Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ: Οι πόροι του Πράσινου Ταμείου να διατίθενται γενικά για το περιβάλλον και όχι αποκλειστικά και μόνο για τα «τα περιβαλλοντικά έργα των Δήμων για την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | 04.09.2016

Οι πόροι του Πράσινου Ταμείου να διατίθενται γενικά για το περιβάλλον και όχι αποκλειστικά και μόνο για τα «τα περιβαλλοντικά έργα των Δήμων για την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης»

Με έκπληξη διαβάζουμε στο άρθρο 138, του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», την πρόθεση του Υπουργείου, το Πράσινο Ταμείο να χρηματοδοτεί «τα περιβαλλοντικά έργα των Δήμων για την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης». Οι πόροι του Πράσινου Ταμείου δεν μπορεί να διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για τα περιβαλλοντικά έργα των Δήμων στον αστικό ιστό. Υπάρχουν και άλλες σοβαρές ανάγκες για να χορηγηθούν κονδύλια από το Πράσινο Ταμείο όπως για τα δάση, τα ποτάμια, τις λίμνες, τους υγροτόπους, τη θάλασσα, την αντιμετώπιση της ρύπανσης κ.λπ.

Προτείνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών να αποσύρει το άρθρο 138 ή να το επαναδιατυπώσει καθώς και το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας να διεκδικήσει πόρους από το Πράσινο Ταμείο για την εφαρμογή της εθνικής περιβαλλοντικής στρατηγικής σε όλη τη χώρα.

Υπογραμμίζουμε ότι στο ΥΠΟΜΝΗΜΑ που είχαν καταθέσει οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ στο ΥΠΑΠΕΝ με ημερομηνία 17.03.2015 μεταξύ των άλλων αναφέραμε: [Πράσινο ταμείο: έχει πληγεί από τις μνημονιακές «υποχρεώσεις» που έχουν αναλάβει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Προτείνουμε να διπλασιαστεί το ποσοστό που αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο μέσα στο 2015 και προοδευτικά μέχρι το 2018 να έχει φτάσει τουλάχιστον στο 50% των «πράσινων πόρων» που προβλέπονται στα άρθρο 3 του ν. 3889/2010, στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του ν. 3855/2010 (Α΄95) καθώς και σε άλλους νόμους ή υπουργικές αποφάσεις (23/11/2012 -  αρ.Πρωτ.4503).]  http://www.naturefriends.gr/2015/03/naturefriends-greece.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου