Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017

Εκκλησία και Περιβάλλον | Κοινό μήνυμα Φραγκίσκου και Βαρθολομαίου για το περιβάλλον | Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη για την εορτή της Ινδίκτου «Ἡμέρας προστασίας τοῦ περιβάλλοντος»


Στο blog των ΦτΦ εκτός από την προβολή θέσεων  του  σωματείου αναρτούμε ειδήσεις, πληροφορίες, έρευνες κ.λπ. που εκτιμούμε ότι συμβάλλουν στην ενημέρωση και στην "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση".

Με αφορμή τη φετινή "1η Σεπτεμβρίου, ημέρα της εορτής της Ινδίκτου  – «Ἡμέρας προστασίας τοῦ περιβάλλοντος», ημέρας που "εκκλησία προσεύχεται για το περιβάλλον", εκδόθηκαν δύο σημαντικά μηνύματα: 
  • Το κοινό Μήνυμα Πάπα Φραγκίσκου και Οικουμενικού Πατριάρχη "με την ευκαιρία της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Προσευχών για την προστασία της Δημιουργίας", υπογραμμίζει ότι "Δέν συνδεόμεθα πλέον μέ τήν φύσιν μέ σκοπόν νά τήν συντηρήσωμεν, ἀλλά τήν ἐξουσιάζομεν διά νά στηρίξωμεν τά ἔργα τῶν χειρῶν μας.
    Αἱ συνέπειαι αὐτῆς τῆς διαφορετικῆς θεωρήσεως τοῦ κόσμου εἶναι τραγικαί καί μόνιμοι. Τό ἀνθρώπινον καί τό φυσικόν περιβάλλον ὑποβαθμίζονται ἐκ παραλλήλου.
    Ἐν τῇ πράξει, ἡ ἐπιδείνωσις τῆς καταστάσεως τοῦ πλανήτου ἐπηρεάζει τούς πλέον εὐαλώτους κατοίκους αὐτοῦ.
    Τά ἀποτελέσματα τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς ἐγγίζουν πρῶτον καί πρωτίστως αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ζοῦν ἐν πτωχείᾳ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς." | Το κοινό Μήνυμα [ΕΔΩ] - Στο Πρακτορείο RΕUTERS ΕΔΩ.
  • Το "Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἰνδίκτου, ἡμέρᾳ προσευχῆς ὑπέρ τῆς Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος", μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι "Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ βιώσιμος ἀνάπτυξις εἰς βάρος τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν καὶ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος." | Το Πατριαρχικόν Μήνυμα [ΕΔΩ]
Περισσότερα για το πως καθιερώθηκε από την εκκλησία η "1η Σεπτεμβρίου, ημέρα της εορτής της Ινδίκτου  – ως  «Ἡμέρας προστασίας τοῦ περιβάλλοντος»  [ΕΔΩ]  καθώς και για το βιβλίο "Οικολογία και Εκκλησία", επιμέλεια Σάκη Κουρουζίδη και Θεοδότας Νάτσου [ΕΔΩ]. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου