Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Κώστας Φωτεινάκης: «Ας συνεννοηθούμε» για την καθαρή ενέργεια και την COP21 – Λαθεμένη η πρόταση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ.Αλέξη Τσίπρα για τις εκπομπές αερίων στη ναυτιλία


«Ας συνεννοηθούμε» για την καθαρή ενέργεια και την COP21 – Λαθεμένη η πρόταση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ.Αλέξη Τσίπρα για τις εκπομπές αερίων στη ναυτιλία

του Κώστα Φωτεινάκη

Ας συνεννοηθούμε 1 - Καθαρή ενέργεια δεν είναι η πυρηνική: Με τις πολλές και μεγάλες συγκεντρώσεις και δράσεις την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015, παραμονή της έναρξης της συνόδου του ΟΗΕ στο Παρίσι για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής κυριάρχησε το σύνθημα για «καθαρή ενέργεια». Στην πραγματικότητα όμως μιλάμε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και όχι καυσίμων (βενζίνη, πετρέλαιο, αέριο) από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας /ΑΠΕ. Επισημαίνουμε ότι  πυρηνική ενέργεια δεν συμπεριλαμβάνεται στις ΑΠΕ και δεν τη θεωρούμε καθαρή. Για να συνεννοηθούμε υιοθετούμε τον όρο «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας» όπως αυτός έχει δημοσιευτεί α) στο site του ΥΠΕΚΑ   β) στην ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 23/4/2009 – Άρθρο 2 Ορισμοί. 

Ας συνεννοηθούμε 2 - Η απεξάρτηση από τα  ορυκτά καύσιμα και η παραγωγή ενέργειας είναι απαραίτητη δεν είναι όμως πανάκεια:  Η συμμετοχή των ορυκτών καυσίμων (λιγνίτης) στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  από τη ΔΕΗ και η έκλυση CO2 είναι η μεγαλύτερη στη χώρα μας. Όμως α) δεν είναι μόνο το CO2 που προξενεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σαφώς το CO2 συμμετέχει περισσότερο από όλα τα αέρια (σε ποσοστό 80% περίπου) και για αυτό ενοχοποιείται δικαιολογημένα περισσότερο, όμως υπάρχουν και άλλα αέρια τα οποία δεν είναι αμελητέα β) το ποσοστό της έκλυσης  CO2 από την παραγωγή ενέργειας είναι 40%, στη βιομηχανία 17%, στις μεταφορές 14% και ακολουθούν οι κατοικίες, η γεωργία, τα απόβλητα κ.λπ.

Ας συνεννοηθούμε 3 - Η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής δεν θα επιτευχθεί μόνο από την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα: Παράγοντες ανάσχεσης, επιπλέον από την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, είναι επίσης α) τα Δάση β) οι Υγρότοποι γ) Η Εξάπλωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σταθερούς τροχιάς  δ) Οι Ελεύθεροι χώροι και τα μεγάλα πάρκα υψηλού πράσινου στις πόλεις ε) τα Θαλάσσια ρεύματα στ) Η διάδοση της χορτοφαγίας και η μείωση της κατανάλωσης κρέατος βοοειδών κ.λπ.

Ας συνεννοηθούμε 4Οι ίδιες εφοπλιστικές (International Maritime Organisation (IMO) και αεροπορικές (International Civil Aviation Organisation (ICAO ) εταιρείες δεν είναι αξιόπιστες για τον έλεγχο  και την ποιότητα των καυσίμων τους. Δεν είναι αποδεκτό οι εφοπλιστικές και αεροπορικές εταιρείες να καθορίζουν οι ίδιες τους στόχους τους και τους τρόπους δέσμευσης και υλοποίησης μέτρων για να συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η COP21 είναι απαραίτητο να υιοθετήσει την πρόταση του  Διεθνούς  Οργανισμού  «TRANSPORT & ENVIROMENT»/ T&E,  να συμπεριληφθούν δηλαδή οι θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές στη συμφωνία.  Με αυτήν την έννοια διαφωνούμε πλήρως με την πρόταση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ.Αλέξη Τσίπρα που κατέθεσε την πρώτη ημέρα της συνόδου στο Παρίσι, ότι δηλαδή «Πιστεύουμε [σ.σ. η Ελλάδα] ότι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) θα πρέπει να είναι η αρχή που θα ασχολείται με το θέμα των εκπομπών αερίων από τα πλοία» (30/11/2015). 

Μεταφέρουμε την άποψη ότι «Τα κινήματα και η κοινωνία των πολιτών δεν επιθυμούν τα εφοπλιστικά Lobby του ΙΜΟ (Διεθνής Ένωση των Εφοπλιστών) να καθορίζουν τους στόχους της COP21 για την προστασία του πλανήτη».

Ας συνεννοηθούμε 5 -  «Αν η αλλαγή του κλίματος είναι παγκόσμιο πρόβλημα, οι λύσεις είναι τοπικού χαρακτήρα» . Για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και για την υλοποίηση του στόχου να μην αυξηθεί η θερμοκρασία περισσότερο από 2ο Κελσίου μέχρι το τέλος του αιώνα χρειάζεται η συνέργεια πολλών επιστημών και παραγόντων και εξειδικευμένα μέτρα  σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό, Εθνικό, Τοπικό και Ατομικό επίπεδο. [ΕΔΩ]

Η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής δεν θα επιτευχθεί με ένα απλό κατέβασμα του διακόπτη, χρειάζεται εκτός των άλλων αλλαγή του αναπτυξιακού και καταναλωτικού πρότυπου της μεγέθυνσης, σεβασμός στα οικοσυστήματα και κυρίως με κλιματική δικαιοσύνη, συμμετοχή της κοινωνίας σε μια πανανθρώπινη προσπάθεια.


Κώστας Φωτεινάκης
Πρόεδρος των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ/Naturefriends Greece
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου