Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

Harold Goodwin «Υπεύθυνος Τουρισμός – Ο τουρισμός ως βιώσιμη ανάπτυξη»


Υπεύθυνος Τουρισμός – Ο τουρισμός ως βιώσιμη ανάπτυξη
2η έκδοση
Σχετικά με το βιβλίο | Περιεχόμενα | Σχετικά με τον συγγραφέα
Responsible Tourism 2nd edition
Using tourism for sustainable development
 Εδώ και πολλά χρόνια ο Harold Goodwin είναι ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της άποψης ότι ο τουρισμός είναι για τους πολλούς, όχι μόνο για τους λίγους. Αυτή η αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου του παρέχει νέα στοιχεία αλλά και σημαντικές πληροφορίες για το πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Είναι μια ουσιώδης ανάλυση για όσους ενδιαφέρονται για το πώς θα πρέπει να αναπτυχθεί ο τουρισμός. David Airey, Ομότιμος Καθηγητής στο University of Surrey, Τιμημένος με το βραβείο UNWTO Ulysses
Υποστηρίζω ένθερμα τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου του ΚαθηγητήGoodwin. Ως άτομο που ασχολείται ενεργά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ασία, εκτιμώ πάρα πολύ την πρωτοπορία της σκέψης του στον τομέα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του υπεύθυνου τουρισμού. Η επαγγελματική πρακτική και το γράψιμό του βασίζονται σε μια βαθιά κατανόηση της πολιτικής και οικονομικής πραγματικότητας αλλά και σε μια πολύ γερή ηθική βάση για το έργο του. Συνίσταται ιδιαίτερα για φοιτητές που ασχολούνται με το σχεδιασμό του τουρισμού καθώς και για συμμετέχοντες σε ασκήσεις επαγγελματικής ανάπτυξης. Συγχαρητήρια στις ΕκδόσειςGood fellow που συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη διάδοση σημαντικών έργων στον τομέα της ανάπτυξης του τουρισμού. ΚαθΔρ. Walter Jamieson στο Thammasat University, Bangkok, Thailand


Είναι υπέροχο να βλέπει κανείς τη δεύτερη έκδοση αυτού του βιβλίου που επικαιροποιεί τα ζητήματα που τέθηκαν στην πρώτη έκδοση και που παρουσιάζει τα βασικά επιχειρήματα με ένα σαφή και δυνατό τρόπο. Πάρα πολλά βιβλία συχνά εστιάζουν στην προσέγγιση και τη διαδικασία, παραβλέποντας συζητήσεις για τη λογική και την αιτιολόγηση πολιτικών και χωρίς να εξηγούν τις επιπτώσεις της δράσης και της αδράνειας. Ο Goodwin αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα με άμεσο τρόπο και έτσι εγείρει ερωτήματα για το πώς ο τουρισμός μπορεί να γίνει περισσότερο κατάλληλο και λιγότερο προβληματικός για πολλά μέρη στον κόσμο, επεξηγώντας τα επιχειρήματά του με παραδείγματα από την τεράστια εμπειρία του. Είναι μια αναγκαία, αν και κάποιες φορές άβολη, ανάγνωση για όποιον ενδιαφέρεται σοβαρά για τα ζητήματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη του τουρισμού και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Richard Butler, Ομότιμος Καθηγητής στο University of Strathclyde και Τιμημένος με το βραβείο UNWTO Ulysses το 2016.
Εδώ και καιρό ο Harold Goodwin είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα στο βιώσιμο και υπεύθυνο τουρισμό και οι απόψεις και τα στοιχεία του σε αυτό το βιβλίο παρέχουν πολύτιμη καθοδήγηση σε ενδιαφερόμενους, οργανισμούς και άτομα στον κλάδο. Αυτή η αναθεωρημένη και επικαιροποιημένη έκδοση επισημαίνει τους βασικούς τομείς που πρέπει να ληφθούν υπόψη στον χειρισμό τουριστικών προγραμμάτων και το περιεχόμενό του είναι απαραίτητο για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος τα επόμενα χρόνια. Το βιβλίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων αλλά παραμένει συνοπτικό, ξεκάθαρο και πολύ ενημερωτικό.
Garry Wilson, Διευθύνων Σύμβουλος στο TUI Group Product & Purchasing
Η 2η έκδοση του βιβλίου Υπεύθυνος Τουρισμός: Ο τουρισμός ως βιώσιμη ανάπτυξη αφορά την παγκόσμια ζωτική αναγκαιότητα για την υλοποίηση του βιώσιμου τουρισμού. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρόκληση για αυτούς που οργανώνουν και εμπορεύονται τα ταξίδια και τον τουρισμό αλλά και για αυτούς που τα χρησιμοποιούν ως εμπορεύματα.
Τώρα στη δεύτερη έκδοσή του, είναι πλήρως αναθεωρημένο και επικαιροποιημένο και περιλαμβάνει νέο υλικό για να εξετάσει τα ακόλουθα βασικά ζητήματα: ανθεκτικότητα, εθελοντικός τουρισμός, προστασία των παιδιών, πρόκληση της αποδιαμεσολάβησης, τουρισμός και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, τουρισμός σε φτωχές περιοχές, κοινές αξίες και καλή μεταχείριση των ζώων.

Αυτό το σημαντικό νέο εγχειρίδιο είναι η πιο έγκυρη σύγχρονη επισκόπηση των βασικών ζητημάτων που είναι πολύ σημαντικά για την οικονομική ανάπτυξη του υπεύθυνου τουρισμού και είναι γραμμένο από έναν εκ των κορυφαίων διανοούμενων και ανθρώπων που θέλουν και πετυχαίνουν την αλλαγή στον τομέα. Χρησιμοποιεί την ευρύτερη ιδέα της υπευθυνότητας στα ταξίδια και τον τουρισμό και εξετάζει το πώς σχετίζεται με τη βιώσιμη επιχείρηση και την επιχειρηματολογία της επιχείρησης για την υπευθυνότητα.
Αυτό το βιβλίο είναι για μάνατζερ και επαγγελματίες σε όλα τα επίπεδα στη βιομηχανία του τουρισμού. Θα είναι επίσης απαραίτητο για τα άτομα που χαράζουν πολιτικές και άλλα άτομα υπεύθυνα για την στρατηγική σκέψησε ένα ευρύ φάσμα κλάδων που έχουν σχέση με τα ταξίδια και τον τουρισμό και θα πρέπει να διαβαστεί από όλους τους σοβαρούς φοιτητές στον τομέα του τουρισμού που πρέπει να καταλάβουν πού πρέπει να πάει ο κλάδος στον οποίο θέλουν να ανήκουν.

Σχετικά με τον συγγραφέα
Ο Harold Goodwin είναι Διευθυντής στο Institute of Place Management στο Manchester Metropolitan University και Διευθύνων Σύμβουλος στην Εταιρεία Responsible Tourism.
Κριτικές για την Πρώτη Έκδοση (Ανάληψη της ευθύνης για τον Τουρισμό) «Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βιβλίο για ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες και άτομα που χαράζουν πολιτικές. Αποφεύγει μερικές από τις διατυπώσεις των κλασικών ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων για να ενισχύσει και αποσαφηνίσει τα επιχειρήματα σχετικά με την ιδέα της ανάληψης ευθυνών για τον τουρισμό και τις επιπτώσεις της. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί με επιτυχία τη μεγάλη εμπειρία του σε αυτό τον τομέα, επιχειρηματολογώντας για τους τρόπους με τους οποίους  θα πρέπει να διαχειριστούμε και αναπτύξου με τον τουρισμό και να ασχοληθούμε με αυτή την τεράστια δύναμη.
Αυτό το βιβλίο παρουσιάζει ένα και σαφές επιχείρημα για τα ζητήματα που προέρχονται από τη διεύρυνση του τουρισμού σε όλα τα μέρη του κόσμου και μια ισχυρή επιχειρηματολογία για το πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε τις προκλήσεις που προέρχονται από αυτή την ανάπτυξη.
 Θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για όλους όσους ενδιαφέρονται, σπουδάζουν και δημιουργούν πολιτικές σχετικές με την ανάπτυξη του τουρισμού.
Χρησιμοποιεί τη μεγάλη εμπειρία του συγγραφέα για να μελετήσει τις επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον και τους ανθρώπους και εκφράζει ξεκάθαρα τις ενδιαφέρουσες απόψεις του πάνω σε κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης.»
RichardButler, Ομότιμος Καθηγητής στο Strathclyde Business School, Strathclyde University
«Ο Krippendorf και τώρα ο Goodwin είναι οι αρχιτέκτονες του σύγχρονου υπεύθυνου τουρισμού. Ένα ενδιαφέρον και εμπνευσμένο κείμενο που προσδιορίζει την ατζέντα για την επόμενη δεκαετία.» Justin Francis CEO τουresponsibletravel.com
«Το βιβλίο του Harold Goodwin είναι μια πολύ αναγκαία έρευνα που φτάνει στην καρδιά της ανάπτυξης αυτού που είναι γνωστό ως υπεύθυνος τουρισμός. Συνδυάζει αξιόπιστη έρευνα και ακαδημαϊκή ακρίβεια με την ευχέρεια και την πειθώ που το κάνει ένα διαφωτιστικό και ενδιαφέρον ανάγνωσμα -ενδιαφέρον τόσο για το κοινό που ταξιδεύει όσο και για υποψήφιους διδάκτορες. Το γεγονός ότι ένας αυξανόμενος αριθμός εξειδικευμένων ταξιδιωτικών γραφείων βάζουν τώρα αυτή την υπευθυνότητα ως αυτόματο μέρος της εμπορικής διαδικασίας οφείλεται στον τρόπο σκέψης του Goodwin.»  Richard Hearn, Πρόεδρος (2005-6), Association of Independent Tour Operators (AITO). Ιδρυτής και διευθυντής του Inntravel, Ιδρυτής και διευθυντής τουVillage Ways»’
ΠΗΓΗ: GOOD FELLOW PUBLISHERS
Μετάφραση της βιβλιοπαρουσίασης: Βίκυ Αξαοπούλου
Για το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου