Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013

Παγκόσμιος Καταστατικός Χάρτης για το Δικαίωμα στην Πόλη


[προσθήκη 5.10.2017: το κείμενο που παρατίθεται παρακάτω περιλαμβάνει τις αλλαγές μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2004. Στη συνέχεια όμως εμπλουτίστηκε το 2005: 

  •  World Social Forum – Porto Alegre – January 2005 
  • Revision in preparation for Barcelona – September 2005

το πλήρες κείμενο στα αγγλικά είναι ΕΔΩ World Charter for the Right to the City

Για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Πόλη διαβάστε ΕΔΩ]
-----------------
Κοινωνικό Φόρουμ της Αμερικανικής Ηπείρου, Κίτο, Ιούλης 2004
Παγκόσμιο Αστικό Φόρουμ, Βαρκελώνη, Σεπτέμβριος 2004

Παγκόσμιος Καταστατικός Χάρτης για το Δικαίωμα στην Πόλη

Με αφορμή τις εκλογές  για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις Ευρωεκλογές, που θα γίνουν την ίδια ημέρα τον Μάιο του 2014, οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ, επαναφέρουν στη δημοσιότητα και στην μνήμη, τον Παγκόσμιο Καταστατικό Χάρτη/ΠΚΧ για το ΔΙΚΑΙΩΜΑ στην ΠΟΛΗ. Ο ΠΚΧ συζητήθηκε και ψηφίστηκε α) στο Κοινωνικό Φόρουμ της Αμερικανικής Ηπείρου, Κίτο, Ιούλης 2004 & β) στο Παγκόσμιο Αστικό Φόρουμ, Βαρκελώνη, Σεπτ. 2004. Αν και θα έχουν περάσει δέκα (10) χρόνια από την ψήφιση του ΠΚΧ μέχρι τις εκλογές του Μαΐου 2014, τα θέματα που παρουσιάζονται στα 23 άρθρα εξακολουθούν να αποτελούν α) αντικείμενο διεκδίκησης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών οργανώσεων καθώς και των κινημάτων πόλης και  β) έναν πολιτικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό κωδικοποιημένο  οδηγό, για όσους διεκδικούν, αγωνίζονται και συμβάλλουν για να γίνουν οι πόλεις αξιοβίωτες με σεβασμό στον άνθρωπο και στο αστικό περιβάλλον.

Ο όρος  «ΔΙΚΑΙΩΜΑ στην ΠΟΛΗ» έχει καθιερωθεί από το βιβλίο  του Ανρί Λεφέβρ «Δικαίωμα στην πόλη: χώρος και πολιτική», 1967,  που θεωρείται ως ένα από τα «σημαντικότερα αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά κείμενα του 20ου αιώνα, ένα ουμανιστικό μανιφέστο για τη σχέση ανθρώπου και πόλης κι ένα πολιτικό δοκίμιο για την έννοια του χώρου και της τοπικής ανάπτυξης». Το βιβλίο «ΔΙΚΑΙΩΜΑ στην ΠΟΛΗ» του Λεφέβρ, 47 χρόνια μετά την πρώτη έκδοσή του, εξακολουθεί να διατηρεί τη φρεσκάδα και την επαναστατικότητά του και είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε, στις σημερινές  συνθήκες του άκρατου νεοφιλελευθερισμού. Ο όρος «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» «οικειοποιήθηκε» και χρησιμοποιήθηκε ως τίτλος  δημοτικών παρατάξεων στη χώρας μας, οι οποίες καμία σχέση δεν είχαν με το ουμανιστικό μανιφέστο του Ανρί Λεφέρβ, ούτε και με τον Παγκόσμιο Καταστατικό Χάρτη του Κοινωνικού Φόρουμ.

Οι ΦτΦ καλούν όλους όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εκλογές του Μαΐου 2014 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όλους τους πολίτες,  να εντρυφήσουν στον ΠΚΧ  του Κοινωνικού Φόρουμ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ στην ΠΟΛΗ», να τον διεκδικήσουν και να τον εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους. Ο ΠΚΧ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ στην ΠΟΛΗ» αποτελεί ένα σημαντικό μανιφέστο για το Αστικό Περιβάλλον και οι ΦτΦ θα συμβάλουν στην ενημέρωση, στην προβολή και στην υλοποίησή του τμηματικά ή συνολικά. Οι ΦτΦ αξιοποιώντας την πολύτιμη Ευρωπαϊκή και Διεθνή εμπειρία, αλλά και το πρόγραμμα URBAN NATURE (η ΦΥΣΗ στην ΠΟΛΗ) της Διεθνούς Οργάνωσης Naturefriends International, της οποίας είμαστε μέλη, θα προβάλλουν και θα συντονίσουν τις προσπάθειές τους, μαζί με άλλες συλλογικότητες, ιδρύματα κ.λπ. για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη (Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Ελεύθεροι χώροι, Αισθητική, Ιστορικά Ίχνη –Αρχιτεκτονική και Πολιτιστική Κληρονομιά, Πεζοδρόμια – Τραπεζοκαθίσματα – Ηχορύπανση κ.λπ).

Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/Friends of Nature Greece

Παγκόσμιος Καταστατικός Χάρτης για το Δικαίωμα στην Πόλη (2004)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Α ρ θ ρ ο 1
Το δικαίωμα στην πόλη
1. Καθένας έχει το δικαίωμα στην πόλη χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας, φυλής, εθνικότητας, πολιτικού και θρησκευτικού προσανατολισμού και στη διατήρηση της πολιτιστικής μνήμης και ταυτότητας, σε συμφωνία με τις αρχές και τις προδιαγραφές της παρούσης διακήρυξης. 
2. Η πόλη είναι ένας πολιτιστικά πλούσιος και διαφοροποιημένος χώρος, που ανήκει σε όλους τους κατοίκους.
 
3. Οι πόλεις σε συνυπευθυνότητα με τα Εθνικά Κράτη, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να υιοθετήσουν μέτρα στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους και να προχωρήσουν στα κατάλληλα βήματα, ειδικότερα με νομοθετικά μέτρα, ώστε προοδευτικά να κάνουν πιο αποτελεσματική την απόλαυση των παγκόσμιων οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, χωρίς με κανένα τρόπο να αλλοιώνουν το θεμελιώδες ελάχιστο περιεχόμενο αυτών των δικαιωμάτων.
4. Για το σκοπό αυτού του Καταστατικού Χάρτη, η ονομασία της Πόλης δίνεται σε κάθε πόλη, χωριό, κωμόπολη, πρωτεύουσα, τοποθεσία, προάστιο, εγκατάσταση ή παρόμοιο μόρφωμα, το οποίο είναι θεσμικά οργανωμένο σαν μία τοπική ενότητα μιας περιφερειακής ή Μητροπολιτικής Κυβέρνησης, ανεξάρτητα αν είναι αστικό, αγροτικό ή ημιαστικό.
5. Για το σκοπό του Καταστατικού Χάρτη, πολίτες είναι όλα τα πρόσωπα, που ζουν στην πόλη είτε μόνιμα είτε σε διαμετακόμιση.
 

Α ρ θ ρ ο 2
Αρχές του δικαιώματος στην πόλη
1. Δημοκρατική Διαχείριση της Πόλης.
 Όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν άμεσα ή δια αντιπροσώπευσης στον έλεγχο, στο σχεδιασμό και στη διακυβέρνηση των πόλεων με σκοπό να αυξηθεί η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και η αυτονομία των τοπικών δημοσίων διοικήσεων και λαϊκών οργανισμών. Όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στο σχεδιασμό, διάρθρωση, έλεγχο, διοίκηση, αποκατάσταση και βελτίωση των πόλεων. 
2. Η κοινωνική λειτουργία της πόλης.
 Οι πόλεις εκπληρώνουν την κοινωνική τους λειτουργία εφόσον εγγυώνται σε όλους την πλήρη απόλαυση της οικονομίας, της κουλτούρας και των πόρων τους στο βαθμό που τα αστικά σχέδια-δράσης και τα επενδυμένα κεφάλαια εφαρμόζονται για το καλό του πολίτη εκπληρώνοντας τα κριτήρια της ισότιμης διανομής, του σεβασμού για την πολιτισμική και την οικολογική βιωσιμότητα και την ευημερία όλων των πολιτών σε κατάσταση αρμονίας με τη φύση για τη σημερινή και τις μελλοντικές γενιές. 
3. Η κοινωνική λειτουργία της ιδιοκτησίας.
 Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι και περιουσίες, που ανήκουν στην πόλη και τους πολίτες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να προάγεται το κοινωνικό, πολιτισμικό και περιβαλλοντικό συμφέρον. Όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην ιδιοκτησία της αστικής περιοχής βασισμένη σε δημοκρατικές παραμέτρους, στα ιδανικά της κοινωνικής δικαιοσύνης και κάτω από περιβαλλοντικά βιώσιμες συνθήκες. Στη διαμόρφωση και την εφαρμογή των δημοσίων πολιτικών, η δίκαιη κοινωνική χρήση των αστικών χώρων και γαιών πρέπει να προάγεται με φιλική και περιβαλλοντική ισοτιμία και ασφάλεια. Στη διαμόρφωση και εφαρμογή αστικών πολιτικών, το κοινωνικό και πολιτισμικό συμφέρον θα πρέπει να λαμβάνει προτεραιότητα έναντι του ατομικού δικαιώματος ιδιοκτησίας. Όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη διαδικασία της παραγωγής αυξήσεων της αξίας της γης με δημόσιες επενδύσεις στις αστικές περιοχές, οι οποίες εξ ολοκλήρου λαμβάνονται από τους ιδιώτες ιδιοκτήτες, χωρίς να αναλαμβάνουν καμία αντίστοιχη δραστηριότητα στις ιδιοκτησίες τους.
4. Πλήρης άσκηση του δικαιώματος του πολίτη.
 Οι πόλεις πρέπει να είναι τόποι πραγμάτωσης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, διασφαλίζοντας την αξιοπρέπεια και τη συλλογική ευημερία όλων των ανθρώπων με ισοτιμία και δικαιοσύνη και ταυτόχρονα με σεβασμό στην κοινωνική παραγωγή του περιβάλλοντος κατοίκησης. Καθένας έχει το δικαίωμα να βρίσκει στην πόλη τις αναγκαίες συνθήκες για την πολιτική, την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική του ανάπτυξη, θεωρώντας δεδομένο το καθήκον της αλληλεγγύης. 
5. Ισοτιμία και όχι διάκριση.
 Τα δικαιώματα, που εκθέτονται σε αυτόν τον Καταστατικό Χάρτη, θα πρέπει να είναι εγγυημένα για όλα τα πρόσωπα που ζουν μόνιμα ή περιστασιακά στις πόλεις, χωρίς καμία μορφή διάκρισης βασισμένης στην ηλικία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη γλώσσα, τη θρησκεία, την άποψη, την φυλετική ή εθνική καταγωγή, το επίπεδο του εισοδήματος, την ιθαγένεια ή την κατάσταση μετανάστευσης. Οι πόλεις δεσμεύονται να εφαρμόζουν δημόσιες πολιτικές, που προωθούν την ισοτιμία των ευκαιριών στις γυναίκες στις πόλεις, σύμφωνα με το CEDAW και τις Διασκέψεις του Περιβάλλοντος στο Ρίο το 1992, των Γυναικών στο Πεκίνο το 1995 και του Φυσικού Περιβάλλοντος στην Κων/πολη το 1996. Οι πόλεις δεσμεύονται για να διαθέτουν πόρους από τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης για να εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές και να συγκροτούν εργαλεία και δείκτες για να παρακολουθούν την πραγματοποίηση αυτών των πολιτικών. 
6. Ειδική προστασία για ευάλωτα άτομα και ομάδες.
 Τα πιο ευάλωτα άτομα και ομάδες έχουν το δικαίωμα σε ειδικά μέτρα για προστασία και ενσωμάτωση, και στην εξασφάλιση των βασικών υπηρεσιών και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Για τους σκοπούς αυτού του Καταστατικού Χάρτη ευάλωτα άτομα είναι τα παρακάτω: πρόσωπα και ομάδες σε κατάσταση φτώχιας, σε περιβαλλοντικό κίνδυνο και κίνδυνο υγείας, θύματα βίας, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, μετανάστες, πρόσφυγες και όλες οι άλλες ομάδες, οι οποίες, στην πραγματικότητα της κάθε πόλης, βρίσκονται σε μία κατάσταση δυσμένειας σε σχέση με τους υπόλοιπους κατοίκους. Εντός αυτών των ομάδων, προσοχή πρέπει να δοθεί κατά προτεραιότητα στους ηλικιωμένους, τις γυναίκες και τα παιδιά. Οι πόλεις μέσα από πολιτικές θετικών διακρίσεων υπέρ των ευάλωτων ομάδων, θα απομακρύνουν τα οικονομικά και κοινωνικά εμπόδια, που έμπρακτα εμποδίζουν την ελευθερία και την ισοτιμία των πολιτών, εμποδίζουν την πλήρη ανάπτυξη των ανθρώπων και την αποτελεσματική πολιτική, οικονομική, πολιτισμική και κοινωνική συμμετοχή στην πόλη. 
7. Η ανάληψη κοινωνικής ευθύνης από τον ιδιωτικό τομέα.
 Οι πόλεις πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι ιδιωτικοί οικονομικοί φορείς συμμετέχουν σε κοινωνικά προγράμματα και οικονομικές επιχειρήσεις με σκοπό την ανάπτυξη αλληλεγγύης και ισοτιμίας μεταξύ των κατοίκων. 
8. Επαύξηση της οικονομικής αλληλεγγύης και επιβολή προοδευτικών πολιτικών.
 Οι πόλεις πρέπει να προωθούν και να εγγυώνται οικονομική πολιτική και προγράμματα αλληλεγγύης.

Μ Ε Ρ Ο Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Α ρ θ ρ ο 3
Βιώσιμη και ισόρροπη αστική ανάπτυξη
1. Οι πόλεις δεσμεύονται να αναπτύξουν, με τη συμμετοχή όλων των πολιτών, αστικό περιβαλλοντικό – πολεοδομικό σχεδιασμό, ρύθμιση και διαχείριση ικανή να εγγυηθεί την ισορροπία μεταξύ αστικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και της πολιτισμικής, ιστορικής, αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς, αλλά και να εμποδίσουν την απομόνωση και τον εδαφικό αποκλεισμό. Οι πόλεις θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην κοινωνική παραγωγή του περιβάλλοντος κατοίκησης και την τήρηση της κοινωνικής λειτουργίας της πόλης και της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Για το σκοπό αυτό οι πόλεις θα πρέπει να αναλάβουν να προσαρμόσουν μέτρα αστικής ανάπτυξης και ειδικά την ανάκτηση των επισφαλών και περιθωριοποιημένων οικισμών, με σκοπό να δημιουργήσουν μία ολοκληρωμένη και ισόρροπη πόλη. 
2. Ο σχεδιασμός και τα προγράμματα και σχέδια-δράσης των τομέων των πόλεων πρέπει να παίρνουν υπόψη τους την ασφάλεια των πόλεων.
 
3. Οι πόλεις θα αναλάβουν να εγγυηθούν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα διασφαλιστούν και θα ασκηθούν από το, κοντινότερο στον ενδιαφερόμενο πληθυσμό, διοικητικό επίπεδο και ότι οι πολίτες θα συμμετέχουν στη διαχείριση και στον έλεγχο τους. Στις δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να αναγνωριστεί το νομικό καθεστώς της δημόσιας περιουσίας και να προστατευθούν απέναντι στην ιδιωτικοποίηση.
4. Οι πόλεις θα καθιερώσουν συστήματα δημόσιου ελέγχου σχετικά με τις αστικές υπηρεσίες, που παρέχονται από δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών και τις φορολογικές επιβαρύνσεις.

Α ρ θ ρ ο 4
Συμμετοχή στο σχεδιασμό του προϋπολογισμού της πόλης.
1. Οι πόλεις θα πάρουν υπόψη την προώθηση του δικαιώματος στην πόλη σε συμφωνία με τον παρόντα Καταστατικό Χάρτη στην κατανομή των δημόσιων πόρων.
2. Οι πόλεις δεσμεύονται να εγγυηθούν άμεση και σκόπιμη συμμετοχή στην πολιτική και στο σχεδιασμό πολιτικών και προϋπολογισμού, εντός θεσμικών οργάνων ανοιχτών σε όλους τους πολίτες και τις τοπικές οργανώσεις, αλλά και εντός τομεακών ή περιφερειακών συμβουλίων και επιτροπών.

Α ρ θ ρ ο 5
Διαφάνεια στη διαχείριση της πόλης
 
1. Για να διασφαλίσουν την αρχή της διοικητικής διαφάνειας οι πόλεις αναλαμβάνουν να οργανώσουν τη διοικητική δομή με τέτοιο τρόπο, ώστε η ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων και των Κυβερνήσεων να είναι αποτελεσματικά ανοικτή στην εποπτεία των πολιτών. Με τον ίδιο τρόπο οι δημοτικές διοικήσεις θα πρέπει να είναι διαφανείς στα ανώτερα όργανα της Κυβέρνησης έτσι ώστε να συμπληρώνουν την αλυσίδα της δημοκρατικής διαχείρισης. 
2. Σε συμφωνία με τις θεμελιώδεις αρχές του ιδιαίτερου δικαστικού τους καθεστώτος, οι πόλεις θα πρέπει να διαμορφώνουν και να εφαρμόζουν συντονισμένες και αποτελεσματικές πολιτικές ενάντια στη διαφθορά, οι οποίες θα προάγουν τη συμμετοχή της κοινωνίας και θα αντανακλούν την ισχύ του Νόμου, τη σωστή διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων και περιουσίας, τη δημόσια ακεραιότητα, τη διαφάνεια και την υποχρέωση απόδοσης λογαριασμού.
 


Α ρ θ ρ ο 6
Δικαιώματα στη δημόσια ενημέρωση – πληροφόρηση
1. Καθένας έχει το δικαίωμα να ζητά και να παίρνει πλήρη, σωστή, επαρκή και έγκαιρη πληροφόρηση, από οποιοδήποτε τμήμα της διοίκησης της πόλης ή από τις νομοθετικές ή τις δικαστικές Αρχές, σχετική με τις ιδιαίτερες διοικητικές ή οικονομικές δραστηριότητές τους ή αυτών των εταιρειών και των ιδιωτικών ή των μικτών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί για να παρέχουν δημόσια υπηρεσία.
 
2. Οι εργαζόμενοι της Τοπικής διοίκησης της Πόλης, ή ο ιδιωτικός τομέας, που λαμβάνει μία αίτηση για ενημέρωση από έναν πολίτη, έχει την υποχρέωση να δημιουργήσει και να παράγει τέτοια ενημέρωση, όση αφορά την περιοχή αρμοδιότητας του/της, και η οποία είναι διαθέσιμη στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το μόνο όριο στην πρόσβαση στη δημόσια ενημέρωση είναι αυτό που επιβάλλεται από το δικαίωμα της ανωνυμίας των προσώπων, που εμπλέκονται σ΄ αυτήν.
3. Οι πόλεις αναλαμβάνουν να εγγυηθούν τη διαμόρφωση διαθέσιμων διαδικασιών και μηχανισμών, έτσι ώστε καθένας να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αποτελεσματική και διαφανή δημόσια ενημέρωση. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προωθήσουν την πρόσβαση σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού και να διευκολύνουν την καθοδήγηση στη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής και πώς να πλησιάζουν τα δεδομένα με περιοδικούς εκσυγχρονισμούς.
 

Μ Ε Ρ Ο Σ Τ Ρ Ι Τ Ο - ΑΣΤΙΚΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΗΣ
Α ρ θ ρ ο 7
Ελευθερία και ακεραιότητα
Καθένας έχει το δικαίωμα στην ελευθερία και στη φυσική και πνευματική ακεραιότητα. Οι πόλεις εγγυώνται να παρέχουν προστασία, έτσι ώστε, άτομα αλλά και θεσμοί κάθε είδους, να μην παραβιάζουν αυτά τα δικαιώματα. 

Α ρ θ ρ ο 8
Πολιτική συμμετοχή
1. Σε συμμόρφωση με τους Νόμους, που ρυθμίζουν το δικαίωμα της ιθαγένειας, όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην τοπική πολιτική ζωή, μέσω δημοκρατικής εκλογής τοπικών αντιπροσώπων, και σε όλες τις αποφάσεις που επηρεάζουν τις τοπικές πολιτικές, που αφορούν την πόλη, περιλαμβανομένου του σχεδιασμού πόλης, της ανάπτυξης, διαχείρισης, ανάπλασης και βελτίωσης των γειτονιών.
 
2. Οι πόλεις θα πρέπει να εγγυώνται το δικαίωμα σε ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές τοπικών αντιπροσώπων, την πραγματοποίηση δημοψηφισμάτων και λαϊκών νομοθετικών πρωτοβουλιών και την ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση στις συζητήσεις και τις δημόσιες ακροάσεις.
3. Οι πόλεις πρέπει να εφαρμόζουν πολιτικές θετικών διακρίσεων και ποσοστώσεις στην αντιπροσώπευση και την πολιτική συμμετοχή των γυναικών και των μειονοτήτων σε όλες τις τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις και στον καθορισμό των δημόσιων πολιτικών τους.
 


Α ρ θ ρ ο 9
Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι και η δημοκρατική χρήση του δημόσιου αστικού χώρου.
Καθένας έχει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι και της έκφρασης. Οι πόλεις αναλαμβάνουν να διαμορφώσουν δημόσιους χώρους διαθέσιμους για ανοικτές συναντήσεις και ανεπίσημες συναθροίσεις.

Α ρ θ ρ ο 1 0
Δικαίωμα στη δικαιοσύνη
1. Οι υπογράφουσες πόλεις αναλαμβάνουν να κάνουν βήματα, για να βελτιώσουν την πρόσβαση από όλους στο δικαίωμα της δικαιοσύνης.
 
2. Οι υπογράφουσες πόλεις υποστηρίζουν την επίλυση των αστικών, ποινικών, διοικητικών και εργατικών διαφορών από εφαρμοζόμενες διαδικασίες δημόσιας συμφιλίωσης, μεσολάβησης και ρύθμισης.
 
3. Οι πόλεις αναλαμβάνουν να εγγυηθούν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη μέσα από καθιέρωση πολιτικών ευνοϊκής μεταχείρισης για τις φτωχότερες πληθυσμιακές ομάδες και ενδυναμώνοντας τα συστήματα της δημόσιας δωρεάν νομικής υπεράσπισης και βοήθειας.

Α ρ θ ρ ο 11
 
Το δικαίωμα στη δημόσια ασφάλεια και τη συνύπαρξη βασισμένη στην ειρήνη, την αλληλεγγύη και την πολυ-πολιτισμικότητα.
1. Οι πόλεις δεσμεύονται να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για τη δημόσια ασφάλεια, ειρηνική συνύπαρξη, συλλογική ανάπτυξη και πρακτική αλληλεγγύης. Για το σκοπό αυτό, η πλήρης απόλαυση της πόλης είναι εγγυημένη εφόσον σέβεται τη διαφορετικότητα και διατηρεί τη μνήμη και την πολιτισμική ταυτότητα όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις. 
2. Οι αρχές της αποστολής των δυνάμεων ασφαλείας πρωταρχικά περιλαμβάνουν το σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Οι πόλεις εγγυώνται ότι οι δυνάμεις ασφαλείας κάτω από τις διαταγές τους θα χρησιμοποιούν δύναμη αυστηρά σε εναρμόνιση με τις νόμιμες προβλέψεις και το δημοκρατικό έλεγχο.
 
3. Οι πόλεις εγγυώνται τη συμμετοχή όλων των πολιτών στον έλεγχο και την αξιολόγηση των δυνάμεων Ασφαλείας.
 

Μ Ε Ρ Ο Σ Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Α ρ θ ρ ο 1 2
Πρόσβαση και επάρκεια των οικιακών και αστικών δημόσιων υπηρεσιών.
 
1. Οι πόλεις θα πρέπει να εγγυώνται σε όλους τους πολίτες το δικαίωμα στην πρόσβαση στην παροχή πόσιμου νερού, ηλεκτρικής ενέργειας, φωτισμού και θέρμανσης, νοσοκομείων, σχολείων, διάθεσης απορριμμάτων, εγκαταστάσεων υγιεινής, τηλεπικοινωνίας, με κοινή ευθύνη με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και σε εναρμόνιση με το νομικό καθεστώς κάθε χώρας. 
2. Οι πόλεις πρέπει ν' αναλάβουν να εγγυηθούν ότι οι παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες, ακόμα κι αν ιδιωτικοποιηθούν πριν την υπογραφή αυτού του Καταστατικού Χάρτη, χρεώνονται σε επίπεδα κοινωνικά αποδεκτά για τις χαμηλού εισοδήματος οικογένειες και τα άνεργα άτομα και εφαρμόζονται κατάλληλα.
Α ρ θ ρ ο 1 3
Δικαίωμα στη μεταφορά και τη δημόσια κινητικότητα.
1. Οι πόλεις εγγυώνται το δικαίωμα στην κινητικότητα και την κίνηση στην πόλη με δημόσια μέσα κυκλοφορίας κατάλληλα και οικονομικά διαθέσιμα για όλους τους πολίτες. Οι πόλεις θα προωθήσουν την εγκαθίδρυση ενός συστήματος δημόσιας μεταφοράς προσβάσιμου σε όλους, σε συμφωνία με ένα τοπικό αστικό και διατοπικό κυκλοφορικό σχέδιο και με την ποικιλία των περιβαλλοντικών και κοινωνικών αναγκών (φύλο, ηλικία και ειδικές ανάγκες). Θα ενθαρρύνουν επίσης τη χρήση «καθαρών» οχημάτων και θα προωθήσουν μόνιμες ή περιστασιακές πεζοδρομήσεις σε συγκεκριμένες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας.
2. Οι πόλεις θα προάγουν την αφαίρεση των δομικών εμποδίων και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού, για να διευκολύνουν τη μετατόπιση, την κίνηση και την κυκλοφορία, τόσο όσο και την προσαρμογή όλων των δημόσιων κτιρίων (ή αυτών που χρησιμοποιούνται από το κοινό), τόπων εργασίας και περιοχών εκκένωσης για ευκολότερη χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες.
 
Α ρ θ ρ ο 1 4
Το δικαίωμα στην κατοικία
1. Στο βαθμό που είναι ικανές να πράξουν έτσι, οι πόλεις θ
a αναλάβουν να διασφαλίσουν, ότι όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα, ανεξαρτήτως εισοδήματος, σε επαρκή κατοικία, ότι η κατοικία είναι βιώσιμη, ότι έχει κατασκευασθεί σε προσβάσιμες και κατάλληλες τοποθεσίες και ότι έχει προσαρμοσθεί στα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των κατοίκων. 
2. Οι πόλεις αναλαμβάνουν να διευκολύνουν επαρκείς προσφορές κατοικίας και του ανάλογου συναφούς εξοπλισμού και υπηρεσιών για όλους τους πολίτες και να εγγυηθούν στις φτωχότερες οικογένειες κατάλληλο οικονομικό σχεδιασμό για την απόκτηση κατοικίας και υπηρεσίες για τη βοήθεια των βρεφών και των ηλικιωμένων προσώπων.
 
3. Οι πόλεις θα εγγυηθούν στις ευπαθείς και άστεγες ομάδες προτεραιότητα στο να ευεργετηθούν από νόμους και προγράμματα κατοικίας, θα καθιερώσουν επίσης επιδοτήσεις και προγράμματα ενοικίασης για την αγορά αστικής γης ή κατοικιών, για να ρυθμίσουν την ιδιοκτησία της γης και για τη βελτίωση των επισφαλών γειτονιών και των άτυπων οικιστικών εγκαταστάσεων.
 
4. Οι πόλεις αναλαμβάνουν να συμπεριλάβουν, με τα δικά τους ονόματα, ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση, όλες τις γυναίκες δικαιούχους στα αποδεικτικά ιδιοκτησίας ή κατοχής γης ή αγαθών δηλωμένων μέσα σε δημόσια προγράμματα γης ή διανομής κατοικιών ή τίτλων.
 
5. Όλοι οι άστεγοι πολίτες ατομικά, σε συνεταιρισμό, ή σε ομάδες οικογενειών δικαιούνται άμεσης παροχής από τις δημόσιες αρχές της πόλης επί κατάλληλου, επαρκούς και ανεξάρτητου χώρου για να ζουν. Ξενώνες, καταφύγια και καταλύματα κρεβατιού – πρωινού μπορούν να χρησιμοποιούνται σαν προσωρινά πρόσφορα μέτρα αλλά όχι για να απαλλάξουν τις Αρχές από την υποχρέωση να εξασφαλίσουν μία μόνιμη λύση.
 
6. Καθένας έχει το δικαίωμα στην ασφάλεια της μόνιμης κατοχής του σπιτιού του/της μέσα από νόμιμα εργαλεία, που εγγυώνται το δικαίωμα της προστασίας εναντίον εξώσεως, απαλλοτριώσεων και επιβεβλημένων ή αυθαίρετων μετακομίσεων.
 
7. Οι πόλεις θα εμποδίσουν την κερδοσκοπία της αγοράς κατοικίας δημιουργώντας αστικές προδιαγραφές και κανονισμούς για την ισότιμη κατανομή των δαπανών και των ωφελημάτων που παράγονται μέσα από τη διαδικασία αστικοποίησης και επιπλέον τη ρύθμιση των οικονομικών, φορολογικών δημόσιων μέσων για τους σκοπούς και τους στόχους της αστικής ανάπτυξης.
 
8. Οι πόλεις θα προωθήσουν κατάλληλη νομοθεσία και θα καθιερώσουν μηχανισμούς και κυρώσεις σχεδιασμένους, ώστε να υπάρχει πλήρης ωφέλεια από τη χρήση της δημόσιας γης και των δημοσίων ή ιδιωτικών κτιρίων, που είναι αχρησιμοποίητα, υποχρησιμοποιούμενα ή άδεια με σκοπό τη διασφάλιση της κοινωνικής λειτουργίας της ιδιοκτησίας.
 
9. Οι πόλεις θα προστατεύσουν τους κατόχους από αυθαίρετες εξώσεις και τους μισθωτές από τοκογλυφία, ρυθμίζοντας το μίσθωμα χώρου διαμονής σε συμφωνία με τη Γενική Οδηγία Νο. 7 της Επιτροπής Οικονομικών Κοινωνικών και Πολιτισμικών Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.
 
10. Το παρόν άρθρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, σε οικογένειες μισθωτών χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας, τους αστέγους και σε αυτούς που ζουν υπό διαφορετικές συνθήκες όπως νομάδες, πλάνητες και τσιγγάνους.
 
11. Οι πόλεις παρέχουν καταφύγια και κατοικία σε γυναίκες θύματα οικογενειακής βίας.

Α ρ θ ρ ο 1 5
Το δικαίωμα στην εκπαίδευση
1. Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Οι πόλεις και τα εθνικά κράτη, μοιράζονται την ευθύνη να εγγυηθούν την πρόσβαση στη στοιχειώδη εκπαίδευση για όλα τα αγόρια και τα κορίτσια και τους νέους ανθρώπους της σχολικής ηλικίας, και να προάγουν την εκπαίδευση των ενηλίκων. Μαζί με άλλα κυβερνητικά επίπεδα θα εφαρμόσουν επίσης πολιτικές θετικών διακρίσεων στην ανώτερη εκπαίδευση για τις ευπαθείς ομάδες.
 
2. Οι πόλεις θα προσφέρουν σε όλους εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς χώρους και σχολικά κέντρα με πολυπολιτισμικό πλαίσιο και κοινωνική συνοχή.
 
3. Οι πόλεις θα προωθήσουν τη βελτίωση της ποιότητας των δικαιωμάτων του πολίτη εξασφαλίζοντας μέτρα προώθησης και εκπαίδευση εστιασμένη στην καταπολέμηση του σεξισμού, ρατσισμού, ξενοφοβίας και διακρίσεων και εφαρμόζοντας τις αρχές της αμοιβαίας καλής γειτονίας, σεβασμού στο περιβάλλον, συμμετοχής και καλλιέργειας της κουλτούρας της ειρήνης.
 
Α ρ θ ρ ο 1 6
Το δικαίωμα στη δουλειά
1. Οι πόλεις και οι εθνικές κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες να συνεισφέρουν όσο το δυνατό περισσότερο στη διατήρηση της πλήρους απασχόλησης στην πόλη. Για το σκοπό αυτό θα προωθήσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα των εργατών με μόνιμη εκπαίδευση και εξάσκηση.
2. Οι πόλεις θα προωθήσουν συνθήκες, ώστε τα παιδιά να χαίρονται την παιδική τους ηλικία, καταπολεμώντας την παιδική εργασία.
 
3. Σε συνεργασία με άλλες δημόσιες Αρχές και τις εταιρείες, οι πόλεις θα αναπτύξουν μηχανισμούς για να διασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες στον καθένα στην πρόσβαση στην εργασία χωρίς διακρίσεις.
 
4. Οι πόλεις θα προωθήσουν ισότιμη πρόσβαση στην εργασία των γυναικών δημιουργώντας ημερήσια κέντρα φροντίδας και άλλες ευκολίες και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες με εγκατάσταση πρόσφορων και κατάλληλων αστικών εγκαταστάσεων. Για να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας οι πόλεις θα καθιερώσουν προγράμματα για τη βελτίωση της κατοικίας την οποία χρησιμοποιούν οι γυναίκες και τα ευπαθή άτομα ως τόπο εργασίας.
 
5. Οι πόλεις θα φροντίσουν να προωθήσουν την προοδευτική ενσωμάτωση της άτυπης εργασίας των χαμηλού εισοδήματος ή άνεργων ατόμων, αποφεύγοντας την κατάργησή της και προωθώντας κατάλληλες περιοχές και πολιτικές για τους εργαζόμενους μέχρις ότου θα μπορούν να ενσωματωθούν στην επίσημη οικονομία της πόλης.

Α ρ θ ρ ο 1 7
Το δικαίωμα στον πολιτισμό και την ανάπαυση.
1. Καθένας έχει το δικαίωμα στον πολιτισμό σε όλες τις εκφράσεις του, τις εκδηλώσεις και τις μορφές του.
2. Σε συνεργασία με τις πολιτιστικές ενώσεις και τον ιδιωτικό τομέα, οι πόλεις θα προωθήσουν την ανάπτυξη της αστικής πολιτιστικής ζωής, ενώ θα σεβαστούν την διαφορετικότητα.
 
3. Οι πόλεις θα αναλάβουν να δημιουργήσουν κατάλληλες δημόσιες περιοχές διαθέσιμες για παιγνίδια και πολιτιστικές δραστηριότητες κάτω από ισότιμες συνθήκες για τον καθένα.
 
4. Σε συνεργασία με τα εθνικά κράτη οι πόλεις θα είναι υπεύθυνες να διευκολύνουν την ενεργητική άσκηση των σπορ και να παρέχουν τα αναγκαία αθλητικά στάδια και εγκαταστάσεις για όλο τον πληθυσμό.
 

Α ρ θ ρ ο 1 8
Το δικαίωμα στην υγεία
1. Οι πόλεις θα συνεργαστούν με την εθνική τους κυβέρνηση για να προωθήσουν την φυσική και πνευματική υγεία όλων των κατοίκων τους με μέσα από κατάλληλες οικονομικές, πολιτισμικές, κοινωνικές και δράσεις αστικοποίησης.
 
2. Οι πόλεις και η εθνική τους κυβέρνηση θα είναι από κοινού υπεύθυνες να εγγυηθούν το δικαίωμα στην πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες για την πρόληψη της ασθένειας και της ιατρικής περίθαλψης για τον καθένα.
 
3. Οι πόλεις θα υιοθετήσουν ειδικά μέτρα για να διευκολύνουν την πρόσβαση στις ευπαθείς και περιθωριοποιημένες ομάδες στις δημόσιες υπηρεσίες για την πρόληψη της ασθένειας και την ιατρική περίθαλψη.
 
4. Οι πόλεις θα συνεργασθούν με την εθνική τους κυβέρνηση στην παροχή βασικής περίθαλψης σύμφωνα με τους κανονισμούς, που έχουν εκδοθεί από το πρόγραμμα δράσης για τη στοιχειώδη περίθαλψη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και για την ανοσία απέναντι στις βασικές μολυσματικές αρρώστιες, που ενδιαφέρουν τις τοπικές κοινότητες.

Α ρ θ ρ ο 1 9
 
Το δικαίωμα στο περιβάλλον
1. Οι πόλεις δεσμεύονται να υιοθετήσουν μέτρα ενάντια στην αυθαίρετη κατάληψη εδάφους ή των προστατευμένων περιοχών και εναντίον της μόλυνσης, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας, της διαχείρισης και της επαναχρησιμοποίησης των απορριμμάτων, την ανακύκλωση και ανάκτηση των αρδευτικών υδάτων, και να διευρύνουν και να προστατεύσουν τις πράσινες περιοχές. 
2. Οι πόλεις δεσμεύονται να σεβαστούν τη φυσική, αρχιτεκτονική, πολιτισμική και καλλιτεχνική κληρονομιά τους, και να προάγουν την αναβάθμιση και την αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και εξοπλισμού.
 

Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ε Μ Π Τ Ο  -ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α ρ θ ρ ο 2 0
Μέτρα για την εφαρμογή του δικαιώματος στην πόλη.
1. Οι υπογράφουσες πόλεις θα πάρουν άμεσα και κατάλληλα όλα τα αναγκαία βήματα και μέτρα για να διασφαλίσουν το δικαίωμα στην πόλη για τον καθένα, όπως εκτέθηκε σε αυτό το ντοκουμέντο. Οι πόλεις εγγυώνται τη συμμετοχή όλων των πολιτών και των κοινωνικών οργανώσεων της πόλης στη διαδικασία της νομοθετικής αναθεώρησης. Οι πόλεις είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν τους περισσότερους δυνατόν διαθέσιμους πόρους στην εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων, που διαφυλάττονται σε αυτόν τον Καταστατικό Χάρτη. 
2. Οι πόλεις θα εξασφαλίσουν το ανθρώπινο δικαίωμα στην εκπαίδευση σε όλους τους εργαζόμενους, που εμπλέκονται στη εγκαθίδρυση του δικαιώματος στην πόλη και τις συναφείς υποχρεώσεις. Η εκπαίδευση θα δοθεί ειδικά σε εκείνους τους δημοσίους υπαλλήλους των δημοσίων οργανισμών, των οποίων οι πολιτικές επηρεάζουν με κάθε τρόπο την υλοποίηση του δικαιώματος στην πόλη.
 
3. Οι πόλεις θα προωθήσουν τη διδασκαλία των Αρχών του δικαιώματος στην πόλη, στα σχολεία και τα πανεπιστήμια και στα δημόσια μέσα μαζικής επικοινωνίας.
 
4. Οι πολίτες θα επιβλέπουν και θα εκτιμούν κανονικά το βαθμό, που αυτά τα δικαιώματα τηρούνται γενικώς.
 
5. Οι πόλεις θα καθιερώσουν συστήματα για να καθοδηγούν και να επιβλέπουν την εκτέλεση των πολιτικών της αστικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Ένα αποτελεσματικό σύστημα δεικτών, που να παρακολουθούν και να αξιολογούν το δικαίωμα στην πόλη θα εγκατασταθεί και θα εφαρμοσθεί σε όλες τις πόλεις, έτσι ώστε να επαληθεύει την εκπλήρωση των διεκδικήσεων αυτού του Καταστατικού Χάρτη.
 

Α ρ θ ρ ο 2 1
Η παραβίαση του δικαιώματος στην πόλη
1. Η παραβίαση του δικαιώματος στην πόλη συνίσταται σε σκόπιμες δράσεις ή παραλείψεις, που άσκησαν νομοθετικοί, διοικητικοί και δικαστικοί θεσμοί και/ή κοινωνικές πρακτικές, οι οποίες προκαλούν εμπόδια ή αρνήσεις, ή οι οποίες εισάγουν δυσκολίες ή καθιστούν αδύνατη,
 
- Την υλοποίηση των δικαιωμάτων, που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον Καταστατικό Χάρτη.
 
- Τη συμμετοχή των κατοίκων, κοινωνικών ομάδων στην αστική διαχείριση ή τη συμμετοχή στην εφαρμογή των αποφάσεων και των προτεραιοτήτων που ορίζονται στις συμμετοχικές διαδικασίες, που συνιστούν τη ζωή στην πόλη.
 
- Την εκπλήρωση των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί, και των προτεραιοτήτων, που έχουν καθορισθεί με τη συμμετοχική διαδικασία της αστικής διαχείρισης.
 
- Τη διατήρηση των πολιτισμικών ταυτοτήτων, μεθόδων ειρηνικής συνύπαρξης, κοινωνικής παραγωγής του περιβάλλοντος κατοικίας, αλλά και μορφές εκδηλώσεων, οργάνωσης και δράσης κοινωνικών ή ομάδων πολιτών και ειδικά των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων ή πολιτών, βασισμένες στις συνήθειες και τα έθιμά τους.

2. Οι σκόπιμες δράσεις ή παραλείψεις μπορεί να πραγματοποιηθούν από διοικητικούς τομείς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής προγραμμάτων, σχεδίων-δράσης και σχεδιασμών. Στη νομοθετική σφαίρα με την εισαγωγή νόμων, με τον έλεγχο των δημοσίων πόρων ή με δημόσιες πολιτικές, ή στο δικαστικό πεδίο με κρίσεις ή αποφάσεις, που εκδίδονται σε συλλογικές διαφορές, που αναφέρονται σε θέματα αστικού ενδιαφέροντος.
 

Α ρ θ ρ ο 22
 
Εξάσκηση του δικαιώματος στην πόλη
Καθένας έχει το δικαίωμα στην αποτελεσματική και πλήρη διοικητική και δικαστική συνδρομή και επανόρθωση με σεβασμό στα δικαιώματα, που απαριθμούνται σε αυτό το ντοκουμέντο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος του να επωφεληθεί από αυτά τα δικαιώματα.
Α ρ θ ρ ο 23
Δεσμεύσεις από τον καταστατικό χάρτη του δικαιώματος στην πόλη.
Ι. Τα Δίκτυα και οι Κοινωνικές Οργανώσεις δεσμεύονται
1. Να διαδώσουν πλατιά αυτό τον Καταστατικό Χάρτη και να δυναμώσουν τις διεθνείς διαρθρώσεις μέσα από το δικαίωμα στην πόλη στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κοινωνικού Φόρουμ, σε συνέδρια και σε διεθνή Φόρα με στόχο την ενδυνάμωση των κοινωνικών κινημάτων και των δικτύων μη κυβερνητικών οργανώσεων και την οικοδόμηση μίας αξιοπρεπούς ζωής στις πόλεις.
 
2. Να οικοδομήσουν πλατφόρμες για την εξάσκηση του δικαιώματος στην Πόλη, να κωδικοποιήσουν και να διαδώσουν τοπικές και εθνικές εμπειρίες, με στόχο τη συγκρότηση αυτού του δικαιώματος.
 
3. Να παρουσιάσουν αυτόν τον Καταστατικό Χάρτη για το δικαίωμα στην Πόλη σε διαφορετικές οργανώσεις και αντιπροσωπείες του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και του Περιφερειακού Συστήματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ώστε να πάρουν πρωτοβουλία για μία διαδικασία αναγνώρισης του δικαιώματος στην πόλη σαν ένα διεθνές ανθρώπινο δικαίωμα.

ΙΙ. Οι τοπικές και οι Εθνικές Κυβερνήσεις δεσμεύονται:
 
1. Να παράγουν και να προωθήσουν θεσμικό πλαίσιο για να αναγνωρίζεται και να προστατεύεται το δικαίωμα στην πόλη, διαμορφώνοντας επείγοντα σχέδια ή δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων, σε συμφωνία με τις αρχές, που διαφυλάσσονται σε αυτόν τον Καταστατικό Χάρτη.
 
2. Να οικοδομήσουν συνεργατικές μορφές μαζί με την πλήρη συμμετοχή της κοινωνίας της πόλης, που στοχεύουν στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις πόλεις.
 
3. Να προωθήσουν συμβόλαια επικύρωσης και εφαρμογής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλα διεθνή εργαλεία, τα οποία θα συνεισφέρουν στην οικοδόμηση του δικαιώματος στην πόλη.
ΙΙΙ. Οι Διεθνείς Οργανώσεις δεσμεύονται:
 
1. Να ξεκινήσουν την αποστολή να παρακινήσουν, ευαισθητοποιήσουν και να υποστηρίξουν τις Κυβερνήσεις μέσα από την προώθηση Καμπανιών, σεμιναρίων και συνεδρίων και να διευκολύνουν τεχνικές δημοσιεύσεις, που δυναμώνουν την επιμονή στις αρχές αυτού του Καταστατικού Χάρτη.
2. Στην παρακολούθηση και την προώθηση της εφαρμογής των συμβολαίων για τ
a ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα διεθνή εργαλεία, τα οποία θα συνεισφέρουν στην οικοδόμηση του δικαιώματος στην Πόλη. 
3. Να ανοίξουν συμμετοχικούς χώρους στα συμβουλευτικά και αποφασιστικά σώματα των Ηνωμένων Εθνών, που διευκολύνουν τη συζήτηση με σεβασμό σε αυτήν την πρωτοβουλία.[H ψηφιακή «επανέκδοση» έγινε από το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ με αφορμή την Εθνική Συνδιάσκεψη, 21 Σεπτεμβρίου 2013]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου