Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017

Ο νέος νόμος για την Ανακύκλωση 4496/2017 | Τα πρώτα σχόλια των ΦτΦ


[Ο νέος νόμος για την Ανακύκλωση 4496/2017 ΕΔΩ]
Ο νέος νόμος για την ανακύκλωση είναι γεγονός, δέκα ημέρες πριν από την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης των Αποβλήτων. Τον υπογράφουν 17 Υπουργοί, και καλούνται να δρομολογήσουν τις διαδικασίες για να εφαρμόσουν το νέο νόμο, τόσοι και άλλοι τόσα υπουργεία και οργανισμοί, 325 Δήμοι σε 13 Περιφέρειες της χώρας. Μόνοι τους; - ΟΧΙ, προφανώς με τους πολίτες οι οποίοι για να ανταποκριθούν θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο σύστημα ανακύκλωσης, να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν κ.λπ. 

Οι ΦτΦ δεν θεωρούν την ανακύκλωση την καλύτερη επιλογή για τον πολίτη. Η θέση μας είναι ότι «Το καλύτερο απόβλητο είναι αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ» και για αυτό δίνουμε μεγαλύτερο βάρος ιεραρχικά στην πρόληψη, στην ελαχιστοποίηση του όγκου των αποβλήτων, στην επαναχρησιμοποίηση και στη συνέχεια, ως τέταρτη, και όχι ως καλύτερη επιλογή, στην ανακύκλωση.

Οι ΦτΦ θεωρούν ότι η ορθολογικότερη/ οικολογικότερη διαχείριση των αστικών αποβλήτων είναι «άρρηκτα συνδεδεμένη με την αλλαγή συμπεριφοράς και αντίληψης των πολιτών και των επιχειρήσεων» αλλά και με την αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία του Εθνικού, των Περιφερειακών και των Τοπικών σχεδιασμών. 

Οι ΦτΦ διοργανώνουν την εκστρατεία "Λιγότερα απόβλητα -  Καλύτερη ζωή" για να συμβάλλουν στην ενημέρωση, στη διεκδίκηση και στην εφαρμογή ενός αποτελεσματικού, ολιστικού, αξιόπιστου και κοινωνικά δίκαιου συστήματος Διαχείρισης των Αστικών Αποβλήτων. Ξεκινάμε με την παρουσίαση της εκστρατείας 20.11.2017 στα γραφεία των ΦτΦ και συνεχίζουμε στις 22.11.2017 στην εκδήλωση που διοργανώνει ο σύλλογος ΑΡΓΩ στο Ηράκλειο Αττικής (περισσότερες πληροφορίες σε επόμενη ανάρτηση)

Δύο βασικά και θετικά στοιχεία του νέου νόμου για την ανακύκλωση:
  1. Οι Δήμοι δεν είναι πλέον οι οργανισμοί που συλλέγουν και μεταφέρουν τα αστικά απόβλητα από τις περιοχές τους στους ΧΥΤΑ. Είναι συμμέτοχοι στο σύστημα Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων σε ολόκληρη τη διαδικασία και ιδιαίτερα στο πρώτο στάδιο που είναι η διαλογή στα απόβλητα συσκευασίας. 
  2. Προβλέπονται οικονομικά κίνητρα επιβράβευσης για όσους Δήμους μειώσουν τον όγκο των αποβλήτων τους και θα συμμετέχουν στην υλοποίηση του νόμου για την ανακύκλωση, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα μείωσης των δημοτικών τελών και την εφαρμογή του "πληρώνω όσο πετάω" / Pay as you throw.
Για να εφαρμοστεί ο νέος νόμος για την ανακύκλωση θα χρειαστεί, εκτός από την οργάνωση των υποδομών και των υπηρεσιών των Δήμων, η εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού και συμμετοχικού  προγράμματος των πολιτών και για την  «αλλαγή συμπεριφοράς και αντίληψης». 

Το προτεινόμενο σύστημα "εκπαίδευσης και συμμετοχής" για την «αλλαγή συμπεριφοράς και αντίληψης» είναι αυτό που περιγράφεται και στον "Εθνικό Σχεδιασμό Πρόληψης, Δημιουργίας Αποβλήτων και Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων" [ΦΕΚ B 2706/2015].
Το σύστημα αυτό το έχει επεξεργαστεί το «Τμήμα Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων του Ενωμένου Βασιλείου»/ Department for Environment, Food and Rural Affairs- Defra MODEL 4E: (Enable/ Καθιστώ ικανούς – Engage/ Προκαλώ τη συμμετοχή – Encourage/ Ενθαρρύνω –Exemplify/ Αναδεικνύω καλές πρακτικές). 

Το σύστημα Defra MODEL4 θα εφαρμόσουν οι ΦτΦ στην εκστρατεία "Λιγότερα απόβλητα - Καλύτερη ζωή".Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου