Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018

2019 - Πρωτοχρονιάτικη επιστολή του Κώστα Φωτεινάκη Προέδρου των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece (δημόσιος απολογισμός) | "Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν σήμερα"


2019 - Πρωτοχρονιάτικη επιστολή  του Κώστα Φωτεινάκη Προέδρου των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece (δημόσιος απολογισμός) | "Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν σήμερα"

Αγαπητοί φίλοι,
Από το 2015 έχουμε καθιερώσει στο τέλος του τρέχοντος έτους να κάνουμε ένα δημόσιο απολογισμό και προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά. Για 4η συνεχή χρονιά είμαστε πάλι εδώ για να σας παρουσιάσουμε συνοπτικά ορισμένες από τις δράσεις μας και τα σχέδιά μας.

Α. Οι δράσεις και ο προγραμματισμός των ΦτΦ βασίζονται στους εξής άξονες:
1. Στην πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητα του περιεχομένου του όρου Περιβάλλον, όπως περιγράφεται στο νόμο 1650/86 ως «…το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες».
2. Στο καταστατικό του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece.
3. Στον πεντάχρονο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό 2018 – 2022 που έχει τον τίτλο «Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν σήμερα». Στο εγχειρίδιο αυτό έχει τη δυνατότητα ο κάθε ενδιαφερόμενος να πληροφορηθεί για τις αρχές, το χαρακτήρα, βασικά άρθρα του καταστατικού, τους συνεργάτες, τον μακροχρόνιο προγραμματισμό των ΦτΦ καθώς και ένα περιβαλλοντικό βασικό γλωσσάρι.  [ΕΔΩ https://joom.ag/04aY]
4. Στην προβολή και στη διεκδίκηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ/ 17SDGs, ή αλλιώς AGENTA 2030. 

Β. Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece συνεργάζεται με οργανισμούς, με Ευρωπαϊκά και Διεθνή Δίκτυα για θέματα δίκαιου εμπορίου, δημοκρατίας, συμμετοχής, προστασίας του περιβάλλοντος, πολιτισμού, ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.
1. Naturefriends International (ως μέλη από το 2008)
2. Seattle to Brussels (ως μέλη από το 2018)
3. STOP CORPORATE IMPURITY (ως συνεργάτες) και υποστηρικτές της εκστρατείας "Για την Οικονομική, Πολιτική, Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Κυριαρχία των Λαών. Για Να Μπει ένα Τέλος στην Ατιμωρησία των Πολυεθνικών Εταιριών Τώρα!" 
4. “Our World is not for Sale” (OWINFS). Στο Διεθνές Δίκτυο OWINFS συμμετέχουν οργανισμοί και κινήματα απ' όλον τον κόσμο για θέματα που έχουν σχέση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. 
5. Συμμετοχή ως Assisting Member στο Ακαδημαϊκό Δίκτυο της Μαύρης Θάλασσας και Ανατολικής Μεσογείου / «Black Sea and Eastern Mediterranean Academic Network (BSEMAN)». Στο Δίκτυο BSEMAN συμμετέχουν 50 Πανεπιστήμια. Το ιδρυτικό συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2018 στη Θεσσαλονίκη (ΑΠΘ).
6. “Microkosmos” Associazione Culturale Italo-Ellenica per la Formazione (Microkosmos)

Β.1 Οι ΦτΦ προετοιμάζονται για την Ευρωπαϊκή εκστρατεία που θα ξεκινήσει το 2019 με στόχους:
1) Να σταματήσει η επέκταση και η νομιμοποίηση του ISDS (η επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους να μην παραπέμπεται σε ιδιωτικά δικαστήρια και να πάψει να συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις μελλοντικές συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων) 
2) Τη νομοθετική ρύθμιση μιας δεσμευτικής συμφωνίας, δηλαδή ένα σύνολο μηχανισμών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την υποχρεωτική ανάληψη ευθυνών  των επιχειρήσεων  (ουσιαστικά νομικών υποχρεώσεων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, τα εργασιακά κλπ).

Οι ΦτΦ συνεχίζουν τη δράση τους και τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο «STOP TTIP CETA TiSA Ελλάδας – για μια αλληλέγγυα και δημοκρατική Ευρώπη, σε έναν κόσμο δίκαιου εμπορίου».

Γ. Ευρωεκλογές – Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές -  Εθνικές Εκλογές
Το 2019 είναι έτος τριών εκλογικών αναμετρήσεων.
Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece πορεύεται σύμφωνα με το καταστατικό του και τις αρχές που παρουσιάσαμε ανωτέρω (Α). Ωστόσο δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι εκλογές, κυρίως τα αποτελέσματά τους και οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση συνθηκών που σταθεροποιούν, βλάπτουν ή βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Με αφορμή τις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις προτείνουμε να γνωρίσετε τα παρακάτω ντοκουμέντα:

Γ.Α. Για τις Ευρωεκλογές και τις Εθνικές Εκλογές:
1) GREEN10 – To MANIFESTO με 4 προτεραιότητες και 10 θέσεις των δέκα από τους μεγαλύτερους περιβαλλοντικούς οργανισμούς για τις Ευρωεκλογές τον Μάιο του 2019, μεταξύ αυτών και των Naturefriends International (Μετάφραση ΦτΦ)
2) Manifesto for a new Europe, 2007 - Naturefriends International (εξαιρετικό ριζοσπαστικό κείμενο με αντοχή στο χρόνο - παραμένει επίκαιρο εκτός από τη θετική θέση που είχε πριν από 12 χρόνια για το Ευρωσύνταγμα), ΕΔΩ https://joom.ag/JlJa
3) «Η Χάρτα για το Κλίμα»/ Climate Charter, έκδοση των Naturefriends International, 26-27/9/2008 ΕΔΩ https://joom.ag/pLTa

Γ.Β. Για τις Αυτοδιοικητικές εκλογές:
1) Η "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ (2016) - Νέες Πορείες για τις Πόλεις και τις Κωμοπόλεις της Ευρώπης" (μετάφραση ΦτΦ)  https://bit.ly/2EP6o9t 
2) Ο «Παγκόσμιος Καταστατικός Χάρτης για το Δικαίωμα στην Πόλη» (2004/5) του Κοινωνικού Φόρουμ. [ΕΔΩ] https://bit.ly/2JglYuY


Δ. Στόχοι – Δράσεις για το 2019
 Θα συνεχίσουμε τον ίδιο δρόμο και για το 2019, δηλαδή εκείνο το δρόμο της κριτικής, των προτάσεων, της ανάδειξης των καλών πρακτικών, των δημιουργικών και αποτελεσματικών συνεργασιών. Ειδικότερες δράσεις:
1) Συνεχίζουμε με ιδίους πόρους την εκστρατεία που έχουμε ξεκινήσει από το 2017 «Λιγότερα απόβλητα – Καλύτερη Ζωή». Παράλληλα σχεδιάζουμε μια ειδικότερη εκστρατεία για τη μείωση των αστικών αποβλήτων με θέμα «Η ανακύκλωση δεν είναι αρκετή – Μείωση των αστικών αποβλήτων τώρα».
2) Υλοποιούμε το πρόγραμμα «Πάμε Δυτικά – Ανακαλύπτουμε τη Δυτική Αθήνα» με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
3) Υλοποιούμε, σε συνεργασία με νέους επιστήμονες και άλλους φορείς, το καινοτόμο πρόγραμμα «Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Εφαρμογή» με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.
4) Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή ως πολιτικό, οικολογικό και κοινωνικό πρόβλημα. Προβάλουμε το αίτημα της κλιματικής δικαιοσύνης, υποστηρίζουμε τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες, ωστόσο θεωρούμε ότι η «απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα δεν είναι αρκετή». Υιοθετούμε τη θέση του Jason Hickel «Η καθαρή ενέργεια δεν θα μας σώσει, μόνο ένα νέο οικονομικό σύστημα μπορεί».
5) Δέκα χρόνια μετά την ειδική έκδοση των NFI «Η Χάρτα για το Κλίμα» επιβεβαιώνεται η διαπίστωση ότι: «…χρειάζεται  επειγόντως μια πολιτική επιστημονική επανάσταση… ο ιδεολογικός πυρήνας (της επανάστασης)  πρέπει να είναι η παραδοχή ότι η επείγουσα ανάγκη για λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία του κλίματος δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με επάρκεια όσο θα κυριαρχεί το μοντέλο της «χωρίς όρια οικονομικής ανάπτυξης…» Naturefriends International «Η Χάρτα για το Κλίμα» (26-27/9/2008)
6) Κρούουμε το καμπανάκι του υπερτουρισμού στη χώρα μας και προβάλλουμε το αίτημα της μεταρρύθμισης του τουρισμού σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Βερολίνου που υπογράφηκε το 2017 από περιβαλλοντικούς κ.ά. φορείς μεταξύ αυτών και της Διεθνούς Οργάνωσης ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends International.
7) Προβάλλουμε το αίτημα της αποθάρρυνσης εισόδου των ΙΧ στις πόλεις, τη βελτίωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και της δωρεάν μετακίνησης, τη μείωση των τροχαίων συμβάντων –δυστυχημάτων. 
8) Στηρίζουμε παγκόσμιες πρωτοβουλίες για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων, το δίκαιο εμπόριο, τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.λπ. 

Δ.1. Περιβαλλοντική εκπαίδευση 
Σχεδιάζουμε ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα με προσωρινό τίτλο «Το σχολείο στη Φύση» που να συνδυάζει τη θεωρία αλλά και τη βιωματική σχέση με τη φύση. Ο σχεδιασμός έχει άμεση σχέση με το χώρο εκπαίδευσης και με τους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την υλοποίησή του.

Δ.2. Οργανωτική Ανάπτυξη – Δικτύωση - Συνεργασίες
1) Στόχος είναι η εγγραφή νέων μελών στο σωματείο με την προϋπόθεση ότι υπάρχει πλήρη γνώση και συμφωνία με το καταστατικό. 
2) Το Σωματείο έχει  μέλη από όλη την Ελλάδα, ωστόσο ο στόχος είναι να υπάρχει δικτύωση και στους 52   νομούς της χώρας.
3) Συνεχίζουμε με την αξιοποίηση των εθελοντών σε όλα τα επίπεδα (μεταφράσεις, νομικές και τεχνικές γνωμοδοτήσεις, γραφιστικά κ.ά)
4) Οι ΦτΦ συνεργάζονται με φορείς, ερευνητικά -  πανεπιστημιακά - πολιτικά ιδρύματα και ινστιτούτα, κινήματα και δίκτυα πολιτών σύμφωνα με το καταστατικό τους (άρθρο 3.11), χωρίς πολιτικές αντιπαραθέσεις και κατασπατάληση χρόνου και ενέργειας.

Ε. Οικονομικοί πόροι
Ε.1. Το σωματείο αναπτύσσει δράσεις κυρίως βασιζόμενο στην εθελοντική προσφορά των μελών και των συνεργατών του. Για την καθημερινή λειτουργία του αρκούν για την ώρα οι συνδρομές των μελών του και οι προσφορές των φίλων του. Ωστόσο για την ανάπτυξη του σωματείου, τη συμμετοχή των μελών του ή των ειδικών συνεργατών του  σε ευρωπαϊκές και διεθνείς συναντήσεις, απαιτούνται σταθεροί και περισσότεροι οικονομικοί πόροι. 

Ε.2 Προγράμματα: Για την υλοποίηση προγραμμάτων οι ΦτΦ αξιοποιούν την εθελοντική προσφορά των μελών του αλλά δεν περιορίζονται στον εθελοντισμό. Προσλαμβάνουν παράλληλα ειδικούς συνεργάτες για την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Ε.2.1 Δωρεές – Χορηγίες: Το καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα αποδοχής δωρεών, χορηγιών και άλλων ενισχύσεων με την προϋπόθεση να μην υπάρχει επέμβαση στην πολιτική του σωματείου και να μην αλλοιώνονται οι σκοποί του. Η αποδοχή δωρεών, χορηγιών λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία  από το Δ.Σ. (καταστατικό άρθρο 8.5)

Αγαπητοί φίλοι,
Η συνοπτική εικόνα που παρουσίασα προφανώς δεν ανταποκρίνεται στη γενικότερη και μεγαλύτερη εικόνα που ενδεχομένως έχετε σχηματίσει παρακολουθώντας τη δράση και την πολιτική των ΦτΦ.
Δεν είναι όμως δυνατόν με μια επιστολή και μάλιστα επετειακή να παρουσιαστούν όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη δράση, το όραμα και τους στόχους του οργανισμού.

Είμαστε όμως πρόθυμοι για οποιαδήποτε συνάντηση με σκοπό την παρουσίαση των ΦτΦ ή και τη συνεργασία, σύμφωνα πάντα με το καταστατικό και τους στόχους του οργανισμού.

«Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το σχεδιάζουν σήμερα» Μάλκομ Χ. και για την αντιγραφή…

Κώστας Φωτεινάκης - Πρόεδρος των ΦτΦ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου