported the campaign. A selection of pictures by Naturefriends Linz, Naturefriends Wals, Naturefriends Karlsruhe and Amis de la Naue Nevilles

More info here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου