Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

16 Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής | World Food Day | Ανακοίνωση των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ και του ΕΦΕΤ

[ FAO - World Food Day   ΕΔΩ]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
15/10/2015
16 Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής

Οι ΦτΦ θεωρούν ότι η ποιότητα των τροφίμων στη χώρα μας, τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης μαζί με τον ήπιο τουρισμό στις Περιφέρειες της Ελλάδας, μπορούν να συμβάλλουν σε μια άλλου τύπου ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. 

Από το 1980 που καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ η Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής για τον περιορισμό της πείνας σε όλο τον κόσμο, ελάχιστες βελτιώσεις έχουν σημειωθεί στις χώρες του τρίτου αλλά και του ανεπτυγμένου κόσμου, σε ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού.
Η πείνα έρχεται ως απειλή και στη χώρα μας με την οικονομική κρίση και τα μνημόνια, η οποία συνυπάρχει με την παχυσαρκία, την  υπερκατανάλωση και την σπατάλη τροφίμων.

Οι ΦτΦ θα εντείνουν τις προσπάθειές τους:
  1. Για να διατηρηθεί η ποιότητα των Ελληνικών τροφίμων
  2. Για να αναδειχθεί η αξία της Ελληνικής αγροτικής παραγωγής και της Μεσογειακής Διατροφής.
  3. Για να μη εισέλθουν με κανένα τρόπο τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα (μεταλλαγμένα) στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.
  4. Για να περιοριστεί η υπερκατάναλωση και η σπατάλη τροφίμων - "Είμαστε ότι τρώμε και ότι πετάμε". 
  5. Για να εξαλειφθεί η πείνα σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας.

-------------------


15/10/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής


"Κοινωνική Προστασία και Γεωργία 
Σπάζοντας το φαύλο κύκλο της φτώχειας στις αγροτικές περιοχές"

Η Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής γιορτάζεται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο στις 16 Οκτωβρίου. Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής για το έτος 2015 είναι «Κοινωνική Προστασία και Γεωργία: σπάζοντας το φαύλο κύκλο της φτώχειας στις αγροτικές περιοχές».

Περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες ζουν κάτω από συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Το 78% αυτών ζει σε αγροτικές περιοχές όπου η γεωργία αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη της αγροτικής οικονομίας και σε κάποιες περιπτώσεις της συνολικής οικονομίας. 

Η διασφάλιση μιας βιώσιμης αγροτικής πολιτικής σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο συνδέεται άρρηκτα με μέτρα στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής και παρεμβάσεις για τη ρύθμιση της αγοράς αγροτικών προϊόντων. Η αξιοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης και ενίσχυσης της επένδυσης στον τομέα της γεωργίας αποτελεί βασική μέριμνα κάθε κράτους και ειδικότερα στις περιπτώσεις που η γεωργία αποτελεί κύριο πυλώνα της οικονομίας του. 

Η ελληνική γεωργία, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις της εποχής και στις σύγχρονες απαιτήσεις των καταναλωτών, προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα, αξιοποιώντας τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και χρησιμοποιώντας καινοτόμες πρακτικές όπου αυτό απαιτείται για τη βελτίωση της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της. 

Ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, που σχετίζεται και με την χάραξη διατροφικής πολιτικής στον ελληνικό πληθυσμό, προωθεί πρότυπα διατροφής που αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην διατήρηση της υγείας των καταναλωτών και δίνουν έμφαση κυρίως στην κατανάλωση τοπικών γεωργικών προϊόντων. Μέσω αυτής της διαδικασίας αναδεικνύει τη σημαντικότητα των υγιεινών διατροφικών συνηθειών, όπως αυτές επιτυγχάνονται μέσα από την υιοθέτηση του προτύπου της Παραδοσιακής Μεσογειακής Διατροφής. Το πρότυπο αυτό αποτελεί τον υγιεινότερο τρόπο διατροφής και είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για τα ευεργετικά του αποτελέσματα στην υγεία του ανθρώπου. 

Ο ΕΦΕΤ με τον τρόπο αυτό συμβάλλει τόσο στη στήριξη των γεωργικών επιχειρήσεων της περιφέρειας της χώρας που παράγουν μεγάλη ποικιλία τοπικών προϊόντων και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Παραδοσιακής Μεσογειακής Διατροφής, όσο και στη προστασία της υγείας του καταναλωτή με τη διασφάλιση παραγωγής και διακίνησης ασφαλών τροφίμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου