Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Έκθεσης/ Έρευνας για μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων | ΘΕΜΑ: «ΕΓΩ και η ΠΟΛΗ ΜΟΥ» | Εγκρίθηκε από το Υπ.Παιδείας


Ο Πανελλήνιος ατομικός Διαγωνισμός Έκθεσης/ Έρευνας  για μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων με θέμα «ΕΓΩ και η ΠΟΛΗ ΜΟΥ» εγκρίθηκε από τη 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Αρ. Πρωτ. : Φ.13.1/156015 /Δ2
[Διαβάστε το έγγραφο ΕΔΩ]


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece
Ανθέων 72, 12461 | Mail: naturefriendsgreece@gmail.com  - Τηλ. FAX: 215 5257408
Καταστατικό, Ειρηνοδικείο Αθηνών Α.Μ. 30425  | ΑΦΜ:997557187, ΔΟΥ ΑιγάλεωΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Έκθεσης/ Έρευνας
 για μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων

ΘΕΜΑ 2017 – 2018:
«ΕΓΩ και η ΠΟΛΗ ΜΟΥ»

«...η δε πόλις, κοινωνία των ελευθέρων εστίν...»
(η πόλη είναι κοινωνική συμβίωση των ελεύθερων πολιτών)
Αριστοτέλης, «Πολιτικά»

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece (έτος ίδρυσης 2007)  θέλοντας να συμβάλει ,
α) στην προώθηση, Παγκόσμιων, Ευρωπαϊκών και Εθνικών στόχων που αφορούν το φυσικό και το αστικό περιβάλλον καθώς επίσης και τον  ενεργό πολίτη,
β) στην ενθάρρυνση της έρευνας και της ενεργητικής μάθησης,
 προκηρύσσει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων με θέμα:  «ΕΓΩ και η ΠΟΛΗ ΜΟΥ»

Β. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:
 1. Να περιγράψουν και να αναδείξουν τα δυνατά στοιχεία της πόλης και της περιοχής τους και τη σχέση τους με αυτά  (Φυσικό περιβάλλον, τοπική ιστορία, μετακίνηση, πολιτισμός, ψυχαγωγία κ.λπ)
 2. Να καταγράψουν τα αδύνατα σημεία της πόλης και της περιοχής τους και να υποβάλλουν ή να υιοθετήσουν προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
Β.1 Τρόπος γραφής:
Με στοιχεία New Romans ή Calibri μεγέθους 11-12.

Γ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
Οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων  όλης της χώρας (Δημοσίων και Ιδιωτικών).

Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ -  ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ:
α) Μέχρι 2000 λέξεις  για μαθητές Γυμνασίων
β) Μέχρι 2.500 λέξεις για μαθητές Λυκείων.Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ – ΕΚΘΕΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:

Ημερομηνία κατάθεσης: Μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2018

Τα κείμενα/έργα θα υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας https://goo.gl/forms/mnN2KFXnsOCrBj6G3
 Κανένας άλλος τρόπος αποστολής δεν θα γίνει αποδεκτός. 
[Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται]

ΣΤ. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:
Αλληλεγγύη, Άλση, ΑΜεΑ, Αστικό Περιβάλλον, Ατμοσφαιρική ρύπανση, Βιώσιμη Ανάπτυξη – 17 στόχοι ΟΗΕ,  Διαχείριση αστικών αποβλήτων,  Εξοικονόμηση ενέργειας, Καθαριότητα, Κλιματική αλλαγή, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Μουσική – Θέατρο Δρόμου, Οικοσυστήματα, Πάρκα, Πεζόδρομοι, Ποδηλατόδρομοι, Πολίτης, Πολιτισμός, Συνεργασία – Συνέργεια, Τοπική Ιστορία,  Χώροι συνεύρεσης (στέκια), Ψυχαγωγία.

Ζ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
«Να βγάλουμε τα παιδιά από την πρίζα» - Εναλλακτικές, Ερευνητικές, Δημιουργικές, Συνεργατικές ασχολίες - Επανασύνδεση με τη φύση – Γνωριμία με την πόλη και την τοπική  κοινωνία -  Προώθηση: των 17 στόχων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, των Ευρωπαϊκών και Εθνικών στόχων για το αστικό περιβάλλον και τις βιώσιμες πόλεις.

Ζ.1. Ανάλυση του γενικού σκοπού – Πρακτική άσκηση/εφαρμογή:
Σκοπός του διαγωνισμού, είναι:


 • να αναδειχθούν κυρίως τα προβλήματα (αλλά και οι δυνατότητες)  του τοπικού περιβάλλοντος με στόχο να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και δημιουργίας και συγχρόνως προβληματισμού και διαλόγου,
 • να ευαισθητοποιηθούν οι σημερινοί μαθητές  για το τοπικό αλλά και  για το ευρύτερο περιβάλλον καθώς και για τα προβλήματα (περιβαλλοντικά και κοινωνικά) που βιώνουμε καθημερινά,  
 • να ενεργοποιήσουν τους μαθητές στην αναζήτηση λύσεων για να προχωρήσουν ένα βήμα παραπάνω αναλαμβάνοντας δράση για βελτίωση της ποιότητας ζωής τους στη προοπτική της βιωσιμότητας,
 • οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης του περιβάλλοντός τους και «κριτική ματιά», που είναι απαραίτητη για την ανάληψη δράσεων ως ενεργοί πολίτες που έχουν δικαίωμα να ζουν σε συνθήκες βιωσιμότητας,
 • να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να εκφραστούν με ποικίλους δημιουργικούς τρόπους, να συνεργαστούν και να αναδείξουν τα ταλέντα τους.

Η. ΒΡΑΒΕΙΑ
 1. Βεβαίωση συμμετοχής σε όσους μαθητές συμμετέχουν στο διαγωνισμό (σε αρχείο για εκτύπωση από τους συμμετέχοντες),
 2. Βεβαίωση συμμετοχής σε όσα σχολεία οι μαθητές τους συμμετέχουν στο διαγωνισμό (σε αρχείο για εκτύπωση από τα σχολεία),
 3. Βράβευση - Απονομή Αναμνηστικών Πλακετών σε δύο κατηγορίες:
 • Κατηγορία Α. Γυμνάσια -στους τρεις πρώτους μαθητές,
 • Κατηγορία Β. Λύκεια - στους τρεις πρώτους μαθητές,
     4. Έκδοση e-book με τα 6 βραβευμένα κείμενα (3 ανά κατηγορία)

Ι. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Θα οριστεί από την οργανωτική επιτροπή. Θα αποτελείται από επτά μέλη διαφορετικών ειδικοτήτων (π.χ. Περιβαλλοντολόγο, εκπρόσωπο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαιδευτικό κ.ά)

ΙΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:
 1. 17 στόχοι του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=71
 2. ΥΠΕΝ: Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=927&language=el-GR
 3. ΥΠΕΝ: Χωροταξία και Αστικό Περιβάλλον http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=228&language=el-GR
 4. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Αστικό Περιβάλλον και ειδικότερα το 7Ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον [http://ec.europa.eu/environment/action-programme/ - http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/el.pdf]
 5. Η  Έκθεση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος «Αστική προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος στην Ευρώπη, 2016 - Μετασχηματισμός πόλεων σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα». (Urban adaptation to climate change in Europe 2016 — Transforming cities in a changing climate) http://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-2016
6.       Η Αθήνα 66η στη σειρά, σύμφωνα με το Δείκτη Βιώσιμων Πόλεων 2016 που δημοσίευσε η Arcadis (Επιμέρους Δείκτες: Κοινωνική, Περιβαλλοντική, Οικονομική Βιωσιμότητα)| The Sustainable Cities Index. https://www.arcadis.com/en/global/our-perspectives/sustainable-cities-index-2016/
7.       TO 90% των ανθρώπων που κατοικεί στις πόλεις δεν αναπνέει καθαρό αέρα!!! | COP22 από τα καλά λόγια να περάσουμε στις πράξεις  https://naturefriends-gr.blogspot.gr/2016/11/to-90-cop22.html
8.       Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων, 31 Οκτωβρίου http://www.un.org/en/events/citiesday

ΙΒ. Οργανωτική Επιτροπή - Πληροφορίες για το Μαθητικό Διαγωνισμό
Τώνια Φώτη | Κώστας Φωτεινάκης  | Σοφία Ψαρού -  Δημητρίου

Εγγράφως - Mail: naturefriendsgreece@gmail.com 


Τηλ. 215 5257408

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου