Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Πρωτοχρονιάτικη Επιστολή του Κώστα Φωτεινάκη (προέδρου των ΦτΦ/ NFGR)

Πρωτοχρονιά 2014

Αγαπητά μέλη και υποστηρικτές των  Φίλων  της Φύσης (ΦτΦ) και των Naturefriends International (NFI),

Πολύ συχνά σας ενημερώναμε για τις θέσεις και τις παρεμβάσεις των ΦτΦ, για οργανωτικά και λειτουργικά θέματα, αλλά και κοινοποιώντας αποφάσεις του Δ.Σ, εισηγήσεις και ψηφίσματα, τον ετήσιο απολογισμό δράσεων, με αφορμή την Εθνική Συνδιάσκεψη (21/9/2013). Στο διάστημα των τριών μηνών, Οκτώβριος -  Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013, οι ΦτΦ συμμετείχαν σε σημαντικές συναντήσεις όπως π.χ. στο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ενέργεια, Athens Biennale 2013, στη Συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε το «Καραβάνι της Χαλκιδικής» για τον Ελληνικό Χρυσό (25/11/2013), στην προβολή της Συνόδου του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή COP19 και την αποχώρηση των Περιβαλλοντικών οργανώσεων. Enough is enough….

Στο Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα «Ελλάδα, το μικρό είναι όμορφο» λάβαμε 738 φωτογραφίες!!!. Οι διαγωνιζόμενοι προέρχονταν σχεδόν απ΄ όλες τις περιοχές της χώρας. Ο Διαγωνισμός ήταν παράλληλα και ένα επικοινωνιακό επίτευγμα, αφού δημοσιεύτηκε σε μεγάλες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας  καθώς και σε δεκάδες blogs και sites.

Αγαπητοί φίλοι,
Μετά από την Εθνική Συνδιάσκεψη των ΦτΦ (21/9/2013), τη Διεθνή Συνδιάσκεψη των NFI (5-7/10/2013) και τη συμμετοχή δύο μελών της Νεολαίας σε σεμινάρια και συναντήσεις στο Φράϊμπουργκ (Urban Trails, MEDIA) και στο Ανόβερο (IYNF) βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη φάση ανάπτυξης αλλά και λειτουργικής ανασυγκρότησης των ΦτΦ.

Ποια είναι τα νέα δεδομένα:
Υπάρχει ένας πυρήνας νέων που μπορεί να προχωρήσει τη νομική σύσταση της Νεολαίας με τη μορφή συλλόγου. Ο στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2014. Όσοι έχουν μέλη, φίλους κ.ά. που είναι από 16-30 ετών και επιθυμούν να λάβουν μέρος στο εγχείρημα ας επικοινωνήσουν μαζί μας. Προγραμματίζεται μια συνάντηση νέων στις αρχές Ιανουαρίου.
Τον επόμενο χρόνο, 2014, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το 3ο συνέδριο των ΦτΦ. Έχουμε συμφωνήσει στην Εθνική Συνδιάσκεψη του 2013, το συνέδριο να έχει διάρκεια δύο ημέρες.
Τα επόμενα βήματα είναι: η έκθεση φωτογραφίας των ΦτΦ, η ημερίδα για τον τουρισμό (Μάρτιος ή Απρίλιος), η έρευνα για την εξεύρεση καταλυμάτων που να τηρούν του όρους και τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στα «Σπίτια των ΦτΦ», η οικονομική ευρωστία των ΦτΦ, η νομική σύσταση των ΝΦτΦ, η στέγαση (ή η συστέγαση, φιλοξενία) των ΦτΦ, η αύξηση των μελών, η έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού κ.λπ.

Αγαπητοί φίλοι,
Το Μάιο του 2014 θα έχουμε εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο καθώς και για την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Οι NFI, με πρόσφατες παρεμβάσεις τους παίρνουν θέση για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές, με την έκκληση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την κοινή επιστολή των Green10 για μια ποιοτική ζωή κ.λπ. Ο πρόεδρος των NFI Manfrent Pils σε επιστολή του σημειώνει ότι «… δεν είναι αδιάφορο ποιος μας εκπροσωπεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο…».
Για τις Δημοτικές και τις Περιφερειακές εκλογές επεξεργαζόμαστε προτάσεις οι οποίες βασίζονται στους δώδεκα στόχους της Ε.Ε. για να χαρακτηριστεί μια πόλη «πράσινη» καθώς και στον Παγκόσμιο Καταστατικό Χάρτη για το Δικαίωμα στην Πόλη (2004).
Αν υπάρχουν μέλη των ΦτΦ, υποψήφιοι στις Ευρωεκλογές ή στις εκλογές για την αυτοδιοίκηση, τα οποία επιθυμούν να προβάλλουμε την υποψηφιότητά τους ας μας ενημερώσουν.


Αγαπητοί φίλοι,
Το 2014 προβλέπεται να είναι καθοριστικό για την παραπέρα πορεία των ΦτΦ. Έχουμε ένα σημαντικό στελεχικό δυναμικό και συνεργάτες, που εργάζεται εθελοντικά, με προγραμματισμό, με όραμα και με διάθεση για να ευαισθητοποιήσουμε και να παρέμβουμε με προτάσεις, ιδέες στην πολιτική και την κοινωνική ζωή της χώρας μας, για την υπεράσπιση και την ανάδειξη του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Δεν θα κουραστώ να θυμίζω τον όρο περιβάλλον:  «Περιβάλλον (είναι) το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες…» (Ν.1650 αρ.2.1).
Δηλαδή περιβάλλον δεν είναι μόνο ο αέρας που αναπνέουμε,  αλλά ένα σύνολο παραγόντων, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο που αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν τη ζωή μας.
Γι’ αυτό και οι ΦτΦ έχουν ως βασικές αρχές:     
         α)  Σκεπτόμαστε  παγκόσμια και δρούμε τοπικά
         β) Συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, αλλά και με άλλες συλλογικότητες και κάθε πολίτη, για την προστασία του «Φυσικού και του Πολιτιστικού Περιβάλλοντος».

Στο ερώτημα σε ποιους απευθυνόμαστε απαντάμε:
α) σε όσους φορείς ή πολίτες έχουν ευρείς ορίζοντες, δηλαδή εκτός από τα τοπικά ή κλαδικά θέματα, έχουν ευαισθησίες και επιθυμούν  να είναι μέλη  σε μια δευτεροβάθμια περιβαλλοντική οργάνωση σε εθνικό επίπεδο (δηλαδή στους ΦτΦ) και μέσω  αυτής να είναι μέλη σε έναν τριτοβάθμιο περιβαλλοντικό κοινωνικό οργανισμό (δηλαδή στους NFI) σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο.
β) σε όσους έχουν ως αρχή ότι «το όφελος της δράσης τους δεν το καρπώνονται μόνο τα μέλη τους, αλλά διαχέεται σε ευρύτερες ομάδες» και αντιστρόφως, το όφελος της δράσης άλλων ομάδων το καρπούνται και τα ίδια τα μέλη και η ευρύτερη κοινωνία

Αγαπητοί φίλοι,
Συνεχίζουμε και για το 2014 να εργαζόμαστε με όραμα, αποφασιστικότητα, δημιουργική και αγωνιστική διάθεση για την υπεράσπιση και την ανάδειξη του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Σε αυτό τον αγώνα καλούμε τα μέλη μας να πρωτοστατήσουν, δηλαδή τα μέλη των φορέων που συμμετέχουν στο Ελληνικό Δίκτυο  και να απευθυνθούν   στην ελληνική κοινωνία, με ιδέες και προτάσεις, προβάλλοντας τις θέσεις των ΦτΦ και των NFI για ένα  δικαιότερο κόσμο σε μία, όσο το δυνατό, ανέπαφη φύση. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως άτομα ή ως πολίτες της Ελλάδος ας είναι μια αφορμή για να επανεξετάσουμε επιλογές, καταναλωτικά πρότυπα και «αξίες»…

Για το νέος έτος 2014, σας εύχομαι υγεία και καλή διάθεση.

Αγωνιστικά, με αισιοδοξία, εργατικότητα, στοχοπροσήλωση, συνεργασία ας υποδεχτούμε τη νέα χρονιά και ας βαδίσουμε το ίδιο μονοπάτι και το 2014

Κώστας Φωτεινακης
Πρόεδρος των Φίλων της Φύσης/ Naturefriends Greece


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου