Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019: Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece | Βασικά άρθρα του καταστατικού


Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece πραγματοποιεί την ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του.
Με αφορμή τη συνέλευση δημοσιεύουμε τα βασικά άρθρα του καταστατικού του σωματείου το οποίο και είναι διαθέσιμο για όποιον ενδιαφέρεται.

Σας ενημερώνουμε ότι περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις, τους συνεργάτες, το χαρακτήρα των ΦτΦ έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε (ή και να κατεβάσετε) στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό 2018 - 2022 με τίτλο "Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το σχεδιάζουν σήμερα" [ΕΔΩ -  https://joom.ag/04aY]

Όποιος/α ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για τους ΦτΦ, να γίνει δόκιμο και στη συνέχεια τακτικό μέλος, να προσφέρει εθελοντικά τις γνώσεις μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω mail naturefriendsgreece@gmail.com

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Η Περιβαλλοντική Κοινωνική Οργάνωση Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης/ Naturefriends Greece, λειτουργεί ως Πανελλαδικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η οργάνωση εμπνέεται από τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές αξίες των Naturefriends International. 

Τα μέλη των ΦτΦ αγωνίζονται να συμβάλλουν για τη δημιουργία μιας κοινωνίας, στην οποία δεν θα υπάρχουν προνόμια και διακρίσεις που αφορούν τις πολιτικές πεποιθήσεις, το θρήσκευμα, το φύλο, το χρώμα του δέρματος, την καταγωγή, την κοινωνική τάξη κ.ά. γιατί μόνο σε μια τέτοια δίκαιη κοινωνία μπορούν να βρoυν πλήρη εφαρμογή οι αρχές της αειφορίας, της αλληλεγγύης, της κλιματικής κοινωνικής δικαιοσύνης.

Άρθρο 2
Σκοποί 
Οι σκοποί του Σωματείου Ελληνικό Δίκτυο «Φίλοι της Φύσης» είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ειδικότερα δε το σωματείο έχει ως σκοπούς:
1. Να προβάλλει και να διαδίδει τις αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και να συμβάλλει στην υλοποίηση των αρχών αυτών μέσα από την διάδοση και προβολή ενός άλλου τρόπου οργάνωσης  των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, που να διασφαλίζει τόσο την προστασία του περιβάλλοντος όσο και την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία.
2. Να συμβάλλει ενεργά στην προστασία του τοπίου, των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, στη διατήρηση και την αναπαραγωγή των φυσικών πόρων, οι οποίοι αποτελούν τη βάση της ζωής στη γη αλλά και γενικότερα να συμβάλλει σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και βελτιστοποίησης των συνθηκών ζωής.
3. Να αναπτύσσει εντός αλλά και εκτός Ελλάδας σχέσεις και συνεργασίες με άλλες οργανώσεις, φορείς, σωματεία, συλλόγους και δίκτυα οργανώσεων ή πολιτών με παρόμοιους σκοπούς και κυρίως εφόσον υιοθετούν τις αρχές της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της  αειφορίας.
4. Να διαδίδει και να εφαρμόζει εναλλακτικές μορφές τουρισμού και να οργανώνει δραστηριότητες για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου συμβατές με το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον.
5. Η διάδοση της αξίας της φύσης για την ανθρώπινη ύπαρξη και η προώθηση δράσεων, ιδεών και απόψεων με στόχο την εναρμόνιση της ανθρώπινης δραστηριότητας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. 
6. Να συμβάλλει στην ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση στην κοινωνία, πολιτών διαφορετικών εθνικοτήτων, διαφορετικής κουλτούρας, θρησκείας και καταγωγής, όπως επίσης και να στηρίζει κοινωνικά αδύναμες ομάδες πολιτών.
7. Να αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας με τα κινήματα και τις οργανώσεις πολιτών για τη βελτίωση της ζωής στην πόλη (αστικό, ανθρωπογενές περιβάλλον).
8. H Περιβαλλοντική εκπαίδευση και γενικότερα η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης σε θέματα που αφορούν τον άνθρωπο και το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσει δραστηριότητα. 
9. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μελών και πολιτών σχετικά με ανθρωπιστικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργιά της κοινωνίας και τη ζωή των ανθρώπων. 
10. Η αλληλεγγύη, συνεργασία και συλλογική δράση, για την ηθική, μορφωτική, πολιτιστική, περιβαλλοντική και κοινωνική προαγωγή των μελών του και γενικά όλων των ανθρώπων.
11. Η προώθηση κοινωνικών, οικολογικών, πολιτικών, πολιτιστικών και επιστημονικών θέσεων που ενστερνίζονται τα μέλη του συλλόγου αλλά και η Διεθνής Οργάνωση Nature Friends International. 
12. Η προώθηση και προβολή της αξίας του εθελοντισμού και των εθελοντικών δράσεων καθώς και η δημιουργία ενός πανελλήνιου δικτύου εθελοντών για την προώθηση του θεσµού του εθελοντισµού και την εµπέδωση της κοινωνικής συνοχής
13. Η παρακολούθηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και κυρίως η παρέμβαση με σκοπό τη προβολή και τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την άσκηση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων όλου του φάσματος της Οικολογίας.
14. Να συμβάλλει µε οποιονδήποτε τρόπο στην ανέλιξη, καλλιέργεια και προστασία της νεότητας και της παιδικής ηλικίας, εδραζόμενο στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της συμμετοχής και της ελευθερίας. 
15. Η διατήρηση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς καθώς και η καλλιέργεια της τέχνης των γραμμάτων και του πνεύματος.  

Άρθρο 3
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου

Για να προωθηθούν και να επιτευχθούν οι σκοποί που αναφέρθηκαν (άρθρο 2) οι «Φίλοι της Φύσης» σχεδιάζουν εξειδικευμένους στόχους, οργανώνουν όλες τις απαιτούμενες δράσεις σε επιστημονικό, πολιτικό, κινηματικό επίπεδο και χρησιμοποιούν κάθε νόμιμο τρόπο και μέσον. Ειδικότερα οι «Φίλοι της Φύσης» :
1. Σχεδιάζουν και αναλαμβάνουν μόνοι τους ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, δίκτυα και κινήματα πολιτών, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, δράσεις και ενημερωτικές εκστρατείες για συγκεκριμένα θέματα που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της οργάνωσης (άρθρο 2).
2. Πραγματοποιούν ημερίδες, σεμινάρια και άλλες επιστημονικές, κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση  των μελών της οργάνωσης, των συνεργατών της και όλων των πολιτών. Η γνώση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
3. Οργανώνουν ή συμμετέχουν σε κοινωνικούς αγώνες και χρησιμοποιούν κάθε νόμιμο μέσον για την προστασία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, των πολιτιστικών ιστορικών μνημείων και των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών.
4. Ενθαρρύνουν τον εθελοντισμό και συμμετέχουν στην προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα των οικολογικά ευαίσθητων και προστατευομένων (ή μη προστατευομένων) περιοχών. Παράλληλα, με τη δράση τους διεκδικούν από την πολιτεία να αναλάβει τις δικές της ευθύνες για την προστασία των οικοσυστημάτων, του τοπίου και των χώρων ιστορικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
5. Υποστηρίζουν τις κοινωνικές, οικολογικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις των μελών της οργάνωσης.
6. Αξιοποιούν τα «σπίτια» των Φίλων της Φύσης, ξενώνες, καταφύγια, κατασκηνώσεις (camping) και άλλες εγκαταστάσεις συμβατές με το περιβάλλον, οι οποίες εκτός από χώροι διαμονής προσφέρονται ως κέντρα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
7. Οργανώνουν (ή και συμμετέχουν σε) εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βιοποικιλότητα, τον τουρισμό, την οικολογία, τη διατροφή και γενικά σε κάθε δράση ή εκδήλωση που είναι σχετική με τους σκοπούς της οργάνωσης.
8. Υποστηρίζουν  τους Συνεργάτες του Ελληνικού Δικτύου «Φίλοι της Φύσης», στις δραστηριότητες που αυτοί αναπτύσσουν για την επίτευξη των κοινών στόχων. 
9. Συμμετέχουν σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά δίκτυα  για την υπεράσπιση και τη βελτίωση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (μέσα μαζικής μεταφοράς, ελεύθεροι χώροι, διαχείριση των απορριμμάτων, εξοικονόμηση ενέργειας, δικαιώματα πεζών/ποδηλατών/ ΑΜΕΑ κ.λπ)
10. Εκδίδουν περιοδικά και άλλα έντυπα, αξιοποιούν το διαδίκτυο (Blogs, Sites, Επικοινωνία, Συνεννόηση, Συντονισμό, Εκπαίδευση, Ενημέρωση).
11. Συνεργάζονται με Πανεπιστήμια, Πολιτικά – Οικολογικά – Κοινωνικά και άλλα Ινστιτούτα, Ερευνητικά Κέντρα και γενικά επιστημονικούς φορείς, ομάδες και κοινωφελείς Οργανισμούς, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  με σκοπό την ενημέρωση, επιμόρφωση και την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Άρθρο 4
Μέλη 
Μέλη του σωματείου Ελληνικό Δίκτυο «Φίλοι της Φύσης» είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία:
1. Αναπτύσσουν και συμμετέχουν ενεργά ή στηρίζουν πρωτοβουλίες για την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
2. Τα μέλη, φυσικά πρόσωπα, υποβάλλουν αίτηση εγγραφής προς το Δ.Σ. των Φίλων της Φύσης (Ελλάδος) στην οποία αναφέρονται: 
α) Η ρητή συμφωνία τους  με το παρόν καταστατικό. Τα μέλη των Φίλων της Φύσης, είναι αυτοδίκαια μέλη του δικτύου Naturefriends International.
β) Προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η αίτηση είναι να συνηγορήσουν θετικά δύο πρόσωπα τακτικά  μέλη των ΦτΦ, που είναι οικονομικά τακτοποιημένα και τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση. 
γ) Τα υποψήφια μέλη γίνονται για ένα χρόνο δόκιμα μέλη. Μετά τον έναν χρόνο, γίνονται τακτικά μέλη με απόφαση του Δ.Σ. Κριτήρια για να καταστούν από δόκιμα σε τακτικά μέλη είναι η ενεργή συμμετοχή, η στήριξη των δράσεων των ΦτΦ, η τήρηση του καταστατικού, η προβολή των θέσεων του σωματείου, η  κανονική καταβολή της συνδρομής τους. 
3. Το Δ.Σ. των Φίλων της Φύσης συζητά την αίτηση εγγραφής για δόκιμα μέλη στην πρώτη συνεδρίασή του από την ημερομηνία υποβολής της. Την οριστική απόφαση για την ένταξη του δόκιμου ως τακτικού μέλους στο Ελληνικό Δίκτυο «Φίλοι της Φύσης» την παίρνει το Δ.Σ. τουλάχιστον ένα χρόνο μετά την αίτηση εγγραφής.
4. Τα δόκιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει το καταστατικό και ο νόμος εκτός από αυτά του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
5. Κάρτα μέλους των ΦτΦ έχουν δικαίωμα να λάβουν όλοι όσοι έχουν καταβάλει τις συνδρομές τους. Η κάρτα είναι απαραίτητη για την αναγνώριση της ιδιότητας ως μέλους του σωματείου στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και για κάθε άλλη υπηρεσία ή προνόμιο των μελών (εκπτώσεις σε καταστήματα και υπηρεσίες, χρήση των σπιτιών των ΦΤΦ κ.λ.π). Η κάρτα ανανεώνεται κάθε έτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου