Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020

20 Φεβρουαρίου: Η Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης και οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece
Ανθέων 72, 12461 | Mail: naturefriendsgreece@gmail.com | Τηλ. : 215 5257408

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20.02.2020

20 Φεβρουαρίου: Η Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης και οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ

Το θέμα του ΟΗΕ για το 2020: «Κλείσιμο του χάσματος των ανισοτήτων για την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης»

Στον υπότιλο του λογότυπου του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/  Naturefriends Greece υπάρχει η φράση «Για την Περιβαλλοντική και Κοινωνική Δικαιοσύνη», η οποία περιγράφει με συνοπτικό τρόπο τη γενικότερη φιλοσοφία του Καταστατικoύ του σωματείου, όπως περιγράφεται στα θεμελιώδη άρθρα του (Σκοποί -  Μέσα).

Η φιλοσοφία του καταστατικού των ΦτΦ «Για την Περιβαλλοντική και Κοινωνική Δικαιοσύνη» γίνεται προσπάθεια να γίνει πράξη με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως περιγράφονται για την περίοδο που διανύουμε στον «Επιχειρησιακό Σχεδιασμό 2018 – 2022» με τίτλο «Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν σήμερα».

Οι ΦτΦ θεωρούν ότι  «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας.» Άρθρο 24 παρ.1 του Συνάγματος.

Οι ΦτΦ έχουν επεξεργαστεί ιδιαίτερα τα κοινωνικά δικαιώματα για ένα υγιές περιβάλλον, σύμφωνα με τον ορισμό του Ν.1650/86, αρ.2 που τον περιγράφει ως «το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες.»

Ένας από τους στόχους των ΦτΦ που περιγράφονται στον «Επιχειρησιακό Σχεδιασμό 2018 – 2022»  είναι η καταπολέμηση του Περιβαλλοντικού ρατσισμού και του Περιβαλλοντικού ταξισμού. Διαβάζουμε από το Βασικό Γλωσσάρι:
Περιβαλλοντικός Ρατσισμός: O περιβαλλοντικός ρατσισμός (environmental racism) αναφέρεται σε κοινωνικά περιθωριοποιημένες κοινότητες φυλετικών μειονοτήτων που υπόκεινται σε άρνηση πρόσβασης σε πηγές οικολογικών οφελών (όπως καθαρός αέρας, νερό και φυσικοί πόροι) και σε δυσανάλογη έκθεση των ρύπων.


Ο περιβαλλοντικός ρατσισμός αναφέρεται στη δυσανάλογη επίπτωση μιας πολιτικής ή πρακτικής στις διάφορες μειονοτικές ομάδες και στην τοπική τους περιβαλλοντική ποιότητα. Πιο συγκεκριμένα, η ύπαρξη παράνομων χωματερών σε περιοχές προσφύγων ή μεταναστών ή εθνικών μειονοτήτων, όπως συμβαίνει σε περιοχές της Αττικής, αποτελεί παράδειγμα περιβαλλοντικού ρατσισμού. Ανάλογα, όμως, είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές ομάδες από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα όπου λόγω της τάξης τους χάνουν πολλά προνόμια που άλλα κοινωνικά στρώματα απολαμβάνουν ελεύθερα (environmental classism/ περιβαλλοντικός ταξισμός).

 Οι διακρίσεις λόγω κοινωνικής τάξης αναδεικνύουν το δυσανάλογο αποτέλεσμα που μπορεί να έχει μια πολιτική ή μια πρακτική στις διάφορες κοινωνικοοικονομικές ομάδες και στην τοπική τους περιβαλλοντική ποιότητα. Πιο συγκεκριμένα, η ύπαρξη εξορυκτικών εκμεταλλεύσεων και λατομικών δραστηριοτήτων σε περιοχές όπου κατοικούν πολίτες από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα, όπως συμβαίνει σε περιοχές της Χαλκιδικής, αποτελεί παράδειγμα περιβαλλοντικού ταξισμού. Ο περιβαλλοντικός ρατσισμός είναι ζήτημα ταχυδρομικού κώδικα. Πολύ συχνά ο περιβαλλοντικός ρατσισμός κι ο περιβαλλοντικός ταξισμός συνυπάρχουν. | Πηγές: Bullard, R. D. (Ed.). (1993).Confronting environmental racism: Voices from the grassroots. Boston, MA: South End Press.  - Cole, L. W., & Foster, S. R. (2001). From the ground up: Environmental racism and the rise of the environmental justice movement. NY: New York University Press. - Nixon, R. (2011). Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Harvard Cambridge, MA: University Press.

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ θα συνεχίσει τις δράσεις του για την Περιβαλλοντική και Κοινωνική Δικαιοσύνη  και θα στηρίξει εκείνες τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής με βάση την αρχή της προφύλαξης, της εγγύτητας, το δικαίωμα στην πληροφόρηση (συνθήκη του Άαρχους).
Αντίθετα  θα αντιπαλέψει το «πράσινο ξέπλυμα» (Green washing) και την νοοτροπία  «Νot Ιn Μy Βack Υard | Nimbyism» «μακριά από μας», «Όχι στη δική μας αυλή».

Ανθέων 72, 12461 | Τηλ. FAX: 215 5257408
ΑΦΜ:997557187, ΔΟΥ Αιγάλεω

Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΜ Φορέα: 3358)
Περιφέρειας Αττικής - τμήμα Πολιτιστικών Σωματείων (Αριθμός Φακέλου: 20014)

Το Ελληνικό Δίκτυο «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»/Naturefriends Greece, έχει νομική μορφή σωματείου, ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί τμήμα της Διεθνούς  Οργάνωσης Naturefriends International/NFI (1895). https://www.nf-int.org
Από το 2018 είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Seattle to Brussels και εκπρόσωπός του στην Ελλάδα  http://s2bnetwork.org.
Από τον Ιανουάριο του 2020 συνεργάζεται με το Γερμανικό σωματείο Respect for Greece www.respekt-fuer-griechenland.de

Οι ΦτΦ είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο  integrated Civil Society Organizations (iCSO) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. http://esango.un.org/civilsociety/login.do

Οι ΦτΦ/NFGR ήταν εθνικοί συντονιστές της εκστρατείας people4soil για να χαρακτηριστεί το έδαφος κοινό αγαθό και συνεργάζονται με Ευρωπαϊκές και Διεθνείς οργανώσεις και Κοινωνικά Δίκτυα για το περιβάλλον, το δίκαιο εμπόριο, τον πολιτισμό κ.ά. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου