Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

H νεολαία των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ Γερμανίας/ NATURFREUNDE Deutschlands JUGEND ζητάει να σταματήσει η εκστρατεία που έχει ξεκινήσει η λαϊκίστικη εφημερίδα Bild κατά της Ελλάδας "Μια καθημερινή εφημερίδα δεν αντιπροσωπεύει την Γερμανία"Η αλληλεγγύη και η συνεργασία είναι το "όπλο" των λαών...
Ευχαριστούμε τη Νεολαία της ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ Γερμανίας/ NATURFREUNDE Deutschlands JUGEND για την συμπαράσταση. Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/Naturefriends Greece συμφωνούν με τη Γερμανική Νεολαία ότι "Μια καθημερινή εφημερίδα δεν αντιπροσωπεύει τη Γερμανία". 

Με την ευκαιρία θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι στηρίζουν τη χώρα μας και ιδιαίτερα τα μέλη των  ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ Γερμανίας / NATURFREUNDE Deutschlands για την συμπαράσταση [ΕΔΩ ΕΔΩ] και την προβολή θεμάτων που έχουν σχέση με το περιβάλλον όπως οι Σκουριές στη Χαλκιδική [ΕΔΩ ΕΔΩ]

Οι ΦτΦ Γερμανίας έχουν πάρει σαφή θέση και το αντιδραστικό ακροδεξιό PEGIDA [ΕΔΩ]

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Οι κυβερνήσεις οφείλουν να κάνουν την πεζοπορία και την ποδηλασία ασφαλήΗ ταχεία οικονομική ανάπτυξη σε πολλές χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος έχει οδηγήσει σε αυξημένη αυτοκίνηση. Από το 2007, έχει υπάρξει μια παγκόσμια αύξηση του αριθμού των μηχανοκίνητων οχημάτων κατά 15%. Σε ολόκληρο τον κόσμο, υπάρχουν τώρα πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια καταγεγραμμένα οχήματα-47% των οποίων είναι σε υψηλού εισοδήματος χώρες, 52% στις μέσου εισοδήματος χώρες και 1% στις χώρες χαμηλού εισοδήματος. Οι μέσου εισοδήματος χώρες εμφανίζουν την πιο ραγδαία αύξηση της μηχανοκίνησης και τώρα έχουν περισσότερο από το ήμισυ των παγκόσμια καταγεγραμμένων οχημάτων, σε σύγκριση με το 39%, μόλις πριν από τρία χρόνια. Με την αύξηση της αυτοκίνησης, οι κυβερνήσεις πρέπει να εξισορροπήσουν την επιθυμία τους για αύξηση της κινητικότητας με την διασφάλιση της ασφάλειας των χρηστών των δρόμων που βρίσκονται μέσα- όπως και έξω-από τα μηχανοκίνητα οχήματα.Ο αυξανόμενος αριθμός των μηχανοκίνητων οχημάτων κάνει τους δρόμους πιο επικίνδυνους για εκείνους τους χρήστες του δρόμου που χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς-ιδίως για κείνους που περπατούν, ποδηλατούν και χρησιμοποιούν μοτοσικλέτες. Στον σχεδιασμό των έργων οδοποιίας, υπήρξε ανεπαρκής προσοχή στην πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων της μηχανοκίνησης που πέφτουν πιο βαριά πάνω στους πιο εκτιθεμένους σε κίνδυνο χρήστες του οδικού δικτύου. Για παράδειγμα, καινούριοι πολλαπλών λωρίδων δρόμοι κατασκευάζονται διχοτομώντας κοινότητες χωρίς να παρέχουν ασφαλείς διαδρομές και διαβάσεις για τους πεζούς, χαμηλότερα όρια ταχύτητας, ή αποκλειστικές λωρίδες για τους ποδηλάτες. Στην πραγματικότητα της ταχείας αύξησης της μηχανοκίνησης παγκόσμια, οι κυβερνήσεις πρέπει να εργαστούν για την αύξηση της ασφάλειας και της κινητικότητας για όλους τους χρήστες του δρόμου, ιδιαίτερα για τους πιο εκτιθεμένους σε κίνδυνο.

Σε ορισμένες χώρες, υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για μια πολιτική προώθησης μιας καλύτερης ισορροπίας ανάμεσα στις ιδιωτικές μηχανοκίνητες μεταφορές και τις μη μηχανοκίνητες μεταφορές.

Ενώ τέτοιες πολιτικές μπορεί να είναι εθνικές, συνήθως εφαρμόζονται σε επίπεδο περιφέρειας ή Δήμου. Για παράδειγμα, ορισμένες χώρες έχουν πολιτικές εθνικών μεταφορών που στοχεύουν στον περιορισμό του όγκου κυκλοφορίας στις αστικές περιοχές με την προώθηση του βαδίσματος και της ποδηλασίας, που μετριάζουν την συμφόρηση και βελτιώνουν έτσι την κινητικότητα.

Οι πολιτικές για την προώθηση του βαδίσματος και της ποδηλασίας απαιτούν πρόσθετα κριτήρια για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια αυτών των χρηστών του δρόμου Το να ενθαρρύνεις τα παιδιά να πηγαίνουν περπατώντας στο σχολείο χωρίς να παρέχεις πεζοδρόμια ή ασφαλή μέρη για να διασχίσουν το δρόμο, ή χωρίς να μειώσεις την ταχύτητα της κυκλοφορίας, στην πραγματικότητα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τραυματισμών. Η προώθηση της ποδηλασίας στην πόλη για να μειώσεις τη συμφόρηση δεν μπορεί να ενθαρρυνθεί εάν οι ποδηλάτες διαπιστώνουν ότι οι λωρίδες τους κόβονται επανειλημμένα από το ρεύμα της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας.

Μέτρα για το διαχωρισμό πεζών και ποδηλατών από τους άλλους χρήστες του δρόμου σε συνδυασμό με παρεμβάσεις διαχείρισης της ταχύτητας είναι ιδιαίτερα σημαντικά αν τέτοιες πολιτικές θέλουμε να είναι αποτελεσματικές. Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στην εφαρμογή πολιτικών εθνικά ή τοπικά για την προώθηση του βαδίσματος και της ποδηλασίας, με 68 χώρες να έχουν τέτοιες πολιτικές (έναντι 57 το 2008). Ωστόσο, μόνο 79 χώρες (από τις 179 που έδωσαν στοιχεία) αναφέρουν ότι έχουν πολιτικές για την προστασία των ευάλωτων χρηστών του δρόμου μέσω του φυσικού διαχωρισμού τους από τους υψηλής ταχύτητας χρήστες.

Ως αποτέλεσμα, πολλές χώρες που προσπαθούν να ενθαρρύνουν το περπάτημα και την ποδηλασία ως βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στις μηχανοκίνητες μεταφορές δεν εφαρμόζουν πολιτικές υποδομών που να διασφαλίζουν ότι το περπάτημα και η ποδηλασία είναι ασφαλή, και μπορεί να δυνητικά να αυξήσουν τον κίνδυνο για τραυματισμούς στην οδική κυκλοφορία. Τα έργα υποδομής που διαχωρίζουν τους χρήστες του οδικού δικτύου είναι επίσης σημαντικά για την προστασία των μοτοσικλετιστών και έτσι είναι ιδιαίτερα σημαντικά για πολλές χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος χώρες με υψηλή αναλογία θανάτων σ αυτή την κατηγορία χρηστών του δρόμου. Για παράδειγμα, το ένα τρίτο των θανάτων στην οδική κυκλοφορία στην περιοχή του Δυτικου Ειρηνικού αφορά σε χρήστες μοτοσικλέτας, αλλά μόνο το 36% των Πολιτειών αυτής της περιοχής εφαρμόζει πολιτικές προστασίας των μοτοσικλετιστών διαχωρίζοντας τους από την μεγάλης ταχύτητας κυκλοφορία.

Οι χώρες, που μπορούν να μειώσουν αποτελεσματικά την χρήση των ιδιωτικών μηχανοκίνητων οχημάτων, να αυξήσουν την προσπάθεια για βάδισμα και ποδηλασία και να πραγματοποιήσουν βελτιώσεις των υποδομών για την προστασία των πεζών και των ποδηλατών μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο τραυματισμών στην οδική κυκλοφορία. Επιπλέον πρόσθετα οφέλη μπορεί επίσης να προκύψουν από τέτοιες πολιτικές, περιλαμβανομένης της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, και ευεργετικά αποτελέσματα για την υγεία συνδεόμενα με την αύξηση της σωματικής άσκησης από το περπάτημα και η ποδηλασία.

ΠΗΓΗ: W.H.O. Global Status Report on Road Safety 2013

ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΕΔΩ SOSTE

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015

Ενημερωμένος Κατάλογος Επιστημονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας


Επιμέλεια καταλόγου: Δρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης/ 
mavrakisan@yahoo.gr
Τελευταία Ενημέρωση: 17 Φεβρουαρίου 2015
ΠΗΓΗ: Περιβάλλον και Παιδεία Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής

Ο «Κατάλογος Επιστημονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας», ξεκίνησε το 2007 σαν μία προσπάθεια να συγκεντρωθεί όλο το επιστημονικό υλικό που αφορά το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας.
Στόχος του καταλόγου αυτού, είναι να αποτελέσει μία Βάση δεδομένων και ταυτόχρονα εργαλείο στην αναζήτηση και ανταλλαγή βιβλιογραφίας, απόψεων, θέσεων και εμπειρίας όλων των επιστημόνων, αλλά και του απλού πολίτη, του κατοίκου, του εργαζόμενου και του επισκέπτη της περιοχής.
Παρακαλούνται οι συγγραφείς: Διδακτορικών διατριβών, Διπλωματικών και Πτυχιακών Εργασιών, Επιστημονικών δημοσιεύσεων, Επιστημονικών Ανακοινώσεων και Τεχνικών Εκθέσεων, οι εργασίες των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στον «Κατάλογο Επιστημονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο», να ενημερώσουν για τα στοιχεία της εργασίας τους τον Δρ Αναστάσιο Φ. Μαυράκη, στο e-mail: mavrakisan@yahoo.gr, έτσι ώστε αυτές να συμπεριληφθούν στο σχετικό κατάλογο.

Κατεβάστε το πλήρες αρχείο πατώντας εδώ.

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015

5th & 6th of March 2015 | Alter Summit Assembly: Climate, TTIP, Greece and austerity | Brussels| 5 & 6 Μαρτίου: Alter Summit | Θέματα: Κλιματική αλλαγή, TTIP, Ελλάδα & λιτότητα

[Φωτ. από την διαδήλωση στο Σύνταγμα μετά το πέρας των εργασιών του Alter Summit 7-8 Ιουνίου 2013, Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/Naturefriends Greece συμμετείχαν στη συνδιάσκεψη των Αθηνών. Φωτογραφίες και ρεπορτάζ από την Αθήνα ΕΔΩ]
--------------

On 5th and 6th of March, Alter Summit will organize its next assembly. We will talk about Climate and TTIP mobilizations, and of course about the situation in Greece and the resistances against austerity in Europe. Welcome!


Alter Summit Assembly - 5th & 6th of March 2015 - Program
Rue Watteeu 2, 1000 Bruxelles

Thursday March 5

10:00 – 10:30 : Introduction

10:30 – 13:30 : Climate issues in 2015

In 2015, different mobilizations are planned in Europe on climate issues. They will culminate in Paris in November and December around the COP21 Conference.
How Alter Summit, and more widely the social movement, can seize this theme and contribute to the success of these mobilizations ? The discussion will also address the social issues behing the climate change.

Speekers :
Julien Rivoire, member of the French Climate Coalition 21 & Alter Summit
Daniel Tanuro, specialist on Ecological Politics
Annabella Rosemberg, Environment & occupational health officer at ITUC

14:30 – 17:30 : TTIP in 2015

2015 will be a crucial year for TTIP. Its supporters want to accelerate the negociations while resistance is growing in Europe. We will address during the discussion the challenges for the social movement, specially the international day of action on 18th of April and the balance of power within the European Parliament.

Speekers :
Bruno Poncelet, animator of the Plateform No Transat
John Hillary, War on Want, specialist on TTIP and the links with the social and trade union movement
Philippe Lamberts, MEP Green group, very active in trade and fiscality issues

Friday March 6

9:30 – 16:30 : Greek elections, austerity and resistance in Europe

Greek elections are a great victory for people and social movement in Greece. But it is also a breath of fresh air for all Europeans.
How to take advantage of this victory ? Wich role for the social movements in Europe in this new context ? How to strengthen and make viable alternative policies ?

Speekers :
Representative of Syriza
Natasa Theodorakopoulou, Syriza & Alter Summit
Gil Lizcano, Circulo Podemos Brussels
Carmen San José, MATS Madrid (Health, Marea Blanca) & Podemos (tbc)


Registration: u50msn@acv-csc.be

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015

STOP TTIP CETA TiSA | ΣΥΣΚΕΨΗ Πέμπτη 26/2/2015 18:00ΔΙΑΒΑΣΤΕ και ΕΔΩ


Κλικάρετε στη φωτογραφία για να μεγεθυνθεί η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύσκεψη 26/2/2015

Κλικάρετε στη φωτογραφία για να μεγεθυνθεί η Διεθνής έκκληση για την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης 18 Απριλίου 2015

Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece συμμετέχουν ενεργά στα κινήματα και στις πρωτοβουλίες ενάντια στις συμφωνίες TTIP CETA TiSA 

DEGROWTH - A vocabulary for a new era

Διαβάστε περισσότερα για το βιβλίο ΕΔΩ & ΕΔΩ & ΕΔΩ & ΕΔΩ Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015

Professor Oliver Rackham 1939 -2015 | The Nature of Mediterranean Europe an Ecological History

[O καθηγητής Oliver Rackham πέθανε στις 12 Φεβρουαρίου 2015. Ένα μικρό βιογραφικό του διαβάστε ΕΔΩ ΕΔΩ


[Το κλασσικό βιβλίο "The Nature of Mediterranean Europe an Ecological History", 2003, που συνέγραψε με τον A.T. Grove. Βιβλιοπαρουσίαση από το δικό μας Γεώργιο Στάμου (καθηγητής Βιολογίας ΑΠΘ) ΕΔΩ.]


[Διάλεξη του καθηγητή Oliver Rackham "The Making of the European Mediterranean Landscape", 2012, ΕΔΩ]

El experimento del trigo – Το πείραμα του σιταριού – The experiment of wheat

[Θεά Δήμητρα]

El experimento del trigo – Το πείραμα του σιταριού – The experiment of wheat
[ΠΗΓΗ: Define Normal - Ολόκληρο το άρθρου του Δημήτρη Γερονίκου ΕΔΩ]

Αποσπάσματα από το άρθρο:

...Η καλλιέργεια του σιταριού μπορεί να χαρακτηριστεί ως προϊστορική, καθώς αρχαιότατα μνημεία της Αιγύπτου αλλά κι εβραϊκά ιερά βιβλία πιστοποιούν ότι η καλλιέργεια αυτή ήταν εδραιωμένη από εκείνα ακόμα τα χρόνια. Όσες φορές οι αρχαίοι Αιγύπτιοι και Έλληνες μιλούσαν για την εισαγωγή της καλλιέργειας στις χώρες τους, την απέδιδαν στα μυθολογικά πρόσωπα της Ίσιδος, της Δήμητρας και του Τριπτόλεμου. Ιστορικά η υποχώρηση των λιμών πρέπει να αποδοθεί αφενός στη ζωογόνηση του εμπορίου σιτηρών, αφετέρου στη μεγάλη αύξηση των σοδειών και την επέκταση των καλλιεργήσιμων επιφανειών, συνέπεια του προϊόντος αγροτικού εποικισμού....

....Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ξεκίνησε η απελευθέρωση του εμπορίου και η παγκοσμιοποίηση των αγορών. Εκείνη την εποχή ο Γύρος της Ουρουγουάης, αποτέλεσε διαπραγμάτευση που περιελάμβανε τα λεπτά θέματα της γεωργίας και της κλωστοϋφαντουργίας, οι εμπορικές συναλλαγές των οποίων αποτελούσαν μέχρι τότε το αντικείμενο ειδικών κανόνων, οι οποίοι έπρεπε πλέον να ενταχθούν προοδευτικά στην GATT.;;

...Απόρροια της ενσωμάτωσης των συμφωνιών της GATTστο ευρωπαϊκό δίκαιο, ήταν η σταδιακή αλλαγή του προσανατολισμού της ελληνικής αγροτικής παραγωγής. Η οικονομία από παραγωγική μεταλλάχθηκε σε χρηματοπιστωτική, από το έγκλημα του χρηματιστηρίου περάσαμε στη φούσκα των υπερτιμημένων ακινήτων....

...Ένα από τα χαρακτηριστικά των αγροτικών κοινοτήτων που πολεμιέται λυσσαλέα όλα αυτά τα χρόνια, είναι η έννοια της αυτοδιαχείρισης ως βασικό πολιτικό στοιχείο του παραγωγικού και πολιτισμικού προτύπου ζωής. Ιδιαίτερα οι σπόροι αποτελούν το εφαλτήριο, υλικό με το οποίο επιτυγχάνεται η παραγωγή της τροφής (αλλά και βοτάνων, φυτικών φαρμάκων, κ.τ.λ. ) σε αρμονία με τη φύση. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι σπόροι συνιστούν διαχρονικά, ένα από τα θεμελιακά κοινά αγαθά των αγροτικών κοινωνιών, τα commons της αγγλικής ορολογίας. Η ιδιωτικοποίηση, η παραγωγή και η απόπειρα διακίνησης γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών σπόρων αλλάζει δραματικά το προαναφερόμενο αγροτικό τοπίο με ολέθριες επιπτώσεις στην τροφή που εισάγεται στο αστικό περιβάλλον....

...Στις μέρες μας γίνονται διαπραγματεύσεις με απόλυτη μυστικότητα, με πολύ λίγες πληροφορίες διαθέσιμες για δημόσιο έλεγχο και αυξανόμενη επιρροή από εταιρικά λόμπι με γνώμονα αποκλειστικά το οικονομικό τους συμφέρον, όπως η ΤΤΙP (Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων) και η CETA (Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Καναδά και Ε.Ε.). Οι πολιτικές που παράγονται από αυτές τις διαπραγματεύσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη διάλυση κοινωνικών και παραγωγικών προτύπων, την προώθηση για ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών δημόσιου συμφέροντος στο όνομα των «πολιτικών της κρίσης», της αύξησης της «ανταγωνιστικότητας» και των πολιτικών λιτότητας...

...Ουσιαστικά για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αλλαγής της καθημερινότητάς μας και κατ’ επέκταση του πολιτισμού μας, χρειάζεται να αντιληφθούμε πως αν δε γίνουμε εμείς η δύναμη αλλαγής αυτού του κόσμου, δεν πρόκειται με ανάθεση κανένας και καμία άλλη να το πράξει για μάς. Για να δημιουργούμε εμείς την ιστορία κι όχι να είμαστε απλά θεατές της.

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015

Μέλη των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ/Naturefriends Greece και του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. στο Σύνταγμα (Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015)
Μέλη του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. και των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ/Naturefriends Greece συμμετείχαν στη σημερινή συγκέντρωση στήριξης της προσπάθειας της κυβέρνησης για μία αξιοπρεπή και δίκαιη διαπραγμάτευση με τους "εταίρους" της Ε.Ε.
Παράλληλα πρόβαλλαν μερικές από τις αρχές του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. και των ΦτΦ "Ανάπτυξη με Σεβασμό στον Άνθρωπο και στο Περιβάλλον", "Ευρώπη - Συνεργασία - Κοινωνική Δικαιοσύνη", "Οι άνθρωποι, ο Πλανήτης, η Ειρήνη και οι Σπόροι πάνω από τα κέρδη".


Στις φωτογραφίες τέσσερα από τα μέλη μας Κώστας Φωτεινάκης, Σοφία Δημητρίου, Νίκος Καρούνης, Τώνια Φώτη.

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015

Οι Θέσεις μας για την Οικολογική, Αποκεντρωμένη, Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων B'


Καταστατικό, Ειρηνοδικείο Αθηνών Α.Μ. 30425  – ΑΦΜ:997557187, ΔΟΥ Αιγάλεω

Ανθέων 72,12461 – Mail: naturefriendsgreece@gmail.com


Με αφορμή το «Τριήμερο Συνέδριο για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Αττική» που διοργανώνει η Περιφέρεια (12-14/2/2015) το Ελληνικό Δίκτυο «ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece»  καταθέτει τις θέσεις του, έτσι όπως διαμορφώθηκαν και παρουσιάστηκαν στις 26/7/2013. Για τους ΦτΦ/NFGR η Διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων είναι θέμα Ιδεολογικό – Οικολογικό, Πολιτικό, Τεχνικό και ως συνδυασμός και των τριών θα πρέπει να αντιμετωπίζεται, με την παράλληλη ενεργό συμμετοχή των Δήμων και των πολιτών.


[21/2/2015 προσθήκη στην ανάρτηση μετά το συνέδριο: Παρουσιάσεις & Ομιλίες στο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση Απορριμμάτων ΕΔΩ]
--------------------
Οι Θέσεις μας για την Οικολογική, Αποκεντρωμένη, Ολοκληρωμένη  Διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων  

«Το συσσωρευμένο πρόβλημα των απορριμμάτων δεν πρέπει να λυθεί με απόθεση και ανακύκλωση στις χώρες του τρίτου κόσμου. Μια αειοφορική λύση αυτού του περιβαλλοντικού προβλήματος απαιτεί να λαμβάνεται υπόψη η περιβαλλοντική συμβατότητα των χρησιμοποιημένων υλικών ήδη κατά την παραγωγή των προϊόντων. Μακρινές μεταφορές στη διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να αποφεύγονται και τα απορρίμματα πρέπει να υφίστανται επεξεργασία όσο γίνεται επί τόπου. Τα υλικά πρέπει να αξιοποιούνται πάλι σαν πρώτες ύλες ή πηγές ενέργειας1. Και βέβαια πρέπει αυξηθεί η συνειδητοποίηση των καταναλωτών για οικολογικά ζητήματα και τις οικολογικές συνέπειες της υπερκατανάλωσης».
 (Naturefriends International - Το Μανιφέστο για μια Νέα Ευρώπη, 2007, σ.37)

Οι θέσεις και οι προτάσεις των Φίλων της Φύσης (ΦτΦ)/ Naturefriends Grece (NFGR) που παρουσιάζουμε αφορούν κυρίως  τα οικιακά, εμπορικά, νοσοκομειακά, οικοδομικά αστικά απορρίμματα και όχι τα βιομηχανικά, χημικά απόβλητα/ κατάλοιπα. 
Η εκτίμησή μας είναι ότι στην Ελλάδα παράγονται δυσανάλογα μεγάλοι όγκοι αστικών απορριμμάτων που είναι αποτέλεσμα α) της καπιταλιστικής πρόσκλησης, μέσω της διαφήμισης και των αξιακών  προτύπων του συστήματος, για κατανάλωση περισσότερων προϊόντων που δεν τα έχουμε ανάγκη2 β) της έλλειψη παιδείας και ενημέρωσης γ) της ανυπαρξίας αξιόπιστου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων δ) της διαπλοκής των μεγάλων οικονομικών, εργολαβικών συμφερόντων με παράγοντες των κυβερνήσεων και των ΟΤΑ.
Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, η Ελλάδα παράγει 400 kg ανά κάτοικο (2003) ενώ στην Αττική παράγονται α) 500 kg ανά κάτοικο (2005) β) 543 Kg ανά κάτοικο4 (2011). Στις χώρες της Ε.Ε., με υψηλό κατά κεφαλή εισόδημα, υπολογίζεται ότι ο κάθε κάτοικος, «παράγει» περίπου 500 κιλά σκουπίδια το χρόνο. Στις χώρες που εισέρχονται τώρα στην Ε.Ε. η παραγωγή «πέφτει» στα 300-350 κιλά το χρόνο (2003). Ωστόσο σε αρκετές πόλεις της Ευρώπης όπως η Κοπεγχάγη και Ζυρίχη, η παραγωγή σκουπιδιών  έχει μειωθεί αισθητά με αποκορύφωμα το Φράϊμπουργκ που έχει καταφέρει να ανακυκλώνει  κατά 64%, να διαχωρίζει τα  οργανικά από το 1997, με αποτέλεσμα να μειώσει την παραγωγή σκουπιδιών ανά κάτοικο στο μισό μέσα σε 10 χρόνια: από 205 κιλά το 1996 σε 100 κιλά το 2007.
Το πρόβλημα της διαχείρισης των  απορριμμάτων  είναι προαιώνιο, έχει καταγραφεί στη Βίβλο, με τη χωματερή της Ιερουσαλήμ  «Γέενα» (το σύμβολο της κόλασης)  αλλά και στην αρχαία Ελλάδα με το στρατηγό  Επαμεινώνδα να του αναθέτουν ως υποβιβασμό  την καθαριότητα και τη διαχείριση των σκουπιδιών στην αρχαία Θήβα. Ο Επαμεινώνδας και σε αυτή τη μάχη  για την καθαρή πόλη  βγήκε νικητής γιατί  είχε στρατηγικό σχεδιασμό.
Από τον Επαμεινώνδα φτάσαμε στις μέρες μας στους ΧΑΔΑ, στις παράνομες ανοιχτές χωματερές και στα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στους κατ΄ ευφημισμό Χώρους «Υγιεινής» ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Είναι κοινό μυστικό ότι οι ΧΥΤΑ στην πράξη είναι η νόμιμη εκδοχή των ανοιχτών χωματερών.  Όλοι συμφωνούν, ανεξαρτήτως τις εναλλακτικές λύσεις που προτείνουν για την αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων, ότι οι  ΧΥΤΑ είναι τεχνολογικά ξεπερασμένοι, οικολογικά και οικονομικά απορριπτέοι, δεν μπορούν να εγγυηθούν ούτε υγειονομική ασφάλεια, ούτε προστασία στο φυσικό περιβάλλον.

Οι προτάσεις των κυβερνήσεων (σ.σ. Σαμαρά) και των μεγαλοεργολάβων με φορέα υλοποίησης την αυτοδιοίκηση.
Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός [του κ.Σγουρού] για την Αττική προβλέπει α) να συνεχιστεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής β) την κατασκευή δύο νέων χωματερών στο Γραμματικό και στην Κερατέα. Συνολικά προβλέπεται να κατασκευαστούν τέσσερα νέα εργοστάσια, δύο στη Φυλή και από ένα σε Γραμματικό, Κερατέα. Ο σχεδιασμός αυτός είναι υπερσυγκεντρωτικός, αφού θα δέχεται το 85% των αστικών απορριμμάτων της περιφέρειας, προβλέπει  κατασκευές εργοστασίων μεγαλύτερων  διαστάσεων από τις πραγματικές ποσότητες των απορριμμάτων που παράγονται για να εξυπηρετεί επιχειρηματικά και εργολαβικά συμφέροντα.
Επιπρόσθετα ο περιφερειακός σχεδιασμός της κυβέρνησης [σ.σ. της προηγούμενης συγκυβέρνησης Σαμαρά] θα είναι ακριβός για τους δημότες,  προάγγελος της καύσης των απορριμμάτων, δεν προωθεί την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση, δεν καλλιεργεί την οικολογική συνείδηση, επιβραβεύει τη διαπλοκή, και αν υλοποιηθεί, θα αναπαράγει τα ίδια προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης.

Οι θέσεις και προτάσεις των ΦτΦ για ένα «Οικολογικό, αποκεντρωμένο, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων» [έχουν ληφθεί υπ όψη οι  προτάσεις ΠΡΩΣΥΝΑΤ].
Οι θέσεις και οι προτάσεις των ΦτΦ βασίζονται στις βασικές οικολογικές αρχές της αποκέντρωσης, της μικρής κλίμακας, της  κοινωνικής δικαιοσύνης και  της διάχυσης  της τυχόν όχλησης, της  εγγύτητας, της διαφάνειας,  της αυτάρκειας, της επαναχρησιμοποίησης, της εξοικονόμησης, της μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος, του αντικαταναλωτισμού, στην ιδεολογική αντιπαράθεση στην πρόκληση της επιθυμίας απόκτησης  νέων «αγαθών2»,  στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε Εθνικό, Περιφερειακό και σε Τοπικό επίπεδο.
Οι ΦτΦ παρακολουθούν τις Διεθνείς Πρωτοβουλίες για τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων: Zero Waste International Alliance, Zero Waste Europe, Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource management, European Week for Waste Reduction και υιοθετούν τη βασική πρόταση της Πρωτοβουλίας Πολιτών για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ3) για την αποκεντρωμένη κοινωνική και ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων. Ο στόχος της ΕΕ είναι το 75% των αστικών απορριμμάτων να ανακυκλώνονται μέχρι το 2025.

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015

Φωτογραφίες από το Βερολίνο | Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ Βερολίνου/ NaturFreunde Berlin ήταν παρόντες στη συγκέντρωση στήριξης της Ελλάδας με αφορμή τη συνάντηση Βαρουφάκη - Σόιμπλε

 


Διαβάστε [ΕΔΩ]το αρχικό κάλεσμα των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ Βερολίνου/ NaturFreunde Berlin στη συγκέντρωση αλληλεγγύης.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από τη συγκέντρωση 5/2/2015 ΕΔΩ.

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/Naturefriends Greece χαιρετίζει τους Βερολινέζους για τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης και ιδιαίτερα των συναγωνιστών μας, τα μέλη και τους φίλους των NaturFreunde Berlin.

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015

Οι συναγωνιστές μας ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ Βερολίνου/ NaturFreunde Berlin καλούν σε συγκέντρωση στήριξης της Ελλάδας με αφορμή τη συνάντηση Βαρουφάκη - Σόιμπλε

Bitte weiterverbreiten und mit vielen Transparenten und Fahnen kommen!

["Αλληλεγγύη το όπλο των λαών" - Οι NaturFreunde Γερμανίας συμμετέχουν σε παλαιότερη εκδήλωση]


Αλληλεγγύη στην Ελλάδα - STOP στη δημοσιονομική πολιτική λιτότητας


Την Πέμπτη το πρωί, στις 5/2/2015, έρχεται ο έλληνας Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης στο Βερολίνο για να συναντηθεί με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών Σόιμπλε και τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομίας  Γκάμπριελ

Εμείς θέλουμε  να υποστηρίξουμε τα δίκαια αιτήματα της νέας ελληνικής κυβέρνησης και για το λόγο αυτό σας καλούμε σε συλλαλητήριο μπροστά από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών.

Απαιτούμε:
  • Ένα ευρύ  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα χρηματοδότησης!
  • Να σταματήσει η πολιτική περικοπών! Να μπει τέλος στην   πολιτικής λιτότητας!
  • Να κουρευτεί το χρέος της Ελλάδας!
Εμείς υποστηρίζουμε το αίτημα όλοι οι λογαριασμοί πάνω από 200.000 Ευρώ των Ελλήνων στο εξωτερικό να δηλωθούν στις ελληνικές φορολογικές αρχές, για να φορολογηθούν επιτέλους δίκαια οι πλούσιοι.

Θα συναντηθούμε

Πέμπτη, 05.02.2015 | Στις 11.00 π.μ.

Μπροστά από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών
Οδός Βίλχεμ 97
  
«Φίλοι της Φύσης» Βερολίνου

NaturFreunde Berlin


Solidarität mit Griechenland – Austeritätspolitik stoppen!

Am morgigen Donnerstag, den 05.02.2015, kommt der griechische Finanzminister Yanis Varoufakis nach Berlin, um sich mit Bundesfinanzminister Schäuble und Bundeswirtschaftsminister Gabriel zu treffen.

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2015

Ecological debt. History, meaning and relevance for environmental justice | Οικολογικό χρέος. Ιστορία, νόημα και σημασία για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη


EJOLT’s latest report is about the value of the ecological debt concept to struggles for environmental justice. “Ecological debt. History, meaning and relevance for environmental justice” can be downloaded here. It comes together with a peer reviewed article published in Global Environmental Change.

The ecological debt concept emerged in the early 1990s from within social movements driven by rising environmental awareness, emerging Western consciousness of responsibility for past colonial subjugations, and a general sense of unease during the debt crisis. First developed organically, mainly in locally-scaled, civil contexts, ecological debt has since gained attention in academia and international environmental negotiations. Now, the concept of ecological debt requires further elucidation and elaboration, especially in light of its historical interconnection with environmental justice. In this paper, the development of the concept of ecological debt in both activist and academic circles is described, proposed theoretical building blocks for its operationalization are discussed and three brief cases illustrating its recent utilization are presented. Ecological debt is built upon a theoretical foundation that draws on biophysical accounting systems, ecological economics, environmental justice and human rights, historical injustices and restitution, and an ecologically-oriented world-system analysis framework. Drawing on these building blocks, the concept of ecological debt has been used as a biophysical measure, a legal instrument and a distributional principle. In theory and in practice, it has much to offer the environmental justice movement. We conclude by reflecting on some of the pros and cons of the ecological debt concept as a tool to be used in fulfilling some of the goals of environmental justice movements in the world today.

Keywords: Ecological debt, Climate debt, Carbon debt, Environmental Justice, sustainable development, debt cancellation, environmental movements, ecological economics, biophysical measures, Climate ethics, human rights, world economy

Authors: Rikard Warlenius (coord.) with contributions from Gregory Pierce, Vasna Ramasar, Eva Quistorp, Joan Martíonez-Alier, Leida Rijnhout, Ivonne Yanez


ΠΗΓΗ EJOLT