Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014

ΥΠΟΜΝΗΜΑ του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος/ European Environmental Bureau (EEB) στην Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε.


Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος/  European Environmental Bureau (EEB)  είναι μια ομοσπονδία στην οποία συμμετέχουν πάνω από 140 περιβαλλοντικές οργανώσεις που εδρεύουν στα περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε. Στόχος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος είναι η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος επηρεάζοντας την πολιτική της ΕΕ, την προώθηση της βιώσιμης Ανάπτυξης και άλλων  στόχων όπως η Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη και η Συμμετοχική Δημοκρατία.  Το  Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος στις Βρυξέλλες ιδρύθηκε το 1974 για να παρακολουθεί και να κάνει προτάσεις για την βελτίωση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής στην Ευρώπη.
Το EEB συμμετέχει στους Green10, δηλαδή στο Περιβαλλοντικό σχήμα των δέκα μεγάλων Περιβαλλοντικών Οργανώσεων στην Ευρώπη, το οποίο κατέθεσε προτάσεις για τις Ευρωεκλογές του 2014,  με τίτλο «Υγιές Περιβάλλον για Ποιοτική Ζωή» (διαβάστε τις ΕΔΩ)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος/ European Environmental Bureau (EEB)  στην Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε.

10 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΣΤ

Το ΕΕΒ συνηθίζει να καταθέτει σχετικό ΥΠΟΜΝΗΜΑ και να  βάζει 10 οικολογικά τεστ σε κάθε χώρα που αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ, δεν το υπέβαλλαν μόνο για την Ελλάδα. Το υπόμνημα του ΕΕΒ που αποτελείται από 48 σελίδες, περιλαμβάνει θέσεις και υποβάλλει προτάσεις προς την προεδρεύουσα χώρα, την Ελλάδα.
Σας παρουσιάζουμε τα θέματα που θέτουν εν συντομία:

1. Νομοθετικές Προκλήσεις
ü  Ν' ακυρώσουν την εμπορική συμφωνία που συμφωνήθηκε με τον Καναδά τον Οκτώβριο του 2013 (CETA) η οποία εμπεριέχει ένα προβληματικό και αντιδημοκρατικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών επενδυτών και κρατών (ISDS) ο οποίος μπορεί να εκθέσει τόσο την ΕΕ όσο και τις εθνικές κυβερνήσεις σε πανάκριβες μηνύσεις σε σχέση με νόμους που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα.
ü  Ν' αντισταθούν ώστε να μην περάσει αντίστοιχος με τον παραπάνω μηχανισμός (ISDS) στην υπερατλαντική συμφωνία εμπορίου και επενύσεων (TTIP) με τις ΗΠΑ, γεγονός που κατάφερε η Αυστραλία  στηνπρόσφατη εμπορική συμφωνία που σύναψε με τις ΗΠΑ.
ü  Ν 'αντισταθεί στην επικρατούσα τάση που ενόψει της κρίσης τα περιβαλλοντικά θέματα μπαίνουν σε υποδεέστερη μοίρα. Καθώς και να εξασφαλίσει πως οι Υπουργοί περιβάλλοντος των χωρών της ΕΕ θα εμπλακούν ενεργά στη συζήτηση σε σχέση με το “REFIT”.

2. Nα υιοθετήσουν ένα φιλόδοξο πλάνο σε σχέση με την ατμόσφαιρα
ü  Να υποστηρίξει την υιοθέτηση του αναθεωρημένου στρατηγικού πλάνου για την ατμοσφαιρική ρύπανση (TSAP).
ü  Nα στηρίξει προτάσεις για δεσμευτικές εκ μέρους των χωρών της ΕΕ μειώσεις εκπομπών ρύπων έως το 2020, 2025 και 2030 και μάλιστα
ü  Να βοηθήσει να συμπεριληφθούν κι επιπλέον επικίνδυνοι αέριοι ρυπαντές στους ήδη υπάρχοντες βάση της ντιρεκτίβας ΝΕC, όπως το μεθάνιο, ο υδράργυρος, PM2.5
ü  Να υιοθετήσει πολιτικές που θα μειώσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση στην ΕΕ δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατανάλωση των νοικοκυριών, τη ναυτιλία, τη γεωργία
ü  Να υιοθετήσει τα νέα επίπεδα ανοχής ρυπαντών της ατμόσφαιρας όπως αυτά προκύπτουν από τα επιστημονικά δεδομένα του ΠΟΥ.

3. Ν' αγωνιστεί ενάντια στην κλιματική αλλαγή
ü  Να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ θ' αναλάβει παγκόσμια ηγετικό ρόλο στις  διαπραγματεύσεις για μια διεθνή συμφωνία μείωσης των ρύπων σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα.
ü  Να υιοθετήσει τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης σε σχέση μ' ένα τριπλό στόχο, δηλ.  Τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών ρύπανσης κατά 80-95% έως το 2050.
ü  Να βελτιώσει το σύστημα μέτρησης Ευρωπαϊκών εκπομπών (ETS)

4. Εξοικονόμηση ενέργειας
ü  Να διασφαλίσει ότι θα υιοθετηθούν φιλόδοξοι στόχοι μείωσης κατανάλωσης ενέργειας
ü  Ν' αυξήσει τα ελάχιστα όρια φόρου χρήσης diesel (τουλάχιστον 470 ευρώ /1000 λίτρα) σύμφωνα με την πρόταση του Energy Tax Directive
ü  Να δημιουργήσει αυστηρότερο πλαίσιο για την εξόρυξη shale gas.

5. Αλλαγή πολιτικής για τα βιοκαύσιμα
ü  Να μην επιτρέψει τη χρήση των περισσοτέρων περιβαλλοντικά επικίνδυνων βιοκαυσίμων

6. Θαλάσσια προστασία
ü  Να εξασφαλίσει πως οποιοδήποτε συμφωνία δε θα υποβαθμίσει τη νομοθεσία που σχετίζεται με την προστασία των θαλασσών
ü  Να υποστηρίξει τη δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου σε σχέση με τη ρύπανση των θαλασσών
ü  Ν' αναθεωρήσει τη ντιρεκτίβα 2000/59/EC σε σχέση με τις υποδομές στα λιμάνια για την απόρριψη καταλοίπων ή λυμάτων των καραβιών.
ü  Να δώσει το καλό παράδειγμα ως χώρα δημιουργώντας ένα δίκτυο προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών

8. Προστασία της βιοποικιλότητας

9. Βελτίωση των ευρωπαϊκών νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και περιβαλλοντικούς ελέγχους

10. Υιοθέτηση αειφόρου σχεδίου ανάπτυξης
  
Σε κάθε ένα από τα 10 υπάρχουν αναλυτικά προτάσεις υιοθέτησης πρακτικών, προτροπών, μέτρων που έχουν γίνει από διάφορες επιτροπές/φορείς/οργανισμούς κλπ. Ζητείται να πάρουν θέση σε συμφωνίες ή ν' ακυρώσουν ή να επαναδιαπραγματευθούν άλλες κλπ.

Διαβάστε ΕΔΩ  το ΥΠΟMΝΗΜΑ του EEB.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece/ NFGR   είναι μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Naturefriends/ NFI t. Οι ΦτΦ/NFGR ενημερώνουν την ελληνική κοινωνία και προωθούν θέσεις, προτάσεις, παρεμβάσεις Οικολογικών, Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών οργανώσεων που αφορούν την Ποιότητα Ζωής, τη Βιώσιμη ανάπτυξη, τον τουρισμό, τη κλιματική αλλαγή κ.λπ. Η ενημέρωση αυτή δεν είναι μια απλή υπόθεση, απαιτεί σοβαρούς και εξειδικευμένους  συνεργάτες, χρόνο εργασίας, συνεργασίες με οργανώσεις στην Ευρώπη.

Οι ΦτΦ/ NFGR δεν έχουν χορηγούς, ούτε οικονομικές ενισχύσεις.  Τα μέλη μας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. Εκτιμείστε την προσφορά τους  και προωθείστε το έργο τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου