Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Μελέτη οικονομικών επιπτώσεων στην παγκόσμια ανάπτυξη και το περιβάλλον του Πανεπιστημίου Tufts| CETA χωρίς παρωπίδες | CETA Without BlindersΜελέτη για την παγκόσμια ανάπτυξη και το περιβάλλον του ινστιτούτου  του Πανεπιστημίου Tufts.
Δείτε τα κύρια ευρήματα παρακάτω

Η CETA βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επικύρωσης από τον Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υποστηρικτές της CETA προβάλουν την προοπτική της αύξησης του ΑΕΠ ως επακόλουθο της αύξησης του όγκου του εμπορίου και των επενδύσεων.

Ωστόσο, οι επίσημες προβλέψεις δείχνουν πως η αύξηση του ΑΕΠ θα είναι έως και 0,08% για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 0,76% για τον Καναδά. Το πιο σημαντικό είναι πως όλες αυτές οι μελέτες προέρχονται από μόνο ένα εμπορικό μοντέλο, το οποίο υποθέτει ότι υπάρχει μηδενική ανεργία και ισοκατανομή του εισοδήματος

Αυτή η έλλειψη ρεαλισμού σχετικά με τα οικονομικά οφέλη της CETA καλεί για μια εναλλακτική αξιολόγηση που στηρίζεται σε υγιέστερη μοντελοποίηση.

Το έγγραφο εργασίας που εκδόθηκε από τον Jeronim Capaldo, συντονιστή του Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων στη Μοντελοποίηση του Πανεπιστημίου Tufts, παρέχει εναλλακτικές προβλέψεις των οικονομικών επιπτώσεων για την CETA χρησιμοποιώντας το Μοντέλο Πακγόσμιας Πολιτικής των Ηνωμένων Εθνών. Επιτρέποντας τις αλλαγές στην απασχόληση και την κατανομή του εισοδήματος, και αναγνωρίζοντας ότι η CETA είναι κάτι περισσότερο από μια κλασική εμπορική συμφωνία, τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι πολύ διαφορετικά. 

Οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι η CETA θα προκαλέσει περαιτέρω  ανεργία, αύξηση της ανισότητας, μείωση της ευημερίας και συρρίκνωση του ενδοευρωπαϊού εμπορίου.

Το πλήρες κείμενο της μελέτης είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά στους παρακάτω συνδέσμους :
Αποτέλεσμα εικόνας για tufts news ceta


Συγκεκριμένα, οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι:

·         Η CETA θα οδηγήσει σε εκτροπή του εμπορίου εντός της ΕΕ. Εμπορικά ισοζύγια και τρέχοντες λογαριασμοί στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία μπορεί να βελτιωθούν, αλλά αυτό θα συμβεί σε βάρος του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και των άλλων χωρών της ΕΕ.

·         Η CETA θα οδηγήσει σε μείωση του εργατικού εισοδήματος. Οι ανταγωνιστικές πιέσεις που ασκούνται από την CETA στις επιχειρήσεις και μεταφέρονται στους εργαζόμενους θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου του εθνικού εισοδήματος που αποκτά το κεφάλαιο και ταυτόχρονα θα μειώσουν το μερίδιο του εθνικού εισοδήματος που προκύπτει από την εργασία.

·    Η CETA θα οδηγήσει σε συμπίεση μισθών. Μέχρι το 2023, οι εργαζόμενοι θα απωλέσουν ετησιως 1.776 € στον Καναδά και μεταξύ € 316 και € 1.331 στην ΕΕ, ανάλογα με τη χώρα. Οι χώρες με την υψηλότερη ανεργία θα ζήσουν την πιο έντονη συμπίεση μισθών.

·         Η CETA θα οδηγήσει σε απώλειες των κρατικών εσόδων. Ανταγωνιστικές πιέσεις που ασκούνται μέσω της CETA στις κυβερνήσεις από τους διεθνείς επενδυτές, και η συρρίκνωση των πολιτικών για τη στήριξη των εγχώριων επενδύσεων και της παραγωγής, θα μειώσουν τα κρατικά έσοδα και τις δαπάνες. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα θα αυξηθούν ως ποσοστό του ΑΕΠ σε κάθε χώρα της ΕΕ πέρα ​​από τα όρια που θέτει η Συνθήκη του Μάαστριχτ.

·         Η CETA θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας. Μέχρι το 2023,εκτιμάται ότι περίπου 280 χιλιάδες θέσεις εργασίας θα χαθούν στις χώρες εφαρμογής της CETA: 200 χιλιάδες στην ΕΕ, και 80.000 στον υπόλοιπο κόσμο.

·         Η CETA θα οδηγήσει σε καθαρές απώλειες του ΑΕΠ. Καθώς οι επενδύσεις και η εξωτερική ζήτηση παραμένουν υποτονικές, η έλλειψη ζήτησης τροφοδοτείται από την αύξηση της ανεργίας και θα βλάψουν την παραγωγικότητα με αποτέλεσμα να προκαλέσουν σωρευτικές απώλειες ευημερίας που ανέρχονται σε 0,96% και 0,49% του εθνικού εισοδήματος στον Καναδά και την ΕΕ, αντιστοίχως.

Εν ολίγοις, η CETA θα οδηγήσει όχι μόνο σε οικονομικές απώλειες, αλλά και στην αύξηση της ανεργίας και της ανισότητας, με αρνητικές συνέπειες για την κοινωνική συνοχή σε ένα ήδη σύνθετο και ευμετάβλητο πολιτικό πλαίσιο.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Ινστιτούτο Παγκόσμιας ανάπτυξης και  περιβάλλοντος  (GDAE) είναι ένα ερευνητικό ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Tufts αφιερωμένο στην προώθηση της καλύτερης κατανόησης του πώς οι κοινωνίες μπορούν να επιδιώξουν τους στόχους της οικονομίας και της κοινότητάς τους  με περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμο τρόπο.
Πανεπιστήμιο Tufts

Αποτέλεσμα εικόνας για tufts news
Δείτε και αυτή τη δημοσίευση ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου