Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΌ: Παρέμβαση των Green 10 για τις Ευρωπαϊκές εκλογές του 2014 | ΥΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ


ΥΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΓΙΑ  ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ

Παρέμβαση των Green 10 για τις Ευρωπαϊκές εκλογές του 2014

Η Ευρώπη αγωνίζεται για να βρει διέξοδο στις πολλαπλές κρίσεις που την πλήττουν. Τα μέτρα λιτότητας ως μέτρο ενάντια στην οικονομική κρίση προκαλούν ανείπωτο ανθρώπινο πόνο και δυστυχία. Η περιβαλλοντική κρίση συνεχίζει απρόσκοπτη θέτοντας σε κίνδυνο την ευημερία των επερχόμενων γενεών. Εν τω μεταξύ, ελάχιστα γίνονται προκειμένου ολόκληρη η περιοχή της Ευρώπης να μπει και να βαδίσει σ' ένα βιώσιμο μονοπάτι. Δέκα από τις ηγετικές  περιβαλλοντικές οργανώσεις της Ευρώπης που εκπροσωπούν πάνω από 20 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες πιστεύουν πως οι λύσεις τόσο για την οικονομική όσο και για την περιβαλλοντική κρίση βρίσκεται σε εξυπνότερες και βιώσιμες Ευρωπαϊκές πολιτικές. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει την Ευρώπη να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, ν' ανακτήσει την ανταγωνιστικότητα, να οριοθετήσει την κλιματική κρίση και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διαβάστε τις 10 διεκδικήσεις των Green 10 για τις Ευρωπαϊκές εκλογές του 2014.

1. Δημιουργήστε νέες θέσεις εργασίας και μετατοπίστε τη φορολογία από την εργασία στην κατανάλωση πόρων και σταματήστε επιδοτήσεις επιβλαβείς προς το περιβάλλον,  οργανώνοντας μια νέα οικονομική στρατηγική βασισμένη στις αρχές της αειφορίας.
Η ΕΕ οφείλει να ευθυγραμμίσει την πολιτική δαπανών και δανεισμού με τους περιβαλλοντικούς στόχους της, διασφαλίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί αναπτυξιακά σχέδια που προστατεύουν το περιβάλλον και το κλίμα. Τέτοιου είδους μέτρα θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, θα μειώσουν την κατανάλωση πόρων και θα συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

2. Διασφαλίστε πως η Ε.Ε. θα υιοθετήσει τρεις διαφορετικούς, φιλόδοξους και δεσμευτικούς στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ενεργειακή απόδοση για το 2030.
Προκειμένου η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας να είναι μικρότερη από δύο βαθμούς κελσίου, οι τρεις παραπάνω στόχοι θα πρέπει να εκπληρωθούν με βιώσιμες μεθόδους. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει τη διακοπή επιβλαβούς βιοενέργειας που περιλαμβάνει τα βιοκαύσιμα, την κατάργηση της χρήσης ρυπογόνων ορυκτών καυσίμων στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας, των κτιρίων και στις μεταφορές και τον αποκλεισμό της πυρηνικής ενέργειας το ταχύτερο δυνατόν. Αυτές οι πολιτικές θα εξασφαλίσουν ένα πιο υγιεινό περιβάλλον, καλύτερη ποιότητα ζωής, μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια και τεχνολογική καινοτομία.

3. Ανασχέστε την ταχεία απώλεια της Ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας.
Η ισχυροποίηση της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιοποικιλότητα, η πρωταρχικής σημασίας ισχυροποίηση θεσμών για τη διατήρησή της -όπως οι  περιοχές  Νatura 2000 (Ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών), αλλά και η εφαρμογή της αναθεωρημένης νομοθεσίας για την αλιεία και τα ύδατα θα βοηθήσουν την προστασία των οικοτόπων, των δασών, των ζώων, των υδάτων και του εδάφους.

4. Να θέσετε σε εφαρμογή ολοκληρωμένες πολιτικές για τη μείωση χρήσης μη ανανεώσιμων πόρων, αλλά και πολιτικές για τη διαχείριση προϊόντων και αποβλήτων.
Η Ευρώπη χρησιμοποιεί μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων πόρων απ' ότι της αναλογεί, επιδεινώνοντας παγκοσμίως τις κοινωνικές ανισότητες και τις περιβαλλοντικές συνέπειες. Χρειάζονται πολιτικές που θα πατάξουν την υπερκατανάλωση και θα οδηγήσουν την Ευρώπη σ' ένα δρόμο εξάλειψης των αποβλήτων, ενθαρρύνοντας τη χρήση ποιοτικών και ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων.

5. Υιοθετήστε μέτρα για τη μείωση χρήσης φυτοφαρμάκων και αντικαταστήστε τα επικίνδυνα χημικά.
Πολλά χημικά, συμπεριλαμβανομένων των νανο-προϊόντων- χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αγαθών και αποτελούν απειλή τόσο για την υγεία των πολιτών όσο και για την άγρια ζωή. Για παράδειγμα φυτοφάρμακα  που σκοτώνουν τις μέλισσες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε ευρεία κλίμακα στην Ευρώπη, παρά το ζωτικό ρόλο που επιτελούν  οι επικονιαστές στην παραγωγή τροφίμων. Η Ευρωβουλή πρέπει να υιοθετήσει μέτρα που θα μειώσουν τη χρήση φυτοφαρμάκων και την έκθεση σε ενδοκρινολογικούς διαταρακτές, οι οποίοι είναι τα χημικά που διαταράσσουν τα ορμονικά μας συστήματα και αυξάνουν τα ποσοστά καρκίνου του μαστού, του διαβήτη και ευθύνονται για  υπογονιμότητα.


6. Περιορίστε την ατμοσφαιρική ρύπανση και προσαρμόστε τα σε επίπεδα σύμφωνα με τις τελευταίες συστάσεις για την υγεία.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πρόσφατα κατηγοριοποίησε την ατμοσφαιρική ρύπανση ως αιτιογενή παράγοντα καρκίνου. Η Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να θέσει φιλόδοξα αλλά και δεσμευτικά ανώτατα όρια ατμοσφαιρικής ρύπανσης για το 2020 και το 2025. Οφείλει επίσης να περιορίσει την ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τη γεωργία, τη ναυτιλία, τον τομέα των κατασκευών και την οικιακή θέρμανση. Κάτι τέτοιο θα βελτιώσει απ' την μια την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε κι απ' την άλλη θα μειώσει τα ποσοστά καρκίνου και ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος.

7. Σταματήστε την ευρωπαϊκή και παγκόσμια υποβάθμιση και αποψίλωση των δασών.
Η απώλεια των δασών αυξάνει τα επίπεδα των αερίων θερμοκηπίου και απειλεί την άγρια  ζωή και το βιοπορισμό εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Τα νεοεκλεγμένα μέλη του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου πρέπει να υιοθετήσουν μέτρα, έως το 2015, ένα στρατηγικό σχέδιο που θα μειώσει τη συνολική κατανάλωση της Ε.Ε. σε δασικά προϊόντα, την εξάλειψη αγαθών που συνδέονται με την αποψίλωση των δασών και να ενισχύει τις προσπάθειες των υπό- ανάπτυξη χωρών για την αντιμετώπιση της καταστροφής των τροπικών δασών.

8. Αντισταθείτε σε οποιαδήποτε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, ειδικά μελλοντικές συμφωνίες ανάμεσα σε Ε.Ε. και ΗΠΑ, που δεν έχει υψηλές  κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές.
Συγκεκριμένα η ευρωβουλή πρέπει να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε συμφωνία που περιλαμβάνουν συμφωνίες για την προστασία των επενδύσεων (επίλυση διαφοράς επενδυτή-κράτους). Καθώς  τέτοιες συμφωνίες ουσιαστικά επιτρέπουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ν' αμφισβητήσουν νομικά δημοκρατικά συμφωνημένες Ευρωπαϊκές, εθνικές και τοπικές νομοθεσίες, οι οποίες διαφυλάττουν τα δικαιώματα και την υγεία των πολιτών, αλλά και το περιβάλλον.

9. Βάλτε το περιβάλλον στο επίκεντρο των παγκόσμιων αναπτυξιακών στόχων για τον τερματισμό της φτώχειας.
 Η περιβαλλοντική προστασία πρέπει να είναι στο κέντρο των παγκόσμιων στόχων μετά το 2015 για τη αειφόρο ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διασφαλίσει πως η ατζέντα για την παγκόσμια ανάπτυξη εφαρμόζεται σ' όλες τις σχετικές πολιτικές της Ε.Ε.

10. Εγγυηθείτε το δικαίωμα στην ενημέρωση, στη συμμετοχή και δικαιοσύνη για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.
Μεγαλύτερη διαφάνεια στις δραστηριότητες λήψης αποφάσεων και τους φορείς πίεσης (lobby) θα ενισχύσει το ρόλο και τη νομιμότητα της ΕΕ, θα διασφαλίσει μια ισορροπημένη σύνθεση των συμβουλευτικών ομάδων της ΕΕ, αλλά και θα μηδενιστεί η σύγκρουση συμφερόντων των πολιτικών. Η Ευρωβουλή πρέπει να υιοθετήσει πολιτικές που θα διασφαλίσουν τα παραπάνω δικαιώματα και τις καλές πρακτικές. Πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι τόσο το δημόσιο δικαίωμα στην ενημέρωση, αλλά και το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο τηρούνται.

Τι μπορείς να κάνεις εσύ ως πολίτης;

Στείλε το παραπάνω μανιφέστο στους υποψήφιους Ευρωβουλευτές της χώρας σου ζητώντας τους να υποστηρίξουν τις παραπάνω 10 θέσεις. Μ' αυτόν τον τρόπο ενώνεις τη δύναμή σου μ' άλλα 20 εκατομμύρια Ευρωπαίους που θέλουν το περιβάλλον ν' αποτελεί πρώτη προτεραιότητα στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θυμήσου: ότι αυτοί αποφασίζουν θα επηρεάζει την καθημερινή σου ζωή και θα έχει παγκόσμιες επιπτώσεις για τη δική μας αλλά και τις επερχόμενες γενιές.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το Ελληνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικών Κοινωνικών Οργανώσεων «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί τμήμα της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Naturefriends International/NFI (1895). Στους NFI  http://www.nfi.at συμμετέχουν 45  εθνικές οργανώσεις απ΄ όλο τον κόσμο με περισσότερα από 500.000 μέλη. Οι NFI συμπεριλαμβάνονται στους GREEN10/G10 που είναι οι δέκα μεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις στον κόσμο, οι οποίες καταθέτουν το ανωτέρω κείμενο για της Ευρωεκλογές του 2014.
H μετάφραση του κειμένου έγινε από τη Χριστιάνα Βλαχάκη μέλος της Ομάδας Γραμματείας και Επικοινωνίας των ΦτΦ/NFGR. http://www.nfgr.org/Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου