Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Ούτε BLACK FRIDAY - Ούτε Buy Nothing Day | Αγοράζουμε σύμφωνα με τις πραγματικές μας ανάγκες είδη από το Δίκαιο Εμπόριο | THE BUYERARCHY of NEEDS

Η γραφιστική παρουσίαση του THE BUYERARCHY of NEEDS είναι της Sarah Lazarovic ΕΔΩ. Αξίζει να επισκεφτείτε το site.
------------------
[Η δική μας πρόταση είναι ''Όταν έχεις τη δυνατότητα να αγοράσεις αποφάσισε σύμφωνα με τις πραγματικές σου ανάγκες είδη από το Δίκαιο Εμπόριο" " | Ούτε BLACK FRIDAY - Ούτε Buy Nothing Day]

Στην εκστρατεία του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece "Λιγότερα απόβλητα - Καλύτερη ζωή" για τη μείωση του όγκου των αποβλήτων και την Οικολογική, Αποκεντρωμένη, Κοινωνικά Δίκαιη, Οικονομική Διαχείριση των Αστικών αποβλήτων που προετοιμάζουμε, αναφερόμαστε και στο θέμα της υπερκατανάλωσης, της διαφήμισης, των τεχνικών αναγκών και της διαμόρφωσης προτύπων και αξιών που συμπυκνώνονται στην αρχή "καταναλώνω - άρα υπάρχω και διακρίνομαι".

Προφανώς και δεν μας εκφράζουν εκστρατείες τύπου BLACK FRIDAY ούτε τύπου Buy Nothing Day που μας καλούν την ίδια ημέρα, η πρώτη να αγοράσουμε και η δεύτερη να απέχουμε από τις αγορές, 24 Νοεμβρίου 2017.

Υιοθετούμε αρχικά τα 3R (Reduse -  Reuse - Recycle) και ειδικότερα σε αντιπαράθεση με τις εκστρατείες  BLACK FRIDAY και Buy Nothing Day τις βασικές αρχές που παρουσιάζονται στην πυραμίδα ΤΗΕ THE BUYERARCHY of NEEDS με τις προτεινόμενες ιεραρχικά επιλογές, αρχίζοντας από τη βάση:
  1. Χρησιμοποιώ αυτό που έχω - Δεν παρασύρομαι από τη διαφήμιση και τις εκστρατείες τύπου BLACK FRIDAY,
  2. Δανείζομαι είδη και τα επιστρέφω,
  3. Ανταλλάσσω ή Χαρίζω, 
  4. Κάνω οικονομία,
  5. Φτιάνω - Επισκευάζω - Μεταμορφώνω - Μετασκευάζω,
  6. Αγοράζω είδη ή υπηρεσίες που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις αρχές του Δίκαιου Εμπορίου.
Θεωρούμε ότι είναι τουλάχιστον άκοσμο στις μέρες μας, για ένα μεγάλο αριθμό  Ελλήνων Πολιτών που ζει σε συνθήκες φτώχειας, όπου η ανεργία είναι 21% (50% στους νέους) να προβάλλεται  η εκστρατεία Buy Nothing Day ως αντιπαράθεση στην BLACK FRIDAY.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου