Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013

Ανοιχτή επιστολή του Πελίτι προς τους Έλληνες Ευρωβουλευτές που είναι μέλη της επιτροπής περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανοιχτή επιστολή του Πελίτι προς τους Έλληνες Ευρωβουλευτές που είναι μέλη της επιτροπής περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Προς: κύριο Κρίτωνα Αρσένη, κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη, κύριο Νίκο Χρυσόγελο,
Θέμα: Σχετικά με την πρόταση "Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά" Com(2013) 262 final Βρυξέλλες 6/5/2013
Κύριοι ευρωβουλευτές
Ως μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχετε επί του παρόντος τη δυνατότητα   να προστατεύσετε την αγροτική βιοποικιλότητα της Ελλάδας και της Ευρώπης και κατ’ επέκταση όπως αναλύουμε πιο κάτω, να υποστηρίξετε τη διατροφική μας ασφάλεια και τη δυνατότητα υιοθέτησης ενός περιβαλλοντικά πιο φιλικού μοντέλου γεωργίας.
Σημειώνουμε ότι η αγροτική βιοποικιλότητα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός φυσικός πόρος που πρέπει απαραίτητα να διατηρηθεί. Σε περίπτωση θέσπισης νέων μέτρων που φέρνουν απώλειες αγροτικών φυτικών ειδών ( αγροτική γενετική διάβρωση), η Ελλάδα θα πληγεί πολύ περισσότερο από άλλες χώρες μέλη της ΕΕ, λόγω του μεγάλου αντίστοιχου πλούτου που τη χαρακτηρίζει . Η αγροτική βιοποικιλότητα, αφενός δεν προστατεύεται επαρκώς από την προτεινόμενη νομοθεσία για το πολλαπλασιαστικό υλικό και αφετέρου απειλείται ακόμα περισσότερο από τις τροπολογίες που πρότεινε πρόσφατα ο εισηγητής της Επιτροπής Γεωργίας κ. Σιλβέστρις.
Ένα μεγάλο μέρος της αγροτικής βιοποικιλότητας καλύπτεται από τις παραδοσιακές φυτικές ποικιλίες που διαθέτουν ευρεία γενετική βάση (δηλαδή πληθώρα γονιδίων). Οι ποικιλίες αυτές αποκαλούνται και αβελτίωτες παρόλο που είναι αποτέλεσμα βελτίωσης που έχει γίνει στο χωράφι από αγρότες, σε αντιδιαστολή με τις σύγχρονες εμπορικές ποικιλίες που είναι αποτέλεσμα βελτίωσης που σήμερα λαμβάνει χώρα κυρίως στα εργαστήρια εταιριών σποροπαραγωγής (παλαιότερα: στα εργαστήρια δημόσιων φορέων). Οι παραδοσιακές ποικιλίες όπως πχ τα φασόλια Πρεσπών ή το ντοματάκι Σαντορίνης ή τα μήλα Τριπόλεως. αποτελούν ένα δημόσιο αγαθό ενώ οι εταιρικές αποτελούν ιδιωτικό αγαθό καθώς καλύπτονται είτε από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή από πατέντες.
Πάνω από το 95% των παραδοσιακών αγροτικών ποικιλιών στην Ελλάδα έχει «εξαφανισθεί», δηλαδή δεν γνωρίζουμε εάν έχει εντελώς χαθεί ή εάν ενδεχόμενα κάπου καλλιεργείται σε ελάχιστη κλίμακα. Αυτή η απώλεια αγροτικού πλούτου έχει σοβαρές συνέπειες για τη διατροφική μας ασφάλεια. Από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή και από καλλιεργητές και επιστήμονες γίνονται προσπάθειες για την επαναφορά σε ευρύτερη καλλιέργεια κάποιων από τις χαμένες ποικιλίες αλλά η νομοθεσία προσθέτει εμπόδια μερικές φορές ανυπέρβλητα.
Ζητούμε μέτρα υπέρ των παραδοσιακών ποικιλιών οι οποίες εξαφανίζονται , παρόλο που αποτελούν τη βάση της διατροφής μας   ( είναι πηγή γονιδίων βελτίωσης για τις αποκαλούμενες βελτιωμένες ποικιλίες) και παρόλο που η προσαρμοστικότητα που τις χαρακτηρίζει σε αντίθεση με τις βελτιωμένες, αποτελεί μια εγγύηση για μελλοντική διατροφική ασφάλεια σε εποχές αλλαγής του κλίματος. Είναι αυτονόητο ότι δεν ζητούμε μέτρα ενάντια στις εμπορικές ποικιλίες   παρά μόνο διαφάνεια ως προς τη μεθοδολογία βελτίωσης ώστε να είναι ενήμερος ο καταναλωτής και να μπορεί να προχωρήσει η επιστημονική έρευνα. Αυτή η διαφάνεια δεν προβλέπεται από το παρόν νομοσχέδιο.
Το νομοσχέδιο επικεντρώνει στην υποστήριξη των εμπορικών ποικιλιών που καλύπτονται από πνευματικά δικαιώματα ή πατέντες και εγγράφονται σε επίσημο κατάλογο με στόχο την εξασφάλιση της παρεχόμενης νομικής προστασίας . Παραδείγματος χάριν ο αγρότης δεν έχει το δικαίωμα να κρατήσει σπόρο για την επόμενη χρονιά αλλά πρέπει να τον αγοράσει από την εταιρία που έχει κατοχυρώσει τα δικαιώματα η οποία με τη σειρά της πληρώνει κάθε χρόνο στο δημόσιο για τη διατήρηση της εγγραφής στον κατάλογο. Όταν η εταιρία βγάλει μια νέα παρόμοια ποικιλία, συνήθως σταματά την πληρωμή για την παλαιότερη με αποτέλεσμα αυτή να μην μπορεί πλέον να κυκλοφορήσει εμπορικά ακόμα και αν έχει λήξει η περίοδος των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι εμπορικές αυτές ποικιλίες αποκαλούνται βελτιωμένες   ή καλλιεργούμενες ποικιλίες.
Ταυτόχρονα το νομοσχέδιο αναφέρεται εν γένει στην αγροτική βιοποικιλότητα και στις παραδοσιακές ποικιλίες που αποκαλούνται «εγχώριες αβελτίωτες ποικιλίες». Στην περίπτωση των παραδοσιακών ποικιλιών ο αγρότης μπορεί να κρατήσει τον σπόρο του για πολλαπλασιασμό ή/και   να τον πουλήσει σε άλλον καλλιεργητή, αν υπάρχει ζήτηση. Αυτή η τελευταία οικονομική πράξη γίνεται σε πολλές περιπτώσεις σχεδόν ακατόρθωτη με τον προτεινόμενο Κανονισμό επειδή απαιτείται εγγραφή στον επίσημο κατάλογο και αυτών των παραδοσιακών ποικιλιών που δεν απολαμβάνουν νομικής προστασίας. Η εγγραφή αυτή σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα γίνεται με βάση κάποια επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή. Δηλαδή ένας ερευνητής ή αγρότης αν ανακαλύψει σε κάποιο χωριό μια «χαμένη» ποικιλία δεν θα μπορεί να την επαναφέρει στην αγορά! Επίσης η δωρεάν διανομή παραδοσιακών σπόρων στο ευρύ κοινό που σήμερα λαμβάνει χώρα σε όλη την Ευρώπη θα απαγορεύεται!
Στη σημερινή Ελλάδα της κρίσης υπάρχουν αρκετά παραδείγματα αγροτών που επιστρέφουν σε «ντόπιες ποικιλίες» για πολλαπλούς λόγους, όπως πχ η δυνατότητα καλλιέργειας με ελάχιστη επένδυση καθώς οι ποικιλίες αυτές σε αντίθεση με τις βελτιωμένες απαιτούν πολύ μικρές εισροές σε λιπάσματα και φάρμακα και δεν χρειάζεται ρευστό για αγορά σπόρου, ή για λόγους ειδικής ταυτότητας προϊόντος όταν αυτό παρουσιάζει κάποια ειδικά ευνοϊκά χαρακτηριστικά (πχ έχει πρόσφατα δημιουργηθεί ζήτηση από εταιρίες ζυμαρικών για τα παλιά σιτάρια και προχωρούν στη συμβολαιακή γεωργία με αυτόν τον στόχο)
Η Ελλάδα, έχει απόλυτη ανάγκη να διατηρηθούν οι παραδοσιακές της ποικιλίες που ακόμα σήμερα καλλιεργούνται, ο σπόρος τους να κυκλοφορεί στο εμπόριο και ταυτόχρονα να «αναστηθούν» πολλές από τις άλλες παραδοσιακές ποικιλίες που έχουν ήδη εξαφανισθεί από τα χωράφια. Η χώρα έχει τη δυνατότητα να είναι ανταγωνιστική σε ποιότητα και όχι σε ποσότητα και οι ποικιλίες αυτές προσφέρονται για εξειδικευμένη ποιοτική ανάπτυξη με προϊόντα «ταυτότητας». Επίσης η Ελλάδα έχει ανάγκη από την καινοτομία στο χωράφι δηλαδή από τη δημιουργία νέων ποικιλιών από τους αγρότες με βάση τις υφιστάμενες παραδοσιακές. Τέλος η χώρα έχει ανάγκη από την αύξηση του βαθμού διατροφικής επάρκειας και τη μείωση των διατροφικών εξαρτήσεων.
Σε σύγκριση με τις εμπορικές ποικιλίες οι παραδοσιακές προσφέρουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα
  1. Προσαρμοστικότητα στα δεδομένα της αλλαγής του κλίματος λόγω της ευρείας γενετικής βάσης που διαθέτουν. Οι παραδοσιακές ποικιλίες αποτελούν το παρελθόν αλλά και το μέλλον γιατί εξελίσσονται στον αγρό. Η εξέλιξη αυτή που περιορίζεται δραματικά από τη νομοθεσία πρέπει απαραίτητα να συνεχισθεί και να ενισχυθεί. Ενημερωτικά σημειώνουμε ότι η επιστημονική διακυβερνητική επιτροπή του ΟΗΕ που μελετά την κλιματική αλλαγή προβλέπει ότι αναμένεται μείωση σοδειάς λόγω κλιματικής αλλαγής . (βλέπε N.Y. Times, 2/11/2013, τμήμα Α1)
  2. Πολλές παραδοσιακές ποικιλίες αλλά και σύγχρονες εμπορικές,   φυλάσσονται επιτυχώς στις τράπεζες γενετικού υλικού . Οι τράπεζες είναι ένας θεσμός που πρέπει να υποστηριχθεί. Εκεί γίνεται και μικρής κλίμακας αναπαραγωγή επειδή με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η βλαστικότητα του σπόρου. Δεν επαρκεί όμως να περιορίσουμε τις παραδοσιακές ποικιλίες σε μουσείο. Αν αυτές δεν καλλιεργούνται επιστρέφουν σταδιακά στην ημιάγρια αρχική κατάσταση πριν από την εξημέρωση τους από τον αγρότη και βέβαια δεν εξελίσσονται στον αγρό ώστε να μας προσφέρουν μελλοντική διατροφική ασφάλεια.
    3. Απαίτηση για χαμηλές εισροές, επομένως είναι κατάλληλες για το μοντέλο της ήπιας ποιοτικής γεωργίας που έχει πολύ μικρότερες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και ταιριάζει στο ανάγλυφο της χώρας, δίνουν τη δυνατότητα επιλογής της ήπιας μικρο-μεσαίας κλίμακας, γεωργίας.
     4. Καταλληλότητα για αγροτική ανάπτυξη σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και κρίσης: Δεν απαιτείται μεγάλο επενδυτικό κεφάλαιο γιατί ο αγρότης μπορεί να κάνει αναπαραγωγή σπόρου για την επόμενη χρονιά και επιπλέον δεν χρειάζεται πολλά χρήματα για τις άλλες εισροές (λιπάσματα – φυτοφάρμακα).
    5. Αύξηση του βαθμού διατροφικής ανεξαρτησίας, πολύτιμη σε περιόδους ενδεχόμενης υποτίμησης νομίσματος, πολιτικής ή πετρελαϊκής κρίσης ή απότομης διεθνούς ανόδου τιμών σε προϊόντα διατροφής που η τιμή τους καθορίζεται στα χρηματιστήρια
    6. Μείωση των εμπορικών εξαρτήσεων από ολιγοπώλια: Σε διεθνές επίπεδο έχει ήδη δημιουργηθεί ένα ολιγοπώλιο καθώς ήδη το 73% της παγκόσμιας εμπορικής διακίνησης σπόρων ελέγχεται μόνον από δέκα εταιρίες κυρίως αγροχημικές ή φαρμακευτικές που προωθούν στην αγορά τους σπόρους που είναι κατάλληλοι για τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα που οι ίδιες παράγουν
    7. Οι παραδοσιακές ποικιλίες προσφέρουν αποκεντρωμένη πρόσβαση στον σπόρο και κατ’ επέκταση, αποκέντρωση της αντίστοιχης δύναμης που προκύπτει από την «ιδιοκτησία» του σπόρου . Η δυνατότητα ελεύθερης αναπαραγωγής σπόρων από τους διάσπαρτους καλλιεργητές σημαίνει αποκέντρωση της κυριαρχίας επί της διατροφικής μας βάσης και αποφυγή του κεντρικού ελέγχου από ολιγοπώλια.
Φίλοι Ευρωβουλευτές ,
Ως μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΕΚ έχετε ευθύνη για την αγροτική βιοποικιλότητα φορέας της οποίας είναι κυρίως οι παραδοσιακοί σπόροι –παλαιοί και νέοι- αναμένουμε τη δράση σας ώστε η βιοποικιλότητα να ζει στα χωράφια και όχι μόνο στις τράπεζες σπόρων. Αν η Ευρωπαϊκή νομοθεσία ίσχυε τους προηγούμενους αιώνες, δεν θα υπήρχαν οι σημερινές ντόπιες ποικιλίες πατάτας ή ντομάτας στην Ευρώπη. Είναι η ελεύθερη διακίνηση του σπόρου που μας έχει φέρει αυτόν τον πλούτο.
Δεν είμαστε εναντίον των εμπορικών σπόρων αλλά διαμαρτυρόμαστε γιατί η νομοθεσία είναι ενάντια στους παραδοσιακούς οι οποίοι είναι το μέλλον γιατί εξελίσσονται και εξέλιξη είναι η συνέχεια της ζωής. Δεν είμαστε κάποιοι ρομαντικοί που σας μιλάμε μόνο για το παρελθόν . Εμείς σας μιλάμε για το μέλλον.
ΠΕΛΙΤΙ, Νοέμβριος 2013

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

Με αφορμή το Κάβο Σίδερο και τις δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ.Δερμιτζάκη |“Τουρισμός που δεν πληγώνει” η εναλλακτική πρόταση στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο του μαζικού τουρισμού

[Αφίσα του 2009]

Με αφορμή τις δηλώσεις  του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δερμιτζάκη : “Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της επένδυσης στο Τοπλού, από την στιγμή που τα δεδομένα αναπροσαρμόστηκαν, όσων άφορα τον αριθμό των κλινών. Έτσι όπως έχει εξαγγελθεί αυτή η επένδυση, είναι εφικτή και την στηρίζουμε” δημοσιεύουμε ένα άρθρο, που είχε γραφτεί αλλά δεν είχε δημοσιευτεί, μετά την ημερίδα των ΦτΦ με θέμα "Τουρισμός που δεν πληγώνει" (9/3/2013)
Προφανώς και διαφωνούμε με αυτές τις τουριστικές "επενδύσεις"  Fast Track και με τους υποστηρικτές εκείνους που πληγώνουν το περιβάλλον.
---------------
“Τουρισμός που δεν πληγώνει”
η  εναλλακτική πρόταση στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο του μαζικού τουρισμού

 Το ελληνικό Δίκτυο των Φίλων της Φύσης σε συνεργασία με το  Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία, την MONUMENTA οργάνωσε έκθεση φωτογραφίας και μια ημερίδα με θέμα “Τουρισμός που δεν  πληγώνει” από τις 6-9 Μαρτίου 2013. Η έκθεση φωτογραφίας, που είχε μεταφερθεί από την Αυστρία στην Αθήνα, με θέματα απ' όλο τον κόσμο,  ήταν μια κριτική στο μαζικό τουρισμό που αφήνει βαρύ οικολογικό αποτύπωμα, χωρίς να συμβάλει ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη των περιοχών και συχνά καταπατά τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτόν.
Στο διαγωνιστικό τμήμα υπήρξαν θέματα για το δικαίωμα των ΑΜΕΑ στον τουρισμό, τη συμμετοχή των επισκεπτών στην τοπική κοινωνική ζωή, το σεβασμό στην  ήθη και έθιμα των μόνιμων κατοίκων  κ.λπ.

Στην ημερίδα και στα εργαστήρια  που συμμετείχαν εκατό άτομα μίλησαν και συντόνισαν οι: Christian Baumgarther, Πάρις Τσάρτας, Μαρία Κονιώτη, Σταύρος Πασίρογλου, Ειρήνη Γρατσία,  Γιάννης Σχίζας, Σοφία Δημητρίου, Ελένη Νιάρχου, Δήμητρα Σκούφη – Κατσιδονιώτη, Χριστιάνα Βλαχάκη,  Αναστάσιος Παππάς, Κώστας  Φωτεινάκης. Επίσης μια ομάδα εθελοντών των ΦΤΦ δούλεψε από το Νοέμβριο και μετά προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έκθεση και η Ημερίδα.
Η ημερίδα εκτός από το κομμάτι των ομιλιών περιελάμβανε και τρία διαφορετικά βιωματικά εργαστήρια, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν μια εικόνα στην πράξη του τι σημαίνει ο εναλλακτικός τουρισμός.

Έναυσμα για την οργάνωση τόσο της έκθεσης όσο και της ημερίδας ήταν κυρίως η πολιτική αντιμετώπιση του τουρισμού από την ελληνική πολιτεία. Διαπιστώνουμε ότι η μορφή του νεο-φιλελευθερισμού στον τουρισμό εμφανίζεται κυρίως προτάσσοντας το ψευτο-δίλλημα “προστασία του περιβάλλοντος ή τουριστική ανάπτυξη”. Η απάντηση για τους εμπνευστές και οπαδούς του ψευτο-διλήμματος είναι απλή. Τουριστική “ανάπτυξη” με διαδικασίες fast track χωρίς κανένα περιβαλλοντολογικό έλεγχο, με Ειδικές Οικονομικές Ζώνες περιορισμένων εργασιακών δικαιωμάτων και αμοιβών, “αξιοποίηση” περιοχών ενταγμένες στο σύστημα NATURA, περιοχών μέσα σε οικιστικούς ιστούς που διαφορετικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν πνεύμονες πρασίνου, δόμηση τουριστικών μεγαθηρίων σε ακτογραμμές και μικρά νησιά. Επίσης μελέτες δείχνουν πως οι εργαζόμενοι στον κλαδο του τουρισμού είναι από τους λιγότερους ικανοποιημένους εργαζόμενους (επισφαλής και εποχιακή εργασία με διευρυμένο ωράριο και συνεχώς μειούμενη “σεζόν”). Ενώ από τα χρήματα που σπαταλά ένας τουρίστας για ένα “πακέτο” διακοπών προσφερόμενο από τα μεγάλα τουριστικά “πολυεθνικά” πρακτορεία, ποσοστό μικρότερο του 10% παραμένει στην εθνική οικονομία και πολύ μικρότερο στην τοπική κοινότητα η οποία υφίσταται και όλες τις αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν από την εξάντληση της φέρουσας ικανότητας μιας περιοχής, εξαιτίας του μαζικού τουρισμού.

Από την άλλη ο προσανατολισμός τόσο των NatureFriends International, όσο και του Ελληνικού Δικτύου Φίλων της Φύσης είναι αντιδιαμετρικά αντίθετος με τα παραπάνω. Αειφορία στον τουρισμό σημαίνει αναζήτηση της χρυσής τομής ανάμεσα σε παράγοντες όπως: οικονομική ευημερία, φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, καλές συνθήκες εργασίας, ικανοποίηση των αναγκών των τουριστών και ταυτόχρονα φροντίδα και εξασφάλιση των ίδιων αναγκών των επόμενων γενεών. Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και βήματα που μπορούν να οδηγήσουν στην αειφορία.
Συγκεκριμένα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσο κι αν έχει υπάρξει πια αλλοίωση του περιβάλλοντος γενικά στον πλανήτη να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε αλλά και να προστατέψουμε ότι έχει απομείνει. Τα τουριστικά προϊόντα (σουβενίρ, τρόφιμα που καταναλώνονται κλπ) επιβάλλεται να είναι τοπικά κι όχι εισαγόμενα, προκειμένου να τονώνεται η τοπική οικονομία. Δεν πρέπει να υπάρχει καθοδήγηση από τουριστικούς πράκτορες για τον “πολιτισμό που πουλάει”. Ο πολιτισμός είναι κάτι συνεχώς διαμορφούμενο και δε χωράει σε κλισέ τύπου “φουστανελλάδες”, “αρχαιοελληνικό μεγαλείο” κλπ. 
Στους ήδη διαμορφωμένους “μεγάλους τουριστικούς προορισμούς”  πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και  αποκατάστασης της ζημιάς που προκαλούνται λόγω της ύπαρξης και της φύσης αυτών.
Ο τοπικός πληθυσμός είναι απαραίτητο να ερωτάται, να συνδιαμορφώνει και να συμμετέχει ισότιμα στις τουριστικές επενδύσεις στον τόπο του. Ο τουρισμός μπορεί να ωφελήσει μια κοινότητα, αλλά και να είναι ποιοτικός όταν υπάρχει διασπορά επισκεπτών σ' όλη τη διάρκεια του έτους κι όχι υπερσυγκέντρωση για ένα δυο μήνες το χρόνο.

Για το Ελληνικό Δίκτυο των ΦΤΦ απαιτείται στροφή στην προβολή κυρίως πεζοπορικών, ποδηλατικών, περιηγητικών, πολιτιστικών, αρχαιολογικών διαδρομών (π.χ. Διαδρομές με βάση τις περιγραφές του Παυσανία, τους άθλους του Ηρακλή, τα σημαντικά κτίρια αρχιτεκτόνων σε μια πόλη π.χ. Τσίλερ, τον τουρισμό με εθελοντική εργασία προς όφελος μιας κοινότητας, την προστασία της βιοποικιλότητας μιας περιοχής, την εργασία και διαμονή σε αγροκτήματα για μάζεμα ελιάς, μαστίχας κλπ, τη συμμετοχή σε φεστιβάλ π.χ. Ολυμπίας, Μήλου, το συνδυασμό τουρισμού και γνώσης π.χ. μαθήματα ελληνικής γλώσσας, χορών, μεσογειακής διατροφής).


 Οι ΦτΦ στηρίζουν προβάλλουν τις εναλλακτικές μορφές και το “δίκαιο αειοφορικό τουρισμό”. Οι ΦτΦ πιστεύουν ότι μόνο τα αιτήματα προς τις κυβερνήσεις, φορείς κλπ. δεν φτάνουν. Χρειάζεται ενεργό συμμετοχή πολιτών και όσων εμπλέκονται με τον τουρισμό έμμεσα και άμεσα (ξενοδόχοι, εστιάτορες, πράκτορες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, παραγωγοί προϊόντων κ.ο.κ.), ώστε να “δημιουργήσουμε αυτό που ζητάμε”.
Οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό που έχουν ως αρχή “άνθρωποι και το περιβάλλον πάνω από τα κέρδη” (Ρίο 1992) - οφείλουν να εκπαιδευτούν, να αποκτήσουν οριζόντια επικοινωνία – συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ τους,  να δημιουργήσουν δελεαστικά αλλά δίκαια «πακέτα» τουρισμού  χωρίς μεσάζοντες (ή όσο το δυνατόν με λιγότερους κρίκους μεσαζόντων).  Η προβολή του “δίκαιου και αειφόρου τουρισμού στην Ελλάδα”,  όπως το δίκαιο εμπόριο, μπορεί να αποτελέσει μία πρόκληση σε ένα ειδικό τουριστικό κοινό με περιβαλλοντικές και κοινωνικές αξίες που κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις είναι πρόθυμο να  στηρίξει την τοπική οικονομία επισκεπτόμενο τη χώρα μας.  

Οι ΦτΦ θα στηρίξουν  με όσες δυνάμεις, κύρος, και επιρροή διαθέτουν τις υπηρεσίες του τουρισμού  που έχουν κοινές αντιλήψεις για έναν τουρισμό που δεν πληγώνει το περιβάλλον και την κοινωνία....

Χριστιάνα Βλαχάκη – Τάσος Παππάς – Κώστας Φωτεινάκης
[για την ομάδα τουρισμού των Φίλων της Φύσης/ Naturefriends Greece]

  

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

Οι Επιτροπές Αγώνα Χαλκιδικής & Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στέλνουν μηνύματα στους βουλευτές και στην εξορυκτική εταιρεία Eldorado Gold/ Ελληνικός Χρυσός


Το καραβάνι αλληλεγγύης έφτασε και στην Αθήνα, τη Δευτέρα 25/11/2013.
Στη συνέντευξη τύπου που έδωσαν  Επιτροπές Αγώνα Χαλκιδικής & Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού συμμετείχαν εκπρόσωποι και βουλευτές από τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Οικολόγοι -  Πράσινοι, ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 
Από περιβαλλοντικές οργανώσεις συμμετείχε ο πρόεδρος των   ΦτΦ, ο οποίος και διάβασε μήνυμα συμπαράστασης [ΕΔΩ]


Ακολουθούν τα Ψηφίσματα

Προς Ελληνικό Κοινοβούλιο:

Αθήνα 25.11.2013
Προς
Τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα 25.11.2013 στην Αθήνα προκειμένου να διαδηλώσουμε για άλλη μια φορά ενάντια στην καταστροφή της Χαλκιδικής. Οι εξορυκτικές δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και της καναδικής Eldorado Gold Corp. απειλούν να καταστρέψουν το περιβάλλον μας, να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή μας, να εξαφανίσουν τις οικονομικές μας δραστηριότητες και να υποθηκεύσουν το μέλλον των παιδιών μας.

Στη Χαλκιδική σχεδιάζεται και έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται, ένα τεραστίων διαστάσεων, εξορυκτικό σχέδιο. Στα 317.00 στρέμματα δασικής έκτασης που παραχώρησε στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. το Ελληνικό Δημόσιο σχεδιάζεται, αποψίλωση 2500 στρεμμάτων αρχέγονου δάσους, εξόρυξη ανοιχτού τύπου (open pit) στον κύριο υδροφορέα της περιοχής, χωροθέτηση τελμάτων εξορυκτικών αποβλήτων σε ρέματα, εργοστάσιο χημικής επεξεργασίας.

Όλα αυτά προκειμένου η ιδιωτική εταιρεία να εξορύξει 380 εκατ. τόνους ορύγματος (όταν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα έχουν εξορυχθεί 33 εκατ. τόνοι.) και να εκμεταλλευτεί δημόσιο ορυκτό πλούτο η αξία του οποίου εκτιμάται σε πάνω από 15.5 δις ευρώ. Για το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβλέπονται κανενός είδους δικαιώματα και το “κέρδος” περιορίζεται σε μερικές εκατοντάδες θέσεις εργασίας και έσοδα από τη φορολόγηση των εργαζομένων και τις ασφαλιστικές εισφορές.
Την ίδια στιγμή το κόστος μια τέτοιας δραστηριότητας μετακυλύεται στις τοπικές κοινωνίες. 

Καταστροφή ενός σημαντικότατου, οικολογικά και οικονομικά, οικοσυστήματος. Ρύπανση υπογείων και επιφανειακών νερών, ατμόσφαιρας και εδάφους, με τοξικά βαρέα μέταλλα. Εξαφάνιση όλων των παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων όπως η γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, υδατοκαλλιέργειες, αλιεία, βιολογικές καλλιέργειες, τουρισμός. Άμεση απειλή της υγείας εργαζομένων, κατοίκων και επισκεπτών.

Το Κράτος, χωρίς να κάνει καμιά ουσιαστική διαβούλευση και χωρίς να ενημερώσει εμπεριστατωμένα τους κατοίκους, προχώρησε στην αδειοδότηση της εξορυκτικής δραστηριότητας στη Β.Α. Χαλκιδική.

Εμείς, οι κάτοικοι της περιοχής, μπροστά στην απειλή μιας τέτοιας, μη αναστρέψιμης, καταστροφής αυτοοργανωθήκαμε και ενημερωθήκαμε από ανεξάρτητα επιστημονικά ιδρύματα και επιστήμονες. Ο κοινωνικός αγώνας μας για το αυτονόητο δικαίωμα στη ζωή αντιμετωπίστηκε από την κυβέρνηση και την αστυνομίας με λυσσαλέα καταστολή και απίστευτη βία. Χρήση απαγορευμένων χημικών ερεθιστικών ουσιών ακόμη και μέσα σε σχολεία, πλαστικές σφαίρες, ανθρωποκυνηγητά, ξυλοδαρμοί, αναίτιες προσαγωγές και συλλήψεις, εξαφανίσεις πολιτών, προσαγωγές ανηλίκων, εισβολές σε σπίτια, παράνομη και δια της βίας λήψη γενετικού υλικού (γεγονότα που καταγγέλλονται από τη Διεθνή Αμνηστία και Δικηγορικούς Συλλόγους).

Την ίδια στιγμή η Ελληνικός Χρυσός προβαίνει σε σωρεία παρανομιών απολαμβάνοντας ασυλία και προστασία από την ΕΛ.ΑΣ (της οποίας είναι και χορηγός), τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τη δικαιοσύνη.

Μόνο τους τελευταίους δύο μήνες η Ελληνικός Χρυσός σχετίζεται με σειρά ατυχημάτων που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία: αποκαλύφθηκε ότι το νερό του Νεοχωρίου είναι ακατάλληλο για χρήση λόγω υψηλών συγκεντρώσεων αρσενικού, υπήρξε διαρροή από φορτηγό επικίνδυνων μεταλλευτικών συμπυκνωμάτων στη Ρεντίνα, αποκαλύφθηκε η παράνομη μεταφορά τοξικών μέσω του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, υπήρξε ατύχημα σε φορτηγό που μετέφερε θειούχο μόλυβδο από εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός.

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,
Δηλώνουμε ότι:
Παρότι βρισκόμαστε σε δεινή οικονομική κατάσταση, όπως η πλειονότητα των πολιτών σ’ αυτή τη χώρα, διατηρούμε την αξιοπρέπειά μας, δεν ξεπουλάμε τον τόπο μας και αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας απέναντι τις επόμενες γενιές.
Δε θα επιτρέψουμε αποικιακού τύπου «επενδύσεις» που εξασφαλίζουν υπέρογκα κέρδη σε μεγάλες εταιρείες και αποφέρουν μόνο καταστροφή στις τοπικές κοινωνίες.
Δε θα ανεχτούμε την καταπάτηση των ανθρωπίνων, πολιτικών και συνταγματικών δικαιωμάτων μας.
Δεν θα ανεχτούμε τη στοχοποίηση και ποινικοποίηση των κοινωνικών αγώνων.
Τέλος, δε θα υποκύψουμε στην τρομοκρατία, τους εκβιασμούς, την κατασυκοφάντηση και την ποινικοποίηση του αγώνα μας. Του Αγώνα μας ενάντια στην καταστροφή του τόπου μας. Του Αγώνα μας για μια αξιοπρεπή ζωή, όπως εμείς επιλέγουμε να την ορίζουμε. Του Αγώνα μας για το αυτονόητο δικαίωμα στη ζωή, την υγεία, τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Του Αγώνα μας για το μέλλον των παιδιών μας.Οι Επιτροπές Αγώνα Χαλκιδικής & Θεσσαλονίκης
ενάντια στην εξόρυξη χρυσού

-------------------------------------------------------------------


Προς την Ελληνικός Χρυσός:Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2013

Προς
Eldorado Gold Corp.
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.

Εμείς, κάτοικοι της Χαλκιδικής, δηλώνουμε για πολλοστή φορά προς την εταιρεία σας ότι:
Επειδή, το εξορυκτικό σας σχέδιο υπερβαίνει κατά πολύ τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής,
Επειδή, οι συνέπειες για το περιβάλλον και την τοπική οικονομία θα είναι καταστροφικές και μη αναστρέψιμες,
Επειδή, παρανομείτε κατ΄εξακολούθηση αδιαφορώντας ακόμη και για τη δημόσια υγεία
Επειδή, η τεχνολογία που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά στον κόσμο και μας εκθέτει σε μεγάλους κινδύνους,
Επειδή, η ρύπανση του νερού, της ατμόσφαιρας και του εδάφους, θα διαταράξει όλες τις, ζωτικής σημασίας, λειτουργίες του οικοσυστήματος και θα σημάνει το τέλος κάθε οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην περιοχή,
Επειδή, είμαστε κάθετα αντίθετοι στη μετατροπή του χαρακτήρα της περιοχής μας από αργοτοτουριστικό σε βιομηχανικό,
Επειδή, δεν έχετε την κοινωνική συναίνεση γι αυτό το εξορυκτικό σχέδιο,
Επειδή, σας θεωρούμε ηθικούς αυτουργούς της διάρρηξης του κοινωνικού ιστού
Επειδή, για την προάσπιση των συμφερόντων σας, ποινικοποιείται ο αγώνας μας, καταπατούνται ανθρώπινα και συνταγματικά δικαιώματα και βιάζεται η δημοκρατία

Σας δηλώνουμε
ότι είστε ανεπιθύμητοι στην περιοχή μας
και ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την προστασία του τόπου μας.

Επιτροπές Αγώνα Χαλκιδικής & Θεσσαλονίκης
ενάντια στην εξόρυξη χρυσού


Συντονιστικό Φορέων και Συλλόγων Σταγείρων-Ακάνθου ενάντια στην εξόρυξη χρυσού

Coordinating Committee of Associations of Stageira-Akanthos against gold mining


WEBSITE / ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ > https://soshalkidiki.wordpress.com/

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 Νοεμβρίου: Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ υποδέχονται το "καραβάνι αλληλεγγύης & ενημέρωσης κατά της εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική" |


Το μήνυμα  συμπαράστασης που διαβάστηκε στη Συνέντευξη Τύπου| στην ΕΣΗΕΑ 

Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece καλωσορίζουν τους συναγωνιστές της Χαλκιδικής που δίνουν τη μάχη σώμα το σώμα για την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της τοπικής οικονομίας. 
Στις ημέρες μας δεν είναι αρκετό να είσαι απλά φυσιολάτρης.  Xρειάζεται να μετράς τους φίλους σου και τους  εχθρούς σου. 

Εχθροί μας είναι όσοι  ψηφίζουν νόμους και άλλες ρυθμίσεις, που επιτρέπουν να συντελούνται τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και η λεηλασία της φύσης. 
Εχθροί μας είναι αυτοί που διχάζουν την κοινωνία και συκοφαντούν τους αγώνες των κατοίκων της Χαλκιδικής.
Εχθροί μας είναι αυτοί που εκμεταλλευόμενοι την ανεργία και την ανέχεια, αφειδώς υπόσχονται για να εξαγοράζουν συνειδήσεις.

Φίλοι μας είναι όσοι ρισκάρουν τις δουλειές τους, ξεπαγιάζουν και συγκρούονται με τον ιδιωτικό στρατό της Eldorado Gold  και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές.
Φίλοι μας είναι αυτοί που "σκέπτονται παγκόσμια και δρουν τοπικά" για μια δίκαιη και αλληλέγγυα κοινωνία.
Φίλοι μας είναι όσοι περιφρονούν και αρνούνται τα καταναλωτικά πρότυπα και τις καπιταλιστικές αξίες της επίδειξης πλούτου, όπως ο χρυσός, που καταστρέφει αρχέγονα δάση και ρυπαίνει τους υδροφόρους ορίζοντες.

Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ υποδέχονται, καλωσορίζουν και στηρίζουν το "Καραβάνι αλληλεγγύης και ενημέρωσης κατά της εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική".
Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ  καλούν για έναν ακόμα αποτελεσματικότερο συντονισμό σε εθνικό επίπεδο  για την προστασία του φυσικού και του αστικού περιβάλλοντος, ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό και την εμπορευματοποίηση της φύσης.

 "Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία/ αγώνας για τη Γη και την Ελευθερία" 

Κώστας Φωτεινάκης
Πρόεδρος των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece

Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013

"Φτάνει πια!!! Αποχωρούμε από τη βρώμικη διάσκεψη της Βαρσοβίας για το κλίμα | NGOs, Social Movements Walk Out Of Warsaw TalksEnough is enough.
We have said we stand in solidarity with the millions impacted by Typhoon Haiyan, and with all climate impacted people. Our solidarity compels us to tell the truth about COP 19 – the Warsaw Climate Conference.


The Warsaw Climate Conference, which should have been an important step in the just transition to a sustainable future, is on track to deliver virtually nothing. In fact, the actions of many rich countries here in Warsaw are directly undermining the UNFCCC itself, which is an important multilateral process that must succeed if we are to fix the global climate crisis. [MORE]

Αποχωρούμε από τη βρώμικη διάσκεψη της Βαρσοβίας για το κλίμα

Το WWF, η Greenpeace και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποφάσισαν σήμερα να αποσυρθούν από την 19η Παγκόσμια Διάσκεψη για το Κλίμα, η οποία διοργανώνεται στη Βαρσοβία.

Η Σαμάνθα Σμίθ, επικεφαλής της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για το Κλίμα και την Ενέργεια του WWF δήλωσε σχετικά: «Η απροθυμία των κυβερνήσεων να πάρουν στα σοβαρά τις διαπραγματεύσεις δεν μας άφησε άλλη επιλογή από την αποχώρηση. Δεν εγκαταλείπουμε τις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, παρά μόνο τη φετινή διάσκεψη, στην οποία τα συμφέροντα των μεγαλύτερων βιομηχανικών ρυπαντών έχουν επισκιάσει τις ανάγκες των πολιτών όλου του κόσμου.
Ήρθε η στιγμή που πρέπει να πούμε ‘αρκετά, ως εδώ’ και να αποχωρήσουμε.».

«Η κυβέρνηση της Πολωνίας έκανε ό, τι περνούσε από το χέρι της να μετατρέψει τις κλιματικές συνομιλίες σε παράσταση για τη βιομηχανία του άνθρακα και του λιγνίτη. Μαζί με την Ιαπωνία, την Αυστραλία και τον Καναδά – συνεπικουρούμενες από την αδιαφορία των άλλων κυβερνήσεων – έδωσαν ένα χαστούκι στο πρόσωπο όσων πλήττονται από τα ακραία φαινόμενα των κλιματικών αλλαγών,» ανέφερε ο Κούμι Ναϊντού, διευθυντής της Διεθνούς Greenpeace.

Ακολουθεί κοινή δήλωση όλων των οργανώσεων:
Φτάνει πια.
Δηλώσαμε εξαρχής τη συμπαράστασή μας με τα εκατομμύρια συνανθρώπων μας που έπεσαν θύματα του τυφώνα Haiyan στις Φιλιππίνες την προηγούμενη εβδομάδα και με όλους εκείνους που ζουν από πρώτο χέρι τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το δράμα τόσων ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη, μαςυποχρεώνει να είμαστε ειλικρινείς με όσα διαδραματίζονται στην 19η Παγκόσμια Διάσκεψη για το Κλίμα στη Βαρσοβία (COP19).

Η Διάσκεψη της Βαρσοβίας, αντί να αποτελεί ένα σημαντικό σκαλοπάτι για τη δίκαιη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον, αυτή τη στιγμή οδεύει σε πλήρη αποτυχία. Συγκεκριμένα, οι πρακτικές πολλών πλούσιων κρατών υπονομεύουν την ίδια τη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή.

Στη Διάσκεψη της Βαρσοβίας τα συμφέροντα των βρώμικων, ενεργειακά, βιομηχανιών βρίσκονται σε προτεραιότητα έναντι αυτών των πολιτών. Είναι ενδεικτικό πως παράλληλα διοργανώνεται η σύνοδος «Άνθρακας και Κλιματική Αλλαγή», οι εταιρικές χορηγίες των πιο ρυπογόνων βιομηχανιών του πλανήτη έχουν κατακλύσει τους χώρους συνεδριάσεων ενώ η ίδια η Προεδρία (Πολωνία) ευγνωμονεί τη βιομηχανία άνθρακα και σχιστολιθικού αερίου. Η σοβαρότητα των διαπραγματεύσεων δέχτηκε ένα ακόμα πλήγμα από την ανακοίνωση της Ιαπωνίας να μιμηθεί τον Καναδά, αθετώντας τις δεσμεύσεις της για περιορισμό των εκπομπών και τα σαφή μηνύματα εκ μέρους της Αυστραλίας ότι δεν πρόκειται να πάρει στα σοβαρά αυτήν τη διάσκεψη του ΟΗΕ.

Αυτή την εβδομάδα διοργανώθηκε μια ‘επιτροπή χρηματοδοτήσεων’, η οποία κάθε άλλο παρά συζήτησε για θέματα χρηματοδοτήσεων, ενώ εμπλοκή σημειώθηκε και στη δημιουργία ενός διεθνούς μηχανισμού για τις ‘απώλειες και ζημίες’, καθώς εμπόδιο αποτέλεσαν ακόμα μια φορά τα ανεπτυγμένα κράτη. Πισωγυρίσματα έχουν σημειωθεί στους στόχους μείωσης των εκπομπών και στην υιοθέτηση μέτρων προσαρμογής πριν το 2020. Απουσιάζει, τέλος, ένας οδικός χάρτης για μια παγκόσμια και δίκαιη συμφωνία στο Παρίσι το 2015.

Εμείς ως εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών είμαστε διατεθειμένοι να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με Υπουργούς και αντιπροσωπείες που έρχονται στην διάσκεψη με ειλικρινή διάθεση διαπραγμάτευσης. Δυστυχώς, οι κυβερνήσεις των πλούσιων χωρών ήρθαν με άδεια χέρια στη Βαρσοβία, τη στιγμή που οι κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων κρατών με δυσκολία υπερασπίζονται τις ανάγκες και τα δικαιώματα των πολιτών τους. Δεν χωρά αμφιβολία πως εφόσον οι κυβερνήσεις συνεχίσουν στην ίδια πορεία, οι διαπραγματεύσεις των επόμενων δύο ημερών θα καταλήξουν σε αδιέξοδο.
Ως συνέπεια των παραπάνω, οργανώσεις και κινήματα που εκπροσωπούν πολίτες από κάθε γωνιά του πλανήτη αποφάσισαν να αποσυρθούν οικειοθελώς από τις διαπραγματεύσεις της Βαρσοβίας. Στρέφουμε τώρα την προσοχή μας στην κινητοποίηση πολιτών με στόχο την άσκηση πίεσης προς τις κυβερνήσεις τους. Θα εργαστούμε για τον μετασχηματισμό των υποδομών ενέργειας και τροφής σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, χτίζοντας από την αρχή το σημερινό μη-λειτουργικό οικονομικό σύστημα, με τελικό στόχο τη δημιουργία μιας βιώσιμης οικονομίας, χαμηλών εκπομπών, με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για όλους.

Φεύγοντας από την Παγκόσμια Διάσκεψη της Βαρσοβίας, είναι ξεκάθαρο πως χωρίς την ανάλογη πίεση, δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά από τις κυβερνήσεις. Θα επιστρέψουμε, μεταφέροντας τα αιτήματα των πολιτών, στη Λίμα και θέτοντας τις κυβερνήσεις προ των ευθυνών τους, μπροστά στο όραμα για ένα βιώσιμο και δίκαιο μέλλον.

Την ανακοίνωση συν-υπογράφουν οι παρακάτω οργανώσεις:

Aksyon Klima Pilipinas

ActionAid
Bolivian Platform on Climate Change
Construyendo Puentes (Latin America)
Friends of the Earth (Europe)
Greenpeace
Ibon International
International Trade Union Confederation
LDC Watch
Oxfam International
Pan African Climate Justice Alliance
Peoples’ Movement on Climate Change (Philippines)

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

21 Νοεμβρίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας “Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς σε ένα βιώσιμο πλανήτη” | 21 November World Philosophy Day 2013: “Inclusive Societies, Sustainable Planet”

[Προσέξτε το ελληνικό γράμμα [φ] που έχει επιλέξει ο γραφίστας για την Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας. Το blog RsB και η Περιβαλλοντική Οργάνωση ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece χαιρετίζουν το σύνθημα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας “Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς σε ένα βιώσιμο πλανήτη” και αφιερώνουν την ανάρτηση και στα δύο blogs στο φίλο και συνεργάτη καθηγητή της Φιλοσοφίας της Φύσης +Ευθύμη Παπαδημητρίου (το αφιέρωμα  για τον Ευθύμη Παπαδημητρίου ΕΔΩ σ.13)]

World Philosophy Day 2013: “Inclusive Societies, Sustainable Planet”

Celebrated every year on the third Thursday of November, the World Philosophy Day will be held in 2013 on Thursday, 21 November. The day after the closure of the 37th session of the General Conference of UNESCO, the celebration will be a unique opportunity to reflect on the greatest contemporary challenge, to which UNESCO and the entire United Nations system seeks to respond, namely: building inclusive societies on a sustainable planet.
Celebrated on 21 November 2013, the 11th edition of the World Philosophy Day will be an opportunity to organize, on all continents, various events under the general theme of the 2013 World Philosophy Day “Inclusive Societies, Sustainable Planet”. They will enable their participants to share a multitude of views and experiences, fully respecting cultural diversity.
At UNESCO Headquarters in Paris, the celebration will be marked by the organization of a round table on the topic of the Day – “Inclusive Societies, Sustainable Planet”, which will welcome, on 21 November 2013, from 11am to 1pm, distinguished philosophers and scholars of international repute, including Ms Tanella Boni (Côte d’Ivoire), Ioanna Kuçuradi (Turkey) and Yves Charles Zarka (France).
Opened by the Director-General of UNESCO, Irina Bokova, this round table – moderated by Ali Benmakhlouf (Morocco), Professor of Arab Philosophy at the University of Paris-Est Créteil Val de Marne (France) – will be directly related to a subject which is at the heart of public debates around the world and within the United Nations: the growing inequalities between rich and poor within many countries and between countries and sustainable development.
Participants in the round table will discuss the concepts of social justice, solidarity, exclusion and inclusion in different societies, as well as issues related to the vulnerability of various groups – including women, children, young people, people with disabilities, minorities, indigenous peoples, migrants, refugees, people living in poverty – and the interfaces between these issues and sustainable development.
Together, they will explore such questions as: are there moral or ethical principles to be taken into account in public policies aimed at combatting exclusion and building inclusive societies? If there are such principles, how can philosophy contribute to identifying them?
Over two days of the following week, on 26 and 27 November, UNESCO House will also host a series of events which echo the main themes of the 2013 World Philosophy Day “Inclusive Societies, Sustainable Planet”, including workshops, round tables, conferences and exhibitions.
On 26 November, UNESCO will organize a round table on “Thinking the Anthropocene” which will discuss, from the philosophical and ethical perspective, issues related to the new role of human beings as a force of nature which has pushed the Earth into a new geological era referred to by scientists as the “Anthropocene”. The round table will be held with the participation of philosophers who have written extensively about the Anthropocene, including Clive Hamilton (Australia) and Christophe Bonneuil (France).
This round table will be followed by the opening of a contemporary art exhibition, specially put together for World Philosophy Day 2013 by the French association Coalition for Art and Sustainable Development – COAL. This exhibition entitled “Adapting in the Anthropocene” will present projects by the artists nominated for the COAL Art & Environment Prize 2013, as well as for the COAL Prize in previous years, and will be open to the public from 25 to 29 November 2013. It will feature several artistic projects that capture major societal and contemporary environmental issues and contribute to the emergence of a new culture of nature and ecology.
Furthermore, on 26 and 27 November, UNESCO will host of the 13th International Meeting on New Philosophical Practices (NPP). Organized by the French association Philolab and in cooperation with UNESCO’s Social and Human Sciences Sector and other partners, the NPP events will explore the developments of New Philosophical Practices in schools and in the city.
Finally, on 27 November 2013, an international round table entitled “Paul Ricoeur: Ethical Knowledge”, organized by the Paul Ricoeur Fund, in cooperation with the Sector for Social and Human Sciences of UNESCO, will pay tribute to one the greatest French philosophers of the twentieth century, on the occasion of the centenary of his birth with the participation of philosophers who are recognized experts in the work of Ricoeur: Tasso Beatriz Contreras (Chile); André Duhamel (Canada); Peter Kemp (Denmark); and Claire Marin ( France ).
To take part in the events held at UNESCO Headquarters, Paris, in the framework of the 2013 World Philosophy Day, please sign up at wpd2013.inscription@unesco.org.

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

Πάνος Τότσικας: ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΓΡΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

 
[Οι ΦτΦ στο πλαίσιο των δράσεων για την ποιότητα ζωής και των διαδρομών στην πόλη [ Urban Trails] θα παρουσιάζουν/ αναρτούν θέματα όπως η αστική γεωργία, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τα δικαιώματα των πεζών κ.ά., την αισθητική, την πολιτιστική και την αρχιτεκτονική μας κληρονομιά κ.λπ]

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΓΡΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
                                                                                                                            
Πάνος Τότσικας

Εισήγηση στην Ημερίδα με θέμα «Αστική Γεωργία: Κοινωνική ένταξη και βιώσιμη πόλη»
Πάντειο Πανεπιστήμιο, 6 Νοεμβρίου 2013

Ο «Αυτοδιαχειριζόμενος αγρός στο Ελληνικό», είναι μια αυτόνομη συλλογικότητα πολιτών η οποία ιδρύθηκε από την Συνέλευση της 17ης Ιανουαρίου 2011. Το «κάλεσμα» ομάδας πρωτοβουλίας γι αυτήν την Συνέλευση, αποτέλεσε το πλαίσιο συμφωνίας όσων συσπειρώθηκαν στη συνέχεια στη συλλογικότητα. Είχε προηγηθεί μια διαδικασία «κινηματικής διαβούλευσης» με βάση το κείμενο «Πρόταση για νέες παραγωγικές δραστηριότητες στον αστικό χώρο», το οποίο κατατέθηκε στον Δήμο Ελληνικού. Ακολούθησαν μια σειρά συναντήσεις, από τις οποίες προέκυψε η δημιουργία ενός πιλοτικού αγρού σε έκταση 2,5 στρεμμάτων, στον χώρο της πρώην Αμερικάνικης βάσης, στο Ελληνικό.

Ο «Aυτοδιαχειριζόμενος αγρός στο Ελληνικό», εντάσσεται στα πλαίσια του αγώνα  για την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης του χώρου του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του και την δημιουργία στην περιοχή ενός Μητροπολιτικού Πάρκου υψηλού πράσινου καθώς και κοινωφελών, αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στα πλαίσια αυτής της πρότασης προβλέπεται η αξιοποίηση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην αεροδρομίου για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών και η αποτροπή της περαιτέρω δόμησης των υφιστάμενων ελεύθερων χώρων.

 Όπως αναφέρεται και στον επίλογο της «Πρότασης για νέες παραγωγικές δραστηριότητες στον αστικό χώρο», «…στις σημερινές δύσκολες συνθήκες και στα ακόμη δυσκολότερα χρόνια που έρχονται πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που να απαντούν στις ανάγκες εκπαίδευσης, περίθαλψης, στέγασης, διατροφής κάποιων πληθυσμιακών ομάδων που αντιμετωπίζουν ακόμη και προβλήματα επιβίωσης. Ήδη υπάρχουν και λειτουργούν συλλογικές κουζίνες, παραγωγικοί και καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, κοινωνικά ιατρεία. Καιρός είναι να δημιουργήσουμε σε κατάλληλους χώρους και «αυτοδιαχειριζόμενους αστικούς αγρούς», σε συνεργασία με όσους κοινωνικούς φορείς και συλλογικότητες είναι διατεθειμένοι να κινηθούν προς αυτήν  την κατεύθυνση».
Στο διάστημα της λειτουργίας του «Αυτοδιαχειριζόμενου αγρού στο Ελληνικό» έχουν μοιραστεί δωρεάν χιλιάδες ντόπιοι παραδοσιακοί σπόροι και έχει διατεθεί ένα μέρος από τα παραγόμενα λαχανικά στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης προκειμένου να δοθούν σε άπορους δημότες, σε κοινωφελή ιδρύματα που παρέχουν συσίτια, σε  συλλογικές κουζίνες καθώς και άλλες συλλογικότητες.

Αρχές και στόχοι
O “Αυτοδιαχειριζόμενος Αγρός στο Ελληνικό» πιστεύει σε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης και οργάνωσης των κοινωνιών όπου «ο άνθρωπος και η φύση είναι πάνω από τα κέρδη», όπου η ζωή, ο πλουραλισμός, η αυτοδιαχείριση, η περιβαλλοντική και κοινωνική δικαιοσύνη ορίζουν μια αλληλέγγυα οικονομία διαφοροποιημένη από το μοντέλο της σημερινής πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης το οποίο χαρακτηρίζεται από την απληστία, τον ανταγωνισμό, τον ατομικισμό και την βία κατά των προσώπων.
Στόχοι της συλλογικότητας είναι η διάδοση της βιολογικής καλλιέργειας  μέσα στον ιστό της πόλης, η καλλιέργεια και συγκομιδή βιολογικών προϊόντων με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, η ανταλλαγή γνώσεων με άλλες ομάδες και βιοκαλλιεργητές που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο, η συνδρομή κοινωνικών ομάδων που έχουν ανάγκη, η ενίσχυση κοινωνικών δράσεων και η επέκταση της καλλιέργειας σε τμήμα του χώρου του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού καθώς και σε άλλους ελεύθερους χώρους της ευρύτερης περιοχής.
Η δράση αυτή, μέσα από τις αρχές της συλλογικότητας, της συντροφικότητας, της ισονομίας και της συνεχούς εκπαίδευσης μπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα εργαστήριο έρευνας για την ανάπτυξη ενός νέου τύπου κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ αστών και αγροτών και να φέρει κοντά στην φύση τον άνθρωπο της πόλης. Η ομαδικότητα, η συνεργασία, η συντροφικότητα, το κοινό όνειρο, θα δείξουν  ένα δρόμο για έξοδο από την κρίση, κυρίως την κοινωνική. Η εμπειρία από την μέχρι σήμερα λειτουργία  του  πιλοτικού, αυτοδιαχειριζόμενου αγρού στον χώρο της πρώην αμερικάνικης βάσης του Ελληνικού, αποδεικνύει την «εφικτότητα της ουτοπίας».
Με αυτή την έννοια, o «Αυτοδιαχειριζόμενος αγρός στο Ελληνικό, στηρίζει τις δραστηριότητες της πλατφόρμας «Ένας άλλος κόσμος» και συμμετείχε στα δύο  Εναλλακτικά Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2012 και 2013 στον χώρο του Πολιτιστικoύ Κέντρου Ελληνικού.

Οικολογική διαχείριση
Η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό της ζωής και επιστροφή στη γη, απασχολεί τα αστικά κέντρα και γεννά νέες πρωτοβουλίες. Ο «Αυτοδιαχειριζόμενος αγρός στο Ελληνικό» δεν διαφέρει σε τίποτα από έναν οικολογικά διαχειριζόμενο λαχανόκηπο, όπου κι αν βρίσκεται αυτός. Έχει ως πρότυπο παραγωγής την βιωσιμότητα (αειφορία) όπου ο στόχος  παραγωγής προϊόντων είναι σε αρμονική συνύπαρξη με το φυσικό περιβάλλον και οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί δεν πρόκειται να λείψουν ούτε στις παρούσες ούτε και στις μελλοντικές γενεές.
Με δεδομένο το πυκνοδομημένο περιβάλλον της Αθήνας, το πρώτο που έπρεπε να γίνει στον διατιθέμενο χώρο, ήταν να διατηρηθεί το φυσικό κεφάλαιο αλλά και να εμπλουτιστεί με άλλα φυτά ώστε να ενθαρρυνθεί η βιοποικιλότητα και η οικολογική ισορροπία.
Στον «Αυτοδιαχειριζόμενο αγρό στο Ελληνικό» οι καλλιέργειες χωρίζονται σε χειμερινές και καλοκαιρινές. Οι σπόροι προέρχονται από την Κοινότητα «Πελίτι» και όχι μόνο. Στις φυτεύσεις (ντομάτες, πιπεριές, μαρούλια , λαχανίδες, πράσα κ.ά) χρησιμοποιήθηκαν έτοιμα φυτά προσφορά του βιοκαλλιεργητή Θοδωρή Αρβανίτη. Δεν χρησιμοποιούνται σπόροι-υβρίδια, τα οποία δεν αναπαράγονται. Παράλληλα με τις άλλες δραστηριότητες λειτουργεί τράπεζα σπόρων αποτελούμενη από μια μεγάλη γκάμα ποικιλιών πολλές από τις οποίες κινδυνεύουν με εξαφάνιση.
Για τις ανάγκες των φυτών σε λιπαντικά στοιχεία και οργανική ουσία, χρησιμοποιείται κοπριά από αιγοπρόβατα ελευθέρας βοσκής, άλογα και κότες αλλά και φυσική κομπόστα που προέρχεται από τους σωρούς κομποστοποίησης  μέσα στον αγρό και από έναν κομποστοποιητή κλειστού τύπου που υπάρχει στον χώρο. Επίσης γίνεται χρήση μικροοργανισμών, στάχτης, τσουκνιδόζουμου και άλλων φυσικών παραγόμενων ζωμών. H φυτοπροστασία βασίζεται κυρίως στην πρόληψη, ενώ η άρδευση γίνεται από νερό του δικτύου, με αυτόματο πότισμα.

                  
Για επικοινωνία: agroselliniko@gmail.com -  Ιστοσελίδα http://agroselliniko.blogspot.com