Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/Naturefriends Greece: "Γιατί λέμε ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ;" | International Workers' Day - Mayday


ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/Naturefriends Greece: "Γιατί λέμε ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ;"

- Γιατί είναι στο DNA μας. Στο καταστατικό μας αναφέρεται:
"Η Περιβαλλοντική Κοινωνική Οργάνωση Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης/ Naturefriends Greece, εμπνέεται από τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές αξίες των Naturefriends International. Τα μέλη των ΦτΦ αγωνίζονται να συμβάλλουν για τη δημιουργία μιας κοινωνίας, στην οποία δεν θα υπάρχουν προνόμια και διακρίσεις που αφορούν τις πολιτικές πεποιθήσεις, το θρήσκευμα, το φύλο, το χρώμα του δέρματος, την καταγωγή, την κοινωνική τάξη κ.ά. γιατί μόνο σε μια τέτοια δίκαιη κοινωνία μπορούν να βρoυν πλήρη εφαρμογή οι αρχές της αειφορίας, της αλληλεγγύης, της κλιματικής κοινωνικής δικαιοσύνης.
....Η συμβολή μας στην Αειφορική Ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών με εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στον εκδημοκρατισμό, στη μείωση της φτώχιας και στην διασφάλιση των οικολογικών πόρων.
Ειδικότερα το σωματείο έχει ως σκοπό:
Να προβάλλει και να διαδίδει τις αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και να συμβάλλει στην υλοποίηση των αρχών αυτών μέσα από την διάδοση και προβολή ενός άλλου τρόπου οργάνωσης των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, που να διασφαλίζει τόσο την προστασία του περιβάλλοντος όσο και την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία."

- Γιατί είναι στο DNA μας. Στο καταστατικό της Διεθνούς Οργάνωσης Naturefriends Internationl της οποίας είμαστε μέλη αναφέρεται:
"Το 1895 ιδρύθηκε η Διεθνής Ομοσπονδία «International Naturefriends Federation» (Φίλοι της Φύσης), που έχει τις ρίζες της στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές ιδέες του εργατικού κινήματος του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Οι στόχοι και οι βασικές αρχές αυτού του κινήματος συμπυκνώνονται στις ιδέες του δημοκρατικού σοσιαλισμού: Ελευθερία, Δικαιοσύνη, Αλληλεγγύη."

- Γιατί συμφωνούμε με το ν.1650/1986 που περιγράφει το περιβάλλον ως εξής:
Περιβάλλον: το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες.

Γιατί πιστεύουμε σε μια άλλη δικαιότερη κοινωνία που να σέβεται τη Φύση, τον Άνθρωπο, το δικαίωμα στην αξιοπρεπή εργασία και στο κοινωνικό κράτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου