Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ υπογράφουν τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | DECLARATION OF THE GLOBAL CAMPAIGN FOR MILITARY SPENDING | 18-28.04. 2017


Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης οργανώνει Παγκόσμιο Δεκαήμερο για τη Μείωση των στρατιωτικών δαπανών 18-28 Απριλίου 2017. 
Περισσότερα για την εκστρατεία ΕΔΩ - Για την Παγκόσμια Διακήρυξη ΕΔΩ - Μπροσούρα ΕΔΩ
----------------------------
Στην Ελλάδα την εκστρατεία οργανώνει το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΔιεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης (ΠΑ.Δ.Ο.Π.) | OBSERVATORY OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND GLOBALISATION (PADOP) το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει τις εκδηλώσεις [ΕΔΩ ΕΔΩ]
 Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece υπογράφει την παρακάτω Διακήρυξη και καλεί τα μέλη, τους φίλους και τους επισκέπτες του blog να στηρίξουν την εκστρατεία.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Σε μια περίοδο βαθιάς διεθνούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες έχουν εκτοξευθεί πάνω από τα επίπεδα του ψυχρού πολέμου, αφαιρώντας πόρους ζωτικής σημασίας από τους λαούς και τις κοινωνίες.
Αποτελεί πρόκληση το γεγονός ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία του 2015, η ανθρωπότητα θυσιάζει στον βωμό των στρατιωτικών δαπανών κατά μέσο όρο, περίπου 5 δισ δολάρια ημερησίως.
Η ανησυχητική αυτή εξέλιξη οφείλεται στο γεγονός ότι παραμένει κυρίαρχο το δόγμα της επίλυσης των διεθνών προβλημάτων με στρατωτικά μέσα κόντρα στην Χάρτα του ΟΗΕ και αποφάσεις υπέρ της αποστρατιωτικοποίησης της διεθνούς ζωής, του πυρηνικού και συμβατικού αφοπλισμού.
Η αύξηση της ζήτησης για νέα όλο και πιο σύγχρονα όπλα τροφοδοτεί ένα εξαιρετικά κερδοφόρο διεθνές εμπόριο, στο οποίο πρωταγωνιστούν ως εξαγωγείς οι μεγάλες δυνάμεις, ιδιαίτερα οι χώρες που είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Μέσω του εμπορίου αυτού γιγαντώνεται το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα σε ορισμένες χώρες, ενώ κυβερνήσεις πολλών χωρών εμπλέκονται σε πρακτικές αδιαφάνειας και διαφθοράς, με καταστροφικές συνέπειες για την δημοκρατία και τους θεσμούς της.

Ο ελληνικός λαός, που ζει με οδυνηρό τρόπο την κρίση και την υπερχρέωση του κράτους, έχει πλήρη επίγνωση ότι στις υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες των τελευταίων δεκαετιών οφείλεται μεγάλο μέρος του δημόσιου χρέους της χώρας μας. Με το δεδομένο αυτό, εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην απόφαση του ΝΑΤΟ για την αύξηση του στρατιωτικού προϋπολογισμού των χωρών-μελών, στο 2% του ΑΕΠ. Απόφαση, που δεν υπηρετεί το όραμα μιας ειρηνικής Ευρώπης.

Επιθυμώντας να συμβάλουμε στην υπόθεση της διεθνούς ειρήνης και της πολυδιάστατης ασφάλειας, που είναι οικονομική, κοινωνική, οικολογική και ανθρώπινη, τα υπογράφοντα άτομα και οργανώσεις δηλώνουμε την πλήρη υποστήριξή μας στην Παγκόσμια Εκστρατεία για τις Στρατιωτικές Δαπάνες και την δραστική μείωσή τους, τασσόμενοι κατά του μιλιταρισμού και υπέρ της επιβολής αυστηρού διεθνούς ελέγχου στο εμπόριο των όπλων.
 DECLARATION OF THE GLOBAL CAMPAIGN FOR MILITARY SPENDING

In a period of profound international economic and social crisis, global military spending has skyrocketed to levels higher than those of the cold war, depriving people and societies of significant vital resources.
The fact that, based on official statistics from 2015, the human race sacrifices an average of some 5 billion dollars every day on the altar of military spending is an affront. 
This worrying development is due to the prevailing doctrine of resolving international problems using military means, thereby contravening the UN Charter and resolutions in favour of de-militarizing international life and of disarmament, through the abolition of nuclear and conventional weapons alike. 

The increased demand for new and ever more modern weaponry feeds the exceptionally profitable international arms trade, in which the leading exporters are the great powers, in particular the countries that are permanent members of the UN Security Council.
Through this trade, the military-industrial complex in certain countries has grown to gigantic proportions, while the governments of many countries are involved in non-transparent and corrupt practices, with disastrous effects on democracy and its institutions. 

The Greek people, who are experiencing painful deprivations due to the crisis and the state debt, are fully aware that our country’s enormous public debt is largely due to its massive military spending in recent decades. Given this fact, we express our opposition to NATO’s decision to increase the military budgets of all member-states to 2% of GDP. This decision does not serve the vision of a peaceful Europe. 
In our desire to contribute to international peace and multilateral security, a cause that is financial, social, ecological and human, we the undersigned individuals and organizations declare our full support for the Global Campaign to Reduce Military Spending drastically, our strong opposition to militarism and in favour of the imposition of strict international control on the arms trade.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου