Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018

Εγκρίθηκε ο νέος Μαθητικός Διαγωνισμός των ΦτΦ με θέμα "ΕΓΩ και η ΠΟΛΗ μου - Η κληρονομιά μας: όταν το παρελθόν συναντά το μέλλον" | Σκοπός: Η προβολή των 17 ΣΒΑ του ΟΗΕ και ειδικότερα ο στόχος 11.4


Με έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με ημερομηνία  18-09-2018 και Αρ. Πρωτ.: Φ.13.1/ 154491/Δ2 εγκρίθηκε ο 2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός που προκήρυξε το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ για μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων με θέμα "ΕΓΩ και η ΠΟΛΗ μου -  Η κληρονομιά μας: όταν το παρελθόν συναντά το μέλλον".

Απόσπασμα από την Προκήρυξη του Διαγωνισμού:

Ζ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
  • Εναλλακτικές, Ερευνητικές, Δημιουργικές, Συνεργατικές ασχολίες
  • Γνωριμία με την πόλη και την τοπική κοινωνία
  • Γνωριμία και Προώθηση: των 17 στόχων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, των Ευρωπαϊκών και Εθνικών στόχων για το αστικό περιβάλλον και τις βιώσιμες πόλεις
  • Γνωριμία και προώθηση του 11ου ΣΒΑ και ειδικότερα του υποστόχου 11.4 «Ενίσχυση των προσπαθειών για την προστασία και τη διαφύλαξη της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς».

Ζ.1. Ανάλυση του γενικού σκοπού – Πρακτική άσκηση/εφαρμογή:
Σκοπός του διαγωνισμού, είναι:
  • να αναδειχθούν κυρίως τα προβλήματα (αλλά και οι δυνατότητες) του τοπικού περιβάλλοντος με στόχο να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και δημιουργίας και συγχρόνως προβληματισμού και διαλόγου,
  • να ευαισθητοποιηθούν οι σημερινοί μαθητές για το τοπικό αλλά και για το ευρύτερο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, 
  • να ενεργοποιήσουν τους μαθητές στην αναζήτηση λύσεων για να προχωρήσουν ένα βήμα παραπάνω αναλαμβάνοντας δράση για βελτίωση της ποιότητας ζωής τους στη προοπτική της βιωσιμότητας,
  • οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης του περιβάλλοντός τους και «κριτική ματιά», που είναι απαραίτητη για την ανάληψη δράσεων ως ενεργοί πολίτες που έχουν δικαίωμα να ζουν σε συνθήκες βιωσιμότητας,
  • να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να εκφραστούν με ποικίλους δημιουργικούς τρόπους, να συνεργαστούν και να αναδείξουν τα ταλέντα τους.
[ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΔΩ]

1 σχόλιο: