Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

NFI - WORLD ENVIRONMENT DAY 2016: Tourism needs to become more environmentally friendly, too! | Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Και ο Τουρισμός χρειάζεται να γίνει περισσότερο φιλικός προς το περιβάλλον

[To Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/Naturefriends Greece είναι μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Naturefriends International/ NFI]
--------

Naturefriends International
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2016:
Και ο Τουρισμός πρέπει να γίνει πιο φιλικός προς το Περιβάλλον!

Βιέννη, 1η Ιουνίου 2016

1,184 δισεκατομμύρια τουριστικές αφίξεις σε όλο τον κόσμο. Οι στατιστικές του Διεθνούς Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) αποκαλύπτουν την αύξηση του αριθμού των αφίξεων τουριστών και του κύκλου εργασιών από τον Τουρισμό. Οι εμπλεκόμενοι στην τουριστική βιομηχανία τρίβουν τα χέρια τους, αλλά μια τέτοια αύξηση έχει τεράστιες οικολογικές επιπτώσεις στον πλανήτη· ειδικά οι αερομεταφορές συμβάλλουν έντονα στην κλιματική αλλαγή.  Η Διεθνής Οργάνωση Φίλων της Φύσης απαιτούμε από όλους τους σχετικούς φορείς, την τουριστική βιομηχανία, αυτούς που λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις και τους ταξιδιώτες, να δράσουν υπεύθυνα.

Σύμφωνα με το Βαρόμετρο του Παγκόσμιου Τουρισμού του Διεθνούς Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO), η προτίμηση του κοινού στις Αερομεταφορές αυξάνει. Το 2015, 1,184  δισεκατομμύρια διεθνών αφίξεων πραγματοποιήθηκαν με αεροπλάνο· συγχρόνως, το εισόδημα  από τον τουρισμό αυξήθηκε κατά 4,4%. “Ο ταχέως αυξανόμενος αριθμός των τουριστών μας δημιουργεί μία μείζονα πρόκληση: Πρέπει να οδηγήσουμε την τουριστική ανάπτυξη στην κατεύθυνση της οικολογικής και κοινωνικής αειφορίας”, εξηγεί η Αντρέα Λίχτενεκερ, διευθύντρια της Διεθνούς Οργάνωσης των Φίλων της Φύσης. “Ο τουρισμός είναι υπεύθυνος για ένα σοβαρό βαθμό αύξησης της παγκόσμιας εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. Για παράδειγμα, οι αερομεταφορές συμμετέχουν κατά 5% στην ανθρωπογενή πλανητική θέρμανση ενώ μόνο ένα 2% των κατοίκων του πλανήτη ταξιδεύουν με αεροπλάνο.” Οι άνθρωποι που υποφέρουν από αυτή την εξέλιξη είναι κάτοικοι των χωρών του πλανητικού Νότου, που πλήττεται ιδιαίτερα σκληρά από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Παρ΄ όλ' αυτά, οι αεροπορικές εταιρίες απολαμβάνουν ειδικών προνομίων: Ακόμα εξαιρούνται από τη διεθνή συνθήκη (σ.σ. 21η σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα/ COP21, Δεκ.2016) που υπογράφηκε στο Παρίσι. “Και οι αεροπορικές εταιρίες πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο της δικής τους ευθύνης”, απαιτεί η Αντρέα Λίχτενεκερ.

Ταξιδεύοντας με ένα φιλικό περιβαλλοντικά τρόπο -  είναι εύκολο
Όμως, και οι ταξιδιώτες πρέπει να δρουν υπεύθυνα και να προσπαθούν να ελαχιστοποιούν τις οικολογικά αρνητικές συνέπειες του ταξιδιού τους. “Ο σχεδιασμός με περίσκεψη είναι βασικός”, λέει η κα Λίχτενεκερ. Για παράδειγμα, ένα ταξίδι κοντινό δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει αεροπορικό ταξίδι σε άλλη πόλη, ελκυστικοί προορισμοί στα περίχωρα μπορούν να προσεγγιστούν με την άνεση του τρένου. Είναι πανεύκολο να εξακριβώσουμε το κατά πόσο το κατάλυμά μας συνάδει με τα οικολογικά προαπαιτούμενα. Και όταν φτάσουμε στον προορισμό μας υπάρχουν ένα σωρό φιλικές προς το περιβάλλον δραστηριότητες διακοπών: διακοπές που επικεντρώνονται στην οδοιπορία ή την ποδηλασία εξασφαλίζουν την γνωριμία μας με τις ομορφιές της περιοχής με τρόπο περιβαλλοντικά φιλικό, ας έλθουμε σε επαφή με τους ντόπιους για να ανακαλύψουμε δραστηριότητες που προάγουν την υγεία μας.

Όσο μακρύτερα είναι ο ταξιδιωτικός προορισμός, τόσο περισσότερες επιβαρυντικές εκπομπές θερμοκηπίου δημιουργεί. Αλλά, ακόμα και τότε, είναι δυνατόν να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικά επιβαρυντικές επιπτώσεις, όπως μπορεί κανείς να δει στο βίντεο “Ταξιδεύω με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο” δημιουργημένο από τους Φίλους της Φύσης. Το βίντεο επεξηγεί τις επιπτώσεις στο κλίμα διαφόρων τρόπων ταξιδίου, υποδεικνύει εναλλακτικούς στις αερομεταφορές τρόπους και δίνει ιδέες για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 .

Επιπλέον πληροφορίες στο θέμα του περιβαλλοντικά φιλικού τουρισμού:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Επικοινωνία:
Cornelia Kühhas
Naturefriends International, Public Relations
Tel.: +43 (0)1 89 23 877-13

E-mail: cornelia.kuehhas@nf-int.org

Καταλύματα πεζοπόρων- Σπίτια των ΦτΦ σε όλο τον κόσμο
http://www.naturfreunde-haeuser.net/

Απόλαυση της Φύσης σε προστατευόμενες περιοχές: http://www.naturatrails.net

WORLD ENVIRONMENT DAY 2016: Tourism needs to become more environmentally friendly, too!


1.184  billion tourist arrivals world-wide. The current statistics of the International Tourism Organization (UNWTO) reveal the growth of international tourist arrivals and income from tourism. The tourism industry is pleased, but such growth has an enormous ecological impact on our planet; especially air traffic contributes greatly to climate change. Naturefriends International demands that all parties involved act responsibly: tourism industry, political decision-makers and travellers.

According to the World Tourism Barometer of the International Tourism Organization (UNWTO), the popularity of air travel is on the increase. 2015 saw 1.184 billion international tourist arrivals; at the same time, the income from tourism rose by 4.4 %. "The rapidly growing number of tourists presents us with a major challenge: we need to steer tourism development toward ecological and social sustainability," explains Andrea Lichtenecker, executive director of Naturefriends International. "Tourism generates a considerable amount of all world-wide greenhouse gas emissions. For example, air traffic makes up at least 5 % of man-made global warming although only 2 % of the global population actually travels by air." The people who suffer from this development are people in the countries of the Global South, which are hit especially hard by the consequences of climate change. Despite all this, airlines enjoy a special status: they are still exempt from the international agreement on climate change that was adopted in Paris. "Air traffic also needs to be held accountable," demands Andrea Lichtenecker.

Travelling in an environmentally friendly way – easily done!
However, the travelers also need to act responsibly and try to minimise the negative ecological impacts of their journey. "Thoughtful planning is essential," Ms Lichtenecker says. For example, a short trip does not necessarily have to involve a plane trip to another city attractive destinations in the surroundings can be comfortably reached by train. It takes almost no effort to find out whether the accommodation complies with ecological standards. And once in the destination, environmentally friendly holiday activities are abundant: hiking or cycling holidays provide the opportunity to experience the region's beauties in an environmentally friendly way, get in touch with locals and do something for one's health.
The farther away the destination, the more greenhouse gas emissions are generated by the journey. But minimising the negative impact on the global climate is also possible for long-distance journeys the explanatory video "Climate-friendly travel" by Naturefriends shows how to do that. The video explains the impact of different means of travel on the climate, points out alternatives to air traffic and provides tips on how to save CO2 on the way. Link to video 

NFI is the international umbrella organisation of the Naturefriends movement, uniting over 50 member organisations and approximately 500,000 members. The focus of NFI’s work is on creating and implementing sustainable development of the environment and society. NFI is member of the “Green 10”, a coalition of ten leading environmental NGOs active at the EU level.


Contact:
Cornelia Kühhas
Naturefriends International, Public Relations
Tel.: +43 (0)1 89 23 877-13

E-mail: 
cornelia.kuehhas@nf-int.org

Further information on environmentally friendly tourism:
The EU Ecolabel: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
Accommodation for hikers – Naturefriends Houses all around the world: http://www.naturfreunde-haeuser.net/
Experiencing nature in Europe's protected areas: http://www.naturatrails.net

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου