Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Για τη μείωση της δασοκάλυψης στη Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη

ΨΗΦΙΣΜΑ της Εθνικής Συνδιάσκεψης των Φίλων της Φύσης 29/9/2012
Για τη μείωση της δασοκάλυψης στη Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Με ανησυχία παρακολουθούμε την προϊούσα μείωση της δασοκάλυψης στις χώρες της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασών καίγονται και μετατρέπονται σε υποβαθμισμένα οικοσυστήματα. Σε μεγάλο ποσοστό τα αίτια είναι εξακριβωμένα ανθρωπογενή. Η έκταση των πυρκαγιών οφείλεται σε ελλείψεις στην πρόληψη και τη ελλειμματική χρηματοδότηση στους τομείς της δασοπυρόσβεσης. Από τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, μόνο το έτος 2012 κάηκαν 670.000- στρέμματα στην Πορτογαλία, 500.000- στρέμματα στην Ελλάδα, 1.400.000- στρέμματα στην Ισπανία, ενώ οι αριθμοί αυτού επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο.

Στη Σερβία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η έλλειψη ουσιαστικών ενεργειακών πολιτικών αλλά και η διογκούμενη φτώχεια, οδηγεί στην αυξανόμενη αποψίλωση δασικών εκτάσεων για καύσιμη ύλη. Το φαινόμενο της λαθροϋλοτομίας επεκτείνεται και σε άλλες χώρες, όπως και στην Ελλάδα, εξαιτίας των εφαρμοζόμενων πολιτικών οικονομικής ύφεσης που οδηγούν μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες στην ανεργία και την ανέχεια καθώς και την αύξηση των τιμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που τους στερεί το δικαίωμα πρόσβασης στο δημόσιο αυτό αγαθό.

Επικαλούμενες την οικονομική ύφεση όλο και περισσότερο οι κυβερνήσεις των χωρών της Νότιας και Νοτιανατολικής Ευρώπης εφαρμόζουν αντιπεριβαλλοντικές πολιτικές, παραβιάζοντας διεθνείς συνθήκες και τις Οδηγίες 92/43 ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ. Η περιβαλλοντική νομοθεσία, είτε ελαστικοποιείται, είτε εκπίπτει, είτε δεν εφαρμόζεται, είτε και παραβιάζεται με την ανοχή των αρμοδίων υπηρεσιών. Έτσι, σε δασικές εκτάσεις, ακόμη και προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, μεταβάλλεται ο χαρακτηρισμός και η χρήση, εγκαθίστανται βιομηχανικές, εμπορευματικές, μεγάλες τουριστικές και ενεργειακές μονάδες βιομηχανικού τύπου, επεκτείνεται ο αστικός ιστός.


Τα φαινόμενα αυτά επιδεινώνουν την ήδη βεβαρυμμένη κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και εντείνουν τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Συμβάλλουν στην αύξηση της μέσης θερμοκρασίας και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στη μείωση των υδάτινων αποθεμάτων και την υποβάθμιση της ποιότητάς τους, διαβρώνουν το έδαφος, καταστρέφουν τη βιοποικιλότητα.
Έχουν άμεσες και ορατές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής των ανθρώπων και την αύξηση της θνησιμότητάς τους.  Έχουν ακόμη τεράστιο και μετρήσιμο οικονομικό κόστος.

Οι Φίλοι της Φύσης θεωρούν ότι πρέπει η Ε.Ε. και κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά να λάβουν άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης για την αναχαίτιση της επιδείνωσης του φυσικού περιβάλλοντος και τη μείωση της δασοκάλυψης στη Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Να εκπονηθούν τα κατάλληλα διαχειριστικά σχέδια.
Να ληφθούν αντισταθμιστικά μέτρα στις οικιστικές, βιομηχανικές, εμπορευματικές, τουριστικές περιοχές, για τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων, την αύξηση των πράσινων και υδατοπερατών επιφανειών, τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αέρα, με στόχο να καταστούν οι πόλεις περιβαλλοντικά βιώσιμες και οι ανθρώπινες δραστηριότητες να μειώσουν δραστικά το οικολογικό τους αποτύπωμα.

Τασσόμαστε υπέρ πολιτικών και μέτρων παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάκαμψης των χωρών που πλήττονται από οικονομική ύφεση με δραστηριότητες και έργα μικρής κλίμακας, που θα βρίσκονται σε συμβατότητα με το φυσικό περιβάλλον, θα δημιουργούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης και θα ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και τις λειτουργίες του.


Το Ελληνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικών Κοινωνικών Οργανώσεων «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί τμήμα της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Friends of Nature/NFI (1895). Στους NFI  http://www.nfi.at συμμετέχουν 50 εθνικές οργανώσεις απ΄ όλο τον κόσμο με περισσότερα από 500.000 μέλη. Οι NFI συμπεριλαμβάνονται στους GREEN10/G10 που είναι οι δέκα μεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις στον κόσμο.

1 σχόλιο: