Κυριακή 18 Μαρτίου 2018

ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ: α) Να ανακληθεί η άδεια διάθεσης του ROUNDUP β) Να προσφύγει η Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ε.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece
Ανθέων 72, 12461 | Mail: naturefriendsgreece@gmail.com | Τηλ. : 215 5257408 - 6932638523

19.03.2018
Προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ:
1.       Να ανακληθεί η «Άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ROUNDUP FLEX Ερασιτεχνική χρήση (δραστική ουσία:  glyphosate)»
2.       Να προσφύγει η  Ελλάδα  στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ακυρωθεί η  απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/  Naturefriends Greece ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
1.       Να ανακαλέσει την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με ημερομηνία 6/3/2018 ΑΔΑ: ΩΑΙΙ4653ΠΓ-ΠΘΧ με την οποία απευθύνεται προς την «ΜΟΝΣΑΝΤΟ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ» και της «Χορηγεί  άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ROUNDUP FLEX Ερασιτεχνική χρήση (δραστική ουσία: glyphosate)»
2.       Να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ακύρωση της πρόσφατης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παραβιάζει:
·         τη νομοθετική και θεμελιώδη «ΑΡΧΗ ΤΗΣΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ» όπως αναφέρεται στο Άρθρο 191 της συνθήκης για τη λειτουργία της  Ευρωπαϊκής Ένωσης,
·         τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων. 

Η  χορήγηση αδείας αρχικά από την ΕΕ και στη συνέχεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της χώρας μας, για τη διάθεση του ROUNDUP, αγνοεί  τις προειδοποιήσεις του Διεθνούς Γραφείου Έρευνας για τον καρκίνο (IARC)του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα ψηφίσματα δεκάδων οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και τις υπογραφές 1,3 εκατομμυρίων πολιτών για την απαγόρευση της καρκινογόνου ουσίας Glyphosate,  που συγκεντρώθηκαν σε ένα μικρό διάστημα πέντε μηνών το 2017.

Κώστας Φωτεινάκης -    Πρόεδρος
Αντωνία Φώτη - Γραμματέας
     
                                                                                                                 

-----
Το Ελληνικό Δίκτυο «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»/Naturefriends Greece, έχει νομική μορφή σωματείου, ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης «Naturefriends International»/NFI (1895). Από το 2018 οι ΦτΦ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Seattle to Brussels».  Οι ΦτΦ/NFGR είναι εθνικοί συντονιστές της εκστρατείας  people4soil για να χαρακτηριστεί το έδαφος κοινό αγαθό και συνεργάζονται με Ευρωπαϊκές και Διεθνείς οργανώσεις και Κοινωνικά Δίκτυα για το περιβάλλον, το δίκαιο εμπόριο, τον πολιτισμό κ.ά. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου