Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014

«Οικιακή Διδασκαλία της Φύσεως χάριν των μικρών Παιδίων και Κορασίων», Βιέννη 1810 | Ένα "δώρο" μεγάλης αξίας από τους ΦΙΛΟΥΣ της ΦΥΣΗΣ χωρίς κόστος....


Δημήτριος Δάρβαρις: «Οικιακή Διδασκαλία της Φύσεως χάριν των μικρών Παιδίων και Κορασίων», Βιέννη 1810

Το έτος 1810, δηλαδή 11 χρόνια πριν την Ελληνική Επανάσταση του ’21, ο Δημήτριος Δάρβαρις (1757 – 1833), γεννημένος στην «Κλεισούρα Καστοριάς, Βλάχικης καταγωγής» και γιος του εμπόρου Νικολάου Δάρβαρη, έκδωσε στη Βιέννη το βιβλίο «Οικιακή Διδασκαλία της Φύσεως χάριν των μικρών Παιδίων και Κορασίων». [Περισσότερες πληροφορίες για το συγγραφέα ΕΔΩ ΕΔΩ 

Ο Δημήτριος Δάρβαρις σπούδασε στο Βουκουρέστη, στη Λειψία, στη Χάγη και θεωρείται ο «παραγωγικότερος συγγραφέας σχολικών εγχειριδίων της Προεπαναστατικής περιόδου».  Μεταξύ των βιβλίων ο Δημήτριος Δάρβαρις έγραψε και την «Οικιακή Διδασκαλία της Φύσεως» για να διδάξει τα ανίψια του,  ηλικίας 7-10 ετών, με το «οποίον ήθελε κινήσει την περιέργεια αυτών, να γνωρίσωσι την φύση κ ήθελε να τους προετοιμάσει προς υψηλοτέραν αυτής σπουδήν…» (σ.σ. τα αποσπάσματα  του κειμένου που παρουσιάζουμε στην ανάρτηση είναι χωρίς τόνους και πνεύματα).

Το βιβλίο αποτελείται από 386 σελίδες, μη φανταστείτε τις σελίδες με τη σημερινή πυκνότητα. Τα τυπογραφικά στοιχεία εκείνης της εποχής ήταν εντελώς διαφορετικά καθώς και η εκτύπωση των βιβλίων. Σύμφωνα με το ΠΡΟΟΙΜΙΟ του συγγραφέα «Διαιρείται τούτο το  μικρόν βιβλιάριον εις τρία μέρη. Το πρώτον διαλαμβάνει περί των εν τη γη ευρισκομένων πραγμάτων. Το δεύτερον περί των εν θαλάσση διαιτομένων κ το τρίτον περί των εν ουρανώ φαινομένων αστέρων». Και συνεχίζει «Η διδασκαλία της φυσικής ιστορίας ανάγει τον νουν και την γνώσιν του ποιητού της φύσεως κ δια τούτο μια καλή ανατροφή δεν πρέπει ν’ αμελή τούτο εις την διδασκαλίαν, αλλά πρέπει να συνεργή πάντοτε κ να οδηγή την διάνοιαν από τα καθ΄ έκαστα επί τα καθόλα, κ από της φύσεως επί τον δημιουργόν: διότι μόνος εκείνος οπού τον γνωρίζει ευρίσκει εις τον αισθητόν κόσμον την πνευματικήν του χαράν κ την ησυχίαν της συνειδήσεως του…»

Η παρουσίαση του βιβλίου από τους ΦΙΛΟΥΣ της ΦΥΣΗΣ/Naturefriends Greece «προσφέρεται» αντί Χριστουγεννιάτικου δώρου και βασίζεται στην πρότασή μας για «Χριστουγεννιάτικα δώρα με νόημα - όσα δώρα αξίζουν δεν κοστίζουν».


Διαβάστε /  κατεβάστε το εξαιρετικό βιβλίο ΕΔΩ.

Καλή ανάγνωση.

Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/Naturefriends Greece σας στέλνουν "2015 ευχές για το νέο έτος"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου