Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Ας μη παραβλέψουμε τη Διεθνή Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ, COP20, για την κλιματική αλλαγή στη Λίμα του Περού (1-12 Δεκεμβρίου 2014) | For Climate Justice and a World Fit to Be Lived in


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

o   Ας μη παραβλέψουμε τη Διεθνή Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ, COP20, για την κλιματική αλλαγή στη Λίμα του Περού (1-12 Δεκεμβρίου 2014)
o   Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον ελληνικό τουρισμό
o   «Για την Κλιματική Δικαιοσύνη και για έναν κόσμο κατάλληλο για να κατοικηθεί»

Στην ανακοίνωση που είχαμε εκδώσει στις 12/9/2014 με αφορμή τη συνδιάσκεψη κορυφής που είχε οργανωθεί από το Γ.Γ. του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη 21 Σεπτεμβρίου μεταξύ των άλλων υπογραμμίζαμε ότι «Η σύνοδος του ΟΗΕ και η αντισύνοδος των κινημάτων για την κλιματική αλλαγή στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο του 2014 μπορούν να δρομολογήσουν σημαντικές εξελίξεις» και πως «Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΛΥΣΕΙΣ!».

Στη Νέα Υόρκη δεν δρομολογήθηκαν όμως «σημαντικές εξελίξεις» σε επίπεδο κορυφής, οι δε κινητοποιήσεις που έγιναν σε όλο τον κόσμο, με κορυφαία εκείνη της Νέας Υόρκης στην οποία συμμετείχαν 350.000 άνθρωποι, μπορεί να ήταν πολλές, αλλά οι περισσότερες ήταν αδιάφορες, χωρίς σοβαρές πολιτικές, κοινωνικές & οικολογικές αναφορές. Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/Naturefriends Greece συμμετείχαν αυτόνομα στην κινητοποίηση την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης στην Ακρόπολη (21 Σεπτεμβρίου) με τα εξής διαχρονικά αιτήματα, που τα περισσότερα από αυτά είχαν διεκδικηθεί από το Κοινωνικό Φόρουμ στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ στην Κοπεγχάγη (Δεκ.2009):

1.       Another world: is possible, is coming, is reality,
2.       Climate Justice, Κλιματική Δικαιοσύνη,
3.       People, Planet, Peace and Seed Over profit,
4.       Seed Freedom, Food Freedom, Earth Democracy,
5.       Αλλάζουμε το σύστημα ΟΧΙ το κλίμα | System Change NOT Climate Change
6.       Απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
7.       Οι άνθρωποι, O πλανήτης, H ειρήνη & Οι σπόροι πάνω από τα κέρδη
8.       Ελευθερία των Σπόρων, Ελευθερία της Τροφής, Δημοκρατία της Γης
9.       STOP TTIP

Ακόμα και η Τράπεζα της Ελλάδος στην πρόσφατη έκθεσή της με θέμα  «Ελληνικός τουρισμός και κλιματική αλλαγή: πολιτικές προσαρμογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης» [6/11/2014] επισημαίνει ότι «…οι επιπτώσεις διακρίνονται σε άµεσες (π.χ. αύξηση της θερμοκρασίας) και έµµεσες (π.χ. φθορές παράκτιων τουριστικών υποδοµών), ενώ τονίζεται ότι οι αρνητικές συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής θα οδηγήσουν όχι µόνο σε µείωση του αριθµού των αφίξεων λόγω συνθηκών δυσφορίας τους καλοκαιρινούς µήνες, αλλά και σε αύξηση του λειτουργικού κόστους των τουριστικών επιχειρήσεων λόγω µεγαλύτερων ενεργειακών αναγκών, νέων υποδοµών που θα πρέπει να δημιουργηθούν κ.λπ. Συγκεκριμένα, οι οικονομικές επιπτώσεις από την άνοδο της στάθµης της θάλασσας (ΑΣΘ) θα είναι ιδιαίτερα σηµαντικές».


Παρ’  όλα αυτά, μέχρι σήμερα, 1η Δεκεμβρίου 2014, που αρχίζουν οι εργασίες της ετήσιας Διεθνούς Συνδιάσκεψης του ΟΗΕ δεν είδαμε να υποβάλλονται σοβαρές και συγκεκριμένες προτάσεις προς τη COP20, ούτε σε επίπεδο κορυφής, ούτε σε κινηματικό επίπεδο. Στην Ελλάδα λες και δεν υπάρχει κυβέρνηση και αρμόδιο Υπουργείο που φέρει τον τίτλο «Περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγής», ούτε κόμματα, επιστημονικά ιδρύματα, πολιτικοί  και κοινωνικοί φορείς. Γνωρίζουμε ότι μια αντιπροσωπία βουλευτών θα πάει τις τελευταίες ημέρες της Συνδιάσκεψης στη Λίμα, αλλά αυτό είναι αρκετό;

Οι ΦτΦ/GR διαπιστώνουν: α) σημαντική υποβάθμιση του θέματος «κλιματική αλλαγή» β) αποπολιτικοποίηση των προτάσεων που υποβάλλονται γ)  αποδοχή του υπάρχοντος πολιτικού, κοινωνικού, αναπτυξιακού καταναλωτικού  και οικονομικού μοντέλου που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ένταση και τη διάρκεια του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής με δραματικές επιπτώσεις στη φύση, στην κοινωνία και στον άνθρωπο. 

Επαναλαμβάνουμε ότι «Το σημαντικό ζητούμενο είναι επιτέλους να γίνει κατορθωτή η σύνταξη και αποδοχή, στη συνδιάσκεψη του Παρισιού, COP21, το Δεκέμβριο του 2015, μιας νέας παγκόσμιας συμφωνίας για την μείωση των αέριων ρύπων και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Μιας συμφωνίας, νομικά δεσμευτικής, φιλόδοξης και ικανής να συμπεριλάβει όλα τα κράτη και όλους τους μεγάλους ρυπαντές της ατμόσφαιρας, προωθώντας την κλιματική δικαιοσύνη. Η συνολική, συντονισμένη  δράση των κινημάτων και των ενεργών πολιτών, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, μπορεί να επιβάλλει λύσεις…» (ΦτΦ 12/9/2014).

Οι Άνθρωποι, ο Πλανήτης & η Ειρήνη πάνω από τα κέρδη!
PeoplePlanet & Peace over profit 
Αλλάζουμε το σύστημα όχι το κλίμα!

Οι ΦτΦ/NFGR υιοθετούν την πρόσκληση της «Συνόδου Κορυφής των Λαών για την Κλιματική Αλλαγή»/ Peoples’ Summit on Climate Change» (10 Μαρτίου 2014) με τίτλο: «Για την Κλιματική Δικαιοσύνη και για έναν κόσμο κατάλληλο για να κατοικηθεί/ For Climate Justice and a World Fit to Be Lived in».

For Climate Justice and a World Fit to Be Lived in
Lima, December 9 to 12, 2014


In a spirit of solidarity, we call on all civil-society organizations, networks, social movements, research centers, and citizens in general to join in the Peoples’ Summit on Climate Change to be held from December 9 to 12, 2014. The Peoples’ Summit will be a major alternative event during the 20th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP 20) scheduled for the first half of December in Lima, Peru.

The agreements that will be adopted at both of these events will be of utmost importance for the future of the planet and of humanity. We are facing a global emergency. The negative effects on the lives of people and on the planet’s ecosystems are greater by the day, extreme weather events are causing heavy losses and damages, often irreversible, and all of this is intensifying vulnerability and poverty across the world.

It is now urgent to develop action plans against the climate crisis and ensure that they are implemented. Let us join voices, hands, hearts, talents and our creative abilities to prevent the irresponsibility of those who place their immediate, particular interests above those of the whole of humankind from leading us to the destruction of biodiversity and possibilities of life on the planet.

We demand a world fit to be lived in by our children and grandchildren, and by all the living beings that populate the Earth. Scientists have warned that if greenhouse-gas emissions—the foremost cause of global warming and all its adverse effects—are not drastically reduced, we will be driven into an even more critical scenario with the average atmospheric temperature rising by more than 2º Celsius and in its wake, catastrophic consequences that will affect all forms of life on the planet irreversibly.

The current development model has commodified human life, putting millions of persons at risk. Its priority is massive accumulation and consumerism; it is based on irrational and accelerated extraction of natural resources with no account taken of the globe’s limits; it has generated a civilization crisis and we will have to cope with its many different dimensions (climate, environment, finance, energy, food, etc.).

A new global agreement on climate change is to be reached at COP 21, programmed in Paris in 2015. It will have to be ambitious, fair, equitable, and binding to be able, in record time, to reduce greenhouse-gas emissions by no less than 50% based on the principles of equity and common but differentiated responsibilities; it will have to include climate justice for the most vulnerable. If no such agreement is reached, the life of future generations is at risk.

COP 20 (to be held in Lima) is expected to develop the draft of the new agreement to be signed in Paris. This will be a great opportunity to reveal to the world the urgency of protecting Mother Earth—forests and glaciers, high-mountain and water systems, biological diversity, marine and coastal areas, and the extreme vulnerability of populations facing the current and future devastating effects of climate change—as a fundamental condition for life to be maintained.

This may be our last opportunity to develop an alternative form of development, one that respects the limits and regenerative capacities of Mother Earth and tackles the structural causes of climate change. We can no longer defer approving and implementing the transition program critically needed to prevent the climate system from being totally and irreversibly upset. Such a transition program will necessarily have to be fair in its social, energy, production, and consumption-pattern aspects.

Through our dialogs at the Peoples’ Summit on Climate Change we will share initiatives, proposals, and experiences, as well as define and coordinate our agendas, bring pressure to bear upon the decision makers at COP 20, and demand that the official negotiators take account of the world’s citizens and peoples.

Lima, 10 March 2014 
----------------------------------
Το Ελληνικό Δίκτυο «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»/Naturefriends Greece ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί τμήμα της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Naturefriends International/NFI (1895). Στους NFI  http://www.nfi.at συμμετέχουν 45  εθνικές οργανώσεις απ΄ όλο τον κόσμο με περισσότερα από 500.000 μέλη. Οι NFI συμπεριλαμβάνονται στους GREEN10/G10 που είναι οι δέκα μεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις στον κόσμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου