Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012

Για τη δημιουργία θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής στη Μήλο...

Ο Όμιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας Μήλου έχει προσπαθήσει από το ξεκίνημα του να συμβάλλει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, για τη δημιουργία Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής στη Μήλο. Θεωρούμε πως η διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου πρέπει να γίνεται με τέτοιους τρόπους που δεν θα οδηγούν στην εξάντληση του. Αυτή τη θέση αποδέχονται ολοένα και πιο πολλοί σήμερα στην Ελλάδα με πρώτους τους ψαράδες, που από αυτήν ακριβώς τη διατήρηση του θαλάσσιου πλούτου εξαρτώνται. Η συνεχόμενη μείωση των θαλάσσιων ιχθυαποθεμάτων που βιώνουμε όλοι μας οδηγεί, εφόσον δεν παρθούν άμεσα μέτρα , όπως η δημιουργία Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών, στην μείωση ακόμα και εξαφάνιση των πληθυσμών διάφορων θαλάσσιων ειδών. Αυτή την θάλασσα θέλουμε άραγε να παραδώσουμε στα παιδιά μας ; Πόσα ψάρια θα βρίσκουν άραγε τότε οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαράδες σε αυτήν ;
Αυτή ακριβώς η αναγκαιότητα μιας άλλης διαχείρισης της θάλασσας και στο νησί μας οδήγησε πριν από τέσσερα περίπου χρόνια το Δημοτικό Συμβούλιο Μήλου σε θετική απόφαση για δημιουργία Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής στη Μήλο μετά από την επίσης θετική κρίση του συλλόγου των επαγγελματιών ψαράδων της Μήλου. Από τότε έχει αναπτυχθεί ένα διάλογος στην κοινωνία του νησιού τόσο για τα χαρακτηριστικά αυτής της Θ.Π.Π όσο για την επιλογή του συγκεκριμένου τόπου οροθέτησης της.
Απαραίτητο στοιχείο για εμάς, προϋπόθεση για την διεξαγωγή αυτού του διαλόγου, είναι οι μελέτες και τεκμηριωμένες προτάσεις της επιστημονικής κοινότητας. Είναι επιστήμονες από διάφορα πανεπιστήμια μου με τις μελέτες τους ανοίγουν το δρόμο για την δημιουργία Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών στην Μήλο, όπως και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές της χώρας μας.
Όλα αυτά τα χρόνια εμείς επιμείναμε στην πρωταρχική σημασία που έχει για τη δημιουργία και σωστή λειτουργία μιας Θ.Π.Π στη Μήλο η θετική αποδοχή και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην όλη διαδικασία. Αναφερόμαστε βέβαια ιδιαίτερα στην αποδοχή και συμμετοχή των τοπικών ψαράδων, αυτών που ζουν και γνωρίζουν τη θάλασσα της Μήλου. Εμείς ως σύλλογος σεβόμαστε τις απόψεις τους, τονίζοντας τον καθοριστικό τους ρόλο. Οι όποιες προσπάθειες, στα πλαίσια του διαλόγου για συγκεκριμένο προσδιορισμό Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών στη Μήλο, έχουν γίνει με τη δική τους υπόδειξη και συμφωνία. Θεωρούμε πρωταρχικό και σήμερα αυτό το ρόλο τους.
Μία από τις θαλάσσιες περιοχές της Μήλου που έχει κριθεί κατ’ αρχή από τους επιστήμονες ότι τηρεί τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία Θ.Π.Π είναι αυτή του Κόλπου της Μήλου. Αναφερόμαστε στη μελέτη που εκπονήθηκε ως διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από την κα Συλβαίν Γιακουμή με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Γεώργιο Κόκκορη. Η αρχική αυτή μελέτη που προτείνει τη δημιουργία ενός Δικτύου Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών στις Κυκλάδες έχει συζητηθεί στα εκλεγμένα όργανα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και έχει αποσπάσει τη θετική τους κρίση για τη δημιουργία ενός τέτοιου δικτύου. Θέλουμε να τονίσουμε επίσης ένα στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο κόλπος της Μήλου συμπεριλαμβάνεται, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 167378 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ( Φ.Ε.Κ 241/4 Ιουνίου 2007) στις περιοχές με λιβάδια Ποσειδωνίας στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία σε εφαρμογή του σχετικού κανόνα της Ε.Ε.
Απαραίτητη προϋπόθεση που θα κρίνει τελικά αν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας, και με ποιους όρους, Θ.Π.Π στον Κόλπο της Μήλου είναι η σύνταξη μιας ολοκληρωμένης επιστημονικής μελέτης για την αποτύπωση των χαρακτηριστικών αυτής της περιοχής. Σε σχέση με αυτή την ανάγκη κατατέθηκε και στην τοπική κοινωνία αλλά και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η προσφορά του υπεύθυνου των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών της Γαλλίας Philippe Robert και Γάλλων επιστημόνων για τη δωρεάν σύνταξη μιας τέτοιας μελέτης σε συνεργασία και με τον έλεγχο του αρμόδιου κρατικού επιστημονικού φορέα στην Ελλάδα ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ ( Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ).
Η εκπόνηση αυτής της μελέτης με την άδεια των αρμόδιων κρατικών οργάνων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως επίσης τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της με βασικούς τους συλλογικούς φορείς των ψαράδων του νησιού αποτελεί το μοναδικό άμεσο ζήτημα που έχουμε να απαντήσουμε τώρα. Οτιδήποτε άλλο θα αποτελέσει ίσως αντικείμενο ενός μετέπειτα διαλόγου που τώρα δεν μπορεί να γίνει αφού δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς μπορούμε να συζητήσουμε. Εμείς ως σύλλογος, που έμπρακτα όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αποδείξει την ευαισθησία μας για το περιβάλλον της Μήλου, εκδηλώσαμε θετική άποψη για την πραγματοποίηση αυτής της μελέτης στις δημόσιες συζητήσεις με τους συλλογικούς φορείς των ψαράδων και των εκπροσώπων του Δήμου Μήλου που παραβρεθήκαμε. Νομίζουμε πως όποια επιφύλαξη, ακόμα και αρνητική προδιάθεση να υπάρχει σε κάποιον δεν μπορεί σοβαρά να υποστηρίξει ότι η πραγματοποίηση αυτής της μελέτης μπορεί να βλάψει τη Μήλο και τους κατοίκους της ή ακόμα και να μας δεσμεύσει για την όποια προοπτική.
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι στον διάλογο που έγινε το τελευταίο διάστημα διατυπώθηκαν ορισμένες απόψεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αναφερόμαστε ιδιαίτερα σε όσα λέχθηκαν και γράφτηκαν ότι γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί στον Κόλπο της Μήλου καταδυτικό πάρκο για την εξυπηρέτηση επαγγελματικών συμφερόντων του χώρου των καταδύσεων. Αναφέρονται μάλιστα αυτές οι απόψεις στον Γιάννη Χαβάκη, αντιπρόεδρο του συλλόγου μας, ως υποκινητή της όλης προσπάθειας , για την εξυπηρέτηση, όπως προείπαμε, των επαγγελματικών του συμφερόντων. Οι ισχυρισμοί αυτοί, πέρα από τους οποιουσδήποτε άλλους χαρακτηρισμούς θα μπορούσε κανείς να κάνει, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα αφού άλλο πράγμα είναι το Καταδυτικό Πάρκο και άλλο η Θ.Π.Π. Μια Θ.Π.Π δεν γίνεται για την εξυπηρέτηση του καταδυτικού τουρισμού. Έχει και αυτή η δραστηριότητα περιορισμούς στις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές . Σίγουρα βέβαια σε όσες Θ.Π.Π έχουν γίνει, ο καταδυτικός τουρισμός αυξάνεται λόγω της αναβάθμισης της αισθητικής αξίας του θαλάσσιου βυθού που προσελκύει τουρίστες. Αυτό βέβαια είναι ιδιαίτερα θετικό οικονομικό γεγονός για όλη την τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα σε ένα τουριστικό προορισμό όπως η Μήλος. Είναι άραγε κανείς στο νησί μας που δεν θέλει κάτι τέτοιο;
[Η συνέχεια ΕΔΩ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου