Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Βουνών /11 December: International Mountain Day - Παρέμβαση των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ (Friends of Nature Greece)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ - Friends of Nature Greece

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

10/12/2012
«Βουνών εγκώμιον»

11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Βουνών
11 December: International Mountain Day

Όταν ρθα στόν κόσμο κ᾿ εδα
τ
ν λιο, επα: Θ πρέπει κάτι
ν
᾿ φήσω πίσω μου φεύγοντας.
Κα
τ βρκα ρκετό. Ν᾿ νεβ
στ
ν κορφή σου, ν πετάξω
στ
γς να λουλοδι.
[Νικηφόρος Βρεττάκος: "Ποιήματα για το ίδιο βουνό"]
                                                                                                                                                                 

Δέκα χρόνια μετά την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Βουνών από τον ΟΗΕ, η Ελλάδα «γιορτάζει» τα γεννητούρια με:
1.     Tην καταστροφή του αρχέγονου δάσους στη Χαλκιδική από την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.»
2.     Την εντατικοποίηση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στη Γκιώνα, την Οίτη, στον Παρνασσό,
3.     Τις δασικές υπηρεσίες αποδυναμωμένες,
4.     Τις πυρκαγιές που θα μπορούσαν να αποφευχθούν,
5.     Τη λαθροϋλοτομία να παίρνει τεράστιες διαστάσεις,
6.     Τις βιομηχανικές ΑΠΕ να βεβηλώνουν το ελληνικό τοπίο και να δημιουργούν προβλήματα στον τουρισμό, στη βιοποικιλότητα κ.λπ.,
7.     Τις ανοικτές χωματερές στα περιαστικά δάση και αλλού,
8.     Την Περιβαλλοντική νομοθεσία να δέχεται μεγάλες επιθέσεις για να ευθυγραμμιστεί με τις πολιτικές του μνημονίου αλλά και για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα.

Εκτός από τα ανωτέρω προβλήματα, καταγράφουμε την ανεξέλεγκτη και διαρκώς  αυξανόμενη κυκλοφορία μηχανών τύπου «εντούρο»  και άλλων μηχανοκίνητων μέσων (τζιπ 4χ4, «γουρούνες» κ.λπ) στα βουνά, ακόμα και σε δύσβατες και παρθένες περιοχές, με αποτέλεσμα να δημιουργούν ηχορύπανση και να αναστατώνουν το οικοσύστημα, να καταστρέφουν το ανάγλυφο του εδάφους και κατά συνέπεια τη χλωρίδα που σε πολλές περιπτώσεις είναι σπάνια και απειλούμενη.

Στη χώρα μας το 70% του εδάφους της είναι ορεινό, με πλούσια πανίδα και χλωρίδα, με ιστορία και αγώνες, με εξαιρετική θέα και πολύχρωμα τοπία. Ωστόσο τα χιλιάδες ορεινά χωριά που «φιλοξενούνται» ερημώνονται από τους κατοίκους τους. Οι κυβερνήσεις ακολουθώντας την πολιτική των μεγάλων τουριστικών γραφείων και των κατασκευαστικών εταιρειών έχουν επιλέξει  ένα λαθεμένο τρόπο «ανάπτυξης» των ορεινών περιοχών, τύπου «Αράχωβας – Καϊματσαλάν» (Χειμωνιάτικης Μυκόνου)  που δεν οδηγεί πουθενά.

Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Friends of Nature (Greece) εκτιμούν ότι χρειαζόμαστε μια μακροχρόνια πολιτική για τα βουνά και τους κατοίκους των. Μια πολιτική που να βασίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη, δηλαδή  στον εναλλακτικό ορεινό τουρισμό, στην ανάδειξη των οικοσυστημάτων, στην  αγροτική παραγωγή (όπου είναι δυνατόν), στην προβολή της ιστορίας, στη νόμιμη υλοτομία και στην οικολογική διαχείριση των δασών, στα ντόπια προϊόντα, έτσι ώστε  να συγκρατήσει τους υπάρχοντες πληθυσμούς στα ορεινά χωριά και  να δημιουργήσει κίνητρα για να ζήσουν νέοι κάτοικοι.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει στα βουνά. Φέτος, το 2012, το θέμα της «γιορτής» του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Βουνών είναι «Βουνών εγκώμιον».

Στην Ελλάδα ας εργαστούμε για να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε τα βουνά μας, τη φυσική και την πολιτιστική κληρονομιά, να διατηρήσουμε τους κατοίκους τών ορεινών χωριών και να προσελκύσουμε νέους.
Τα βουνά  διαχρονικά προστάτευσαν την Ελλάδα από τους εχθρούς, τη πείνα και τις καταστροφές. Ας τα σεβαστούμε και ας ζήσουμε σε αυτά τα με «λογισμό και όνειρο»11 December Τhe International Day of UN Mountains

 

Ten years after the establishment of the International Day of UN Mountains, Greece "celebrates" the day with:
1. The destruction of primeval forest in Halkidiki by the company “Greek Xrysos”
2. Intensification of mining activities in Giona, Iti, Mount Parnassus,
3. The public services for forests protection weaker,
4. Fires that could have been avoided
5. Extensive illegal logging,
6. Industrial RES that desecrate the Greek landscape and create problems in tourism, biodiversity etc.
7. Open dumps in suburban forests and elsewhere,
8. Environmental legislation which becomes weaker and aligns with the policies of the “Memorandum” and to serve specific economic interests.

Apart from these problems, we record the rampant and increasing “invasion” by motorcycles ("enduro") and other vehicles (jeep 4x4 "quads" etc.) in the mountains, even in inaccessible and pristine areas, thus creating noise, disrupting the ecosystem, and damaging the terrain.

In our country 70% of its territory is mountainous, with rich flora and fauna, with history and struggles, with great views and colorful landscapes. However, thousands of villages in the mountains are deserted by their inhabitants. Governments are following the wrong path of "development" for the mountains, like "Arachova - Kaimatsalan" (Winter Town) that leads nowhere.

The FRIENDS OF NATURE / Friends of Nature (Greece) believe that we need a long-term policy for the mountains and their inhabitants. A policy based on sustainable development, namely the alternative mountain tourism, the emergence of ecosystems, agricultural production (where possible), in view of the history, the legal logging and ecological forest management to local products, so to retain the existing populations in villages and create incentives for decentralization.

According to the UN, 12% of the world's population lives in the mountains. This year, 2012, the theme of "celebration" of the UN International Day of the Mountains is "Praise the Mountain."

In Greece we work to protect and highlight our mountains, natural and cultural heritage, to preserve and increase the population lives in villages in the mountains.
The mountains temporal protected Greece from enemies, famine and disasters. We have to respect them.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου