Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ: "Με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας καταστρατηγείται η αρχή της προφύλαξης"
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece

Ανθέων 72, 12461 | Mail: naturefriendsgreece@gmail.com | Τηλ. FAX: 215 5257408
Καταστατικό, Ειρηνοδικείο Αθηνών Α.Μ. 30425  | ΑΦΜ:997557187, ΔΟΥ Αιγάλεω

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | 24.08.2016

Υπουργείο  Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού | Σχέδιο Νόμου
«Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»

Βασική παρατήρηση των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ: Καταστρατηγείται η αρχή της προφύλαξης

Σύμφωνα με το εισηγητικό «Ο νόμος θα αποτελέσει τον οδηγό αδειοδότησης όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ στο πεδίο εφαρμογής αυτού καταρχήν υπάγονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι δραστηριότητες που αφορούν στη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων.»

Από την πρώτη ανάγνωση γίνεται ξεκάθαρο ότι στο όνομα της «καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και της διευκόλυνσης των επενδύσεων» καταστρατηγείται η θεμελιώδης «αρχή της προφύλαξης» και εισάγεται η νεοφιλελεύθερη αρχή «της απόδειξης της βλαπτικότητας». Διαπιστώνεται η αντικατάσταση  της «Διενέργειας εκ των προτέρων ελέγχων ως προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας» καταστημάτων, εργαστηρίων και υπηρεσιών, με το νεοφιλελεύθερο πνεύμα «Οι έλεγχοι διενεργούνται εκ των υστέρων, σε πραγματικό χρόνο λειτουργίας, βάσει αξιολόγησης κινδύνου». Το σ.ν. καταργεί την αρχή της προφύλαξης, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών και του περιβάλλοντος και  προετοιμάζει την κοινή γνώμη για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών TTIP CETA Tisa. Ειδικότερα:

1.        «Για τα τρόφιμα και τα ποτά»/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄- Α) Καταργείται η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας ή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης. Αντικαθίσταται με την απαίτηση καταχώρισης των δραστηριοτήτων. Β) Καταργείται η άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Αρχή για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης και αντικαθίστανται από απλούστερη και ταχύτερη διαδικασία μίας έγκρισης με λιγότερα βήματα διεκπεραίωσης και λιγότερα δικαιολογητικά.[αναλύεται διεξοδικά στην παρέμβαση της κας Καίτης Μυλωνά εκ μέρους της Ελληνικής Πρωτοβουλίας STOP TTIP CETA TiSA].
2.       Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος»/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄-  «Αφαιρείται το δικαίωμα των ΟΤΑ στην αδειοδότηση δραστηριοτήτων, όπως τα καταστήματα διασκέδασης, αφού καταργεί τόσο την «προέγκριση» όσο και την «άδεια μουσικής», που σήμερα χορηγούν τα αιρετά όργανα των Δήμων. Μάλιστα με την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου από τις υγειονομικές υπηρεσίες και την αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας με την λεγόμενη «γνωστοποίηση» του ίδιου του επιχειρηματία, η λειτουργία οποιασδήποτε τέτοιας δραστηριότητας στα όρια ενός Δήμου καθίσταται ουσιαστικά ανεξέλεγκτη».
3.       «Για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων»  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄- α) συντομεύεται ο χρόνος χορήγησης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας εντός 50 ημερών που είναι σήμερα σε διάστημα μόνο 28 ημερών β) εκδίδεται το πιστοποιητικό πυρασφάλειας για καταλύματα με πάνω από 51 κλίνες (ισχύον καθεστώς με 21 κλίνες), γ) επιτρέπεται η λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) με απλή γνωστοποίηση του ιδιοκτήτη και χωρίς προηγούμενο έλεγχο.
4.       «Κέντρα Διασκέδασης -  Κινηματογράφοι», άρθρο 47: Καταργούνται τα μέτρα και τα μέσα πυροπροστασίας που περιγράφονται στους Α.Ν. 445/37 (Α΄ 32), 446/37 (Α΄ 23), το Β.Δ. 15/1956 (Α΄ 123) για τα κέντρα διασκέδασης άνω των 200 ατόμων και τους Κινηματογράφους.

Το σχέδιο νόμου, που αποτελεί «τον οδηγό αδειοδότησης όλων των οικονομικών δραστηριoτήτων, σύμφωνα με τους εισηγητές, νομιμοποιεί και εφαρμόζει τις συμφωνίες TTIP CETA πριν από την ψήφισή/έγκρισή  τους  από το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Κοινοβούλιο.

Το ν/σ αυτό δεν επιδέχεται βελτιώσεις και στο σύνολο του προτείνεται  να αποσυρθεί γιατί διαπνέεται από την κατάργηση της αρχής της προφύλαξης και την αποδοχή της απόδειξης της βλαπτικότητας, που είναι αντίθετη με την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών και του περιβάλλοντος.
------------

 
Το Ελληνικό Δίκτυο "Φίλοι της Φύσης / Naturefriends Greece" ιδρύθηκε το 2007 και είναι μέλος της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Naturefriends International/NFI (1895). Στους NFI[1] συμμετέχουν 45 εθνικές οργανώσεις από όλο τον κόσμο με περισσότερα από 500.000 μέλη. Στο πλαίσιο των δράσεων τους, οι ΦτΦ είναι εθνικοί συντονιστές για την Ελλάδα της εκστρατείας people4soil που θα ξεκινήσει επίσημα το Φθινόπωρο του 2016 με σκοπό να χαρακτηριστεί από την Ε.Ε. και να προστατευτεί νομικά το έδαφος  ως  κοινό αγαθό[2]. Επιπρόσθετα συμμετέχουν και στο Διεθνές  Δίκτυο για το Δίκαιο Εμπόριο, Our World Is Not For Sale[3].Οι ΦτΦ συμμετέχουν ενεργά στην Ελληνική Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TiSA καθώς και σε παρόμοιες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου