Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Ανοικτή επιστολή 44 Ευρωπαϊκών οργανώσεων για το σκάνδαλο Dieselgate αερίων ρύπων της Volkswagen | Υπογράφουν: ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ - FEVR, SOS Τροχαία Εγκλήματα

[Σημείωση: αποτέλεσμα της κατωτέρω επιστολής είναι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύσταση μιας επιτροπής για να εξετάσει το dieselgate 17/12/2015 ΕΔΩ. Δείτε τα αποτελέσματα τη ψηφοφορίας ΕΔΩ. Σύμφωνα με το Vote Watch Europe από την Ελλάδα ψήφισαν υπέρ της σύστασης της Επιτροπής δεκατέσσερις (14) Ευρωβουλευτές, τρεις (3) από τη Νέα Δημοκρατία κατά και τέσσερις (δεν ψήφισαν).]

Ανοικτή Επιστολή προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για το σκάνδαλο εκπομπής αερίων ρύπων - Dieselgate [σ.σ. της Volkswagen]

Απευθύνεται στους:                            

  • Donald Tusk,Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
  • Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • Martin Schulz, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
                                                              
                                                                                                          Δευτέρα  9 Νοεμβρίου  2015

Αφορά: Dieselgate (Το σκάνδαλο αερίων ρύπων) – Ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την προστασία των πολιτών από την ατμοσφαιρική ρύπανση, την χειραγώγηση και τις παραβατικές συμπεριφορές της αυτοκινητοβιομηχανίας.                      

Κύριε Πρόεδρε ,
      Σας γράφουμε σχετικά με τις αποκαλύψεις και τις ευρύτερες επιπτώσεις του σκανδάλου εκπομπών ρύπων (dieselgate) και για να εκφράσουμε τις αντιρρήσεις μας στις πρόσφατες αποφάσεις σχετικά με τον υπερδιπλασιασμό των ορίων εκπομπής αερίων ρύπων για τα οχήματα που ελέγχονται κατά την κίνηση τους στους δρόμους. Η  Volkswagen – και πολύ πιθανόν κι άλλες  εταιρίες - έχουν σκοπίμως διαστρεβλώσει και παραποιήσει τα δεδομένα εδώ και πολλά χρόνια ώστε να υποσκάψουν  τα πρότυπα τα οποία είχαν τεθεί αρχικά στη σωστή βάση  με σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας μας και του περιβάλλοντος χώρου.

 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλοι ειδικοί έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει σχετικά με τις σημαντικές αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο εθνικοί και  Ευρωπαϊκοί θεσμοί ελέγχουν, παρακολουθούν και επιβάλουν την συμμόρφωση προς τα όρια εκπομπής. Τα εθνικά  και τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα  ήταν επίσης ενήμερα για το πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια.

 Το σκάνδαλο αποτελεί σύμπτωμα της προσπάθειας να τεθεί στην ημερήσια διάταξη ένας «καλύτερος κανονισμός» με στόχο την μείωση του κόστους συμμόρφωσης και την αντικατάσταση του ρόλου του δημόσιου ρυθμιστή από μια δι-εταιρική  συνεργασία και αυτό-ρύθμιση. Στη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας η προσέγγιση αυτή ευνόησε ένα κλίμα στο οποίο οι κανόνες που υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον να θεωρούνται σαν βάρος και όχι σαν επενδύσεις. Ακόμη, αυτό το αποκαλούμενο σκάνδαλο dieselgate, που προκλήθηκε από την επιθυμία  να περιοριστούν τα κόστη συμμόρφωσης, δείχνει  ότι οι ανθρώπινες και οικονομικές συνέπειες   της ύπαρξης αδύναμων  κανόνων και ανεπαρκούς επιβολής των περιβαλλοντικών νόμων είναι τεράστιες. Πάνω από 400.000 άνθρωποι  πεθαίνουν κάθε χρόνο πρόωρα στην Ευρώπη λόγω των εκπομπών δηλητηριωδών αερίων.
 Αυτό απαιτεί, να ξανασκεφθούμε πολύ σοβαρά πάνω στον τρόπο που οι Ευρωπαϊκοί και οι εθνικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νομοθετούν και εφαρμόζουν προδιαγραφές και όρια σε ζητήματα περιβάλλοντος, κατανάλωσης και υγείας και εμπλέκονται με τα κατεστημένα συμφέροντα. Ποιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βελτιώσει άμεσα την δυνατότητα της να προστατεύσει  τους Ευρωπαίους πολίτες από την εκπομπή δηλητηριωδών αερίων και την δόλια συμπεριφορά των εταιριών και να επαναπροσδιορίσει μια βελτιωμένη νομοθεσία.

Η Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία εδώ και πολλές δεκαετίες έχει σφίξει τους μυς των ομάδων πίεσης (lobbies) με επιτυχία: στα μέσα της δεκαετίας του 1990 πίεσαν ενάντια στην υιοθέτηση δεσμευτικών ορίων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) προτείνοντας αντ΄ αυτών ένα εθελοντικό σύστημα. Όπως αναμενόταν, αυτό σύστημα απέτυχε. Μία δεκαετία αργότερα τέθηκαν κάποια δεσμευτικά όρια εκπομπής αερίων, και τότε ξανά οι κατασκευαστές αυτοκινήτων πίεσαν ομαδικά με επιτυχία ώστε τα όρια να αποδυναμωθούν. Οι ίδιες αποτυχίες επαναλαμβάνονται και επί των ημερών μας σε σχέση με τα αποδεκτά πρότυπα εκπομπής αερίων για τα φορτηγά οχήματα και σε σχέση με τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τα συστήματα δοκιμών και τη διαδικασία έγκρισης για κάθε τύπο οχήματος.

Σαν ένας από τους μεγαλύτερους λομπίστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Volkswagen έχει ωφεληθεί για πολύ καιρό από τις προνομιακές προσβάσεις και τη σημαντική επιρροή της στις πολιτικές διαδικασίες, επίσης χάρη στην συμμετοχή της σε πέντε συμβουλευτικές ομάδες που δρουν μέσα στην Επιτροπή, και στην ομάδα lobby της βιομηχανίας, ACEA (Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ευρωπαϊκών Αυτοκινήτων). 

Η επίδραση στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα δεν περιορίζεται μόνο στην πίεση στις εταιρικές ομάδες της αυτοκινητοβιομηχανίας. Για παράδειγμα, τον Απρίλιο οι ΜΚΟ υπογράμμισαν την συστηματική διείσδυσητων βιομηχανιών της ενέργειας στις διαδικασίες του ρυθμιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό προτύπων εκπομπών για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Η συνέπεια είναι ότι τα όρια εκπομπής για τις εγκαταστάσεις παραγωγής άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιθανόν να πέσουν σε επίπεδα χαμηλότερα από τα υφιστάμενα στην Κίνα και τις ΗΠΑ.

Ως εκ τούτου σας ζητάμε, οι οργανισμοί σας και οι εθνικές κυβερνήσεις να λάβουν άμεση δράση αναφορικά με το σκάνδαλο dieselgate Σας καλούμε: 

1. Να αναλάβετε μία άμεση, ανεξάρτητη και με διαφάνεια έρευνα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το σκάνδαλο dieselgate, που να περιλαμβάνει μία πλήρη αναθεώρηση των κανόνων και των ρυθμιστικών μηχανισμών που απέτυχαν να αποτρέψουν τους χειρισμούς της Volkswagen στο ζήτημα της υπερβολικής εκπομπής ρύπων αλλά και στην κακή χρήση της δημόσιας χρηματοδότησης. Η εν λόγω έρευνα θα πρέπει επίσης να είναι ολοκληρωμένη και να ερμηνεύει τα ευρήματα από όλες τις κρατικές αρχές και εισαγγελικές αρχές σχετικά με τη δόλια συμπεριφορά της Volkswagen και, ανάλογα με την περίπτωση, κι άλλων κατασκευαστών αυτοκινήτων. 
2. Να θεσπίσετε την εποπτεία της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης στην έγκριση τύπου μηχανής οχήματος. Η υφιστάμενη διαδικασία κατά την οποία οι εθνικές (κρατικές) υπηρεσίες, σε όλη την Ευρώπη, επιθεωρούν και φέρνουν σε πέρας τον τύπο έγκρισης έχει αποτύχει.

3. Να ενισχύσετε την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο Κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων επιθεωρήσεων με ειδικό εξοπλισμό παράλληλα με την εντολή και την δύναμη να προστατεύσουν την δημόσια υγεία και το περιβάλλον και την βελτίωση της επιτήρησης της αγοράς μετά από τις πρόσφατες αποκαλυφθείσες στρατηγικές στο εσωτερικό της αγοράς.

4. Να εξασφαλίσετε ότι οι εταιρίες που εξαπατούν θα εξαιρεθούν από τη λίστα εγγεγραμμένων λόμπι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι να διαπιστωθεί η συμμόρφωση τους με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ, και κατά συνέπεια θα περιοριστούν οι συναντήσεις μεταξύ των εταιριών και των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός και αν αυτές οι συναντήσεις αφορούν ευθέως θέματα έρευνας για την δράση των εταιριών. Για την Volkswagen , η συμμετοχή της στις ομάδες ειδικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στα συμβουλευτικά σώματα επίσης θα πρέπει να ανασταλεί.


Θα ελέγχουμε στενά την πρόοδο και στα τέσσερα πεδία και αναμένουμε από εσάς νεώτερες ειδήσεις σχετικά με τις ενέργειες που και εσείς και οι θεσμοί σας θα αναλάβουν.

Για επικοινωνία, παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή :

Jorgo.Riss@greenpeace.org; +32 (0) 2 274 19 07; Greenpeace, Rue Belliard 199 , 1040 Brussels
Ειλικρινά δικοί σας,
[Ακολουθούν 44 υπογραφές μεταξύ αυτών του Κώστα Φωτεινάκη, Προέδρου των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece. Μεταξύ των οργανωσεων είναι και η FEVR   European Federation of Road Traffic Victims, μέλος της οποίας είναι και ο Πανελλήνιος Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα που έκανε και τη μετάφραση της επιστολής]

Angelo Caserta, Regional Director BirdLife Europe
Petr Hlobil  Campaigns Director CEE Bankwatch Network
Wendel Trio Director Climate Action Network Europe
Patti Lynn, Executive Director Corporate Accountability International
Olivier Hoedeman, Coordinator, Corporate Europe Observatory (CEO)
Jerome Chaplier, Coordinator, European Coalition for Corporate Justice
Jeremy Wates, Secretary General, European Environmental Bureau
Nina Renshaw, Secretary- general European Public Health Alliance
Geert Decock  Director EU Affairs Food & Water Europe
Magda Stoczkiewicz, Director Friends of the Earth Europe
Jorgo Riss, Director Greenpeace European Unit
Genon K. Jensen, Executive Director Health & Environment Alliance
Pietro Emili, Director Maison du Peuple d’Europe
Andrea Lichtenecker, Executive Director Naturefriends International
Jonathan Gray, Director of Policy and Research Open Knowledge
Will Dinan, Director Spinwatch
Sol Trumbo, Vila Project Co-ordinator EU Economic Governance Project Transnational Institute
Jos Dings, Director European Federation for Transport and Environment 
Chantal Van den Bossche, Communications Manager WECF (Women in Europe for a Common Future) Geneviève Pons-Deladrière, Director WWF European Policy Office 
Doz. Dr. Hanns Moshammer, Co-Chair AeGU & Head of Inst. Austrian Doctors for the Environment (AeGU, ISDE) & Institute for Environmental Health, Medical Uni. of Vienna  
Dr. Andreas Missbach, Head of Commodities, Trade and Finance Department Joint Managing Director Berne Declaration             
Natasa Crnkovic, President Center for Environment/FoE Bosnia and Herzegovina  
Alain Braillon, M.D.,Ph.D. Chief of Alcohol Treatment Unit University Hospital 
András Lukács, President Clean Air Action Group Hungary  
Francisco Segura Castro, Coordinador Confederación de Ecologistas en Acción          
Kjeld A. Larsen, chairman Council for Sustainable Transportation 
Reinhard Uhrig, Head of Campaigns GLOBAL 2000 / Friends of the Earth Austria      
Jelena Berkovic, Executive Director GONG (Croatia)     
M.R. Rutgers, MSc Managing Director Longfonds (Lung Foundation, Netherlands)  
Nelke Manders, Acting Director Milieudefensie/Friends of the Earth Netherlands 
Paul Polfer, Board member Mouvement Ecologique (Luxembourg)
Raluca Mănăilă, President EAPN  Executive Manager Romanian Association of Human Resources Specialists (AUR) 
Senka Vrbica, Head of environmental dep. Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC (Legal-info centre for NGOs Slovenia    
Bertrand Sansonnens, International coordinator Pro Natura / Friends of the Earth Switzerland 
Klaus Heidel, Werkstatt Ökonomie e.V.   
Conan Connolly, Environment & Climate Justice Activist Young Friends of the Earth Ireland    
Bernard Ivčić,  President Zelena akcija Friends of the Earth Croatia
Jeannot Mersch, President European Federation of Road Traffic Victims (FEVR)  
Dan Smyth, Chair  European Lung Foundation 
Prof. Bert Brunekreef, Chair of the Environment and Health Committee European Respiratory Society   Marie-Bernard Lefebvre-Dumont, Présidente Fédération Française Union Touristique les Amis de la Nature (FFUTAN) 
Konstantine Foteinakis, President Naturefriends Greece  

Ron Manue, Directeur Nivon Natuurvrienden

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου