Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Με αισιοδοξία υποδεχόμαστε το 2018 - Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς | With optimism, we welcome the 2018 European Year of Cultural Heritage

Με αισιοδοξία υποδεχόμαστε το 2018 
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece ευχαριστεί τα μέλη, τους φίλους, τους εθελοντές και τους συνεργάτες του για τη συμμετοχή τους στις δράσεις και για την εθελοντική προσφορά τους για την προστασία του φυσικού, αστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Το 2018 "... πάμε Δυτικά της Αθήνας"

«Περιβάλλον: το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες»
Ν.1650/86 Για την Προστασία του Περιβάλλοντος

Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ | Naturefriends Greece
Ανθέων 72, 12461 | naturefriendsgrecce@gmail.com |  naturefriends-gr.blogspot.gr

Monastery of  Dafni, 1881 |  World Cultural Heritage Site

With optimism, we welcome the 2018  
European Year of Cultural Heritage

The Naturefriends Greece Network would like to thank its members, friends, volunteers and partners for their participation in the network's actions and for their voluntary contribution to the protection of the natural, urban and culture environment.

2018 «…We go to West of Athens»

Naturefriends Greece
72 Antheon, 12461, Greece | naturefriendsgreece@gmail.com | naturefriends-gr.blogspot.gr

"Environment: all natural and anthropogenic factors and elements that interact and affect ecological balance, quality of life, inhabitants' health, historical and cultural tradition and aesthetic values"
Greek Regulation 1650/86 on the Protection of the Environment


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου