Κυριακή 1 Απριλίου 2018

Γιώργος Μπάλιας: "Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση" κ.ά. εκδόσεις του συγγραφέα - νομικού επιστήμονα


[Οι ΦτΦ θεωρούν ότι για την υπεράσπιση του φυσικού και του αστικού περιβάλλοντος, και γενικότερα της ποιότητας ζωής, χρειάζονται "πολλά μέσα" και συνδυασμός παρεμβάσεων όπως π.χ, πολιτική πίεση,  ακτιβισμός, αξιοποίηση επιστημονικών -  νομικών και τεχνικών γνώσεων κ.ά. Οι ΦτΦ παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Γιώργου Μπάλια, καθώς και το προηγούμενο έργο του με την ελπίδα να αξιοποιηθεί από τους ασκούντες "πολιτική", "κυβερνητική" αλλά και από την Κοινωνία των Πολιτών.]
---------------------------
  • ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΙΑΣ Σύντομο βιογραφικό: Δρ.Ν - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο [ΕΔΩ]
  • Πλούσιο συγγραφικό έργο (ΓΤΟ/GMOs, Reach, Αρχή της προφύλαξης, Βιώσιμη Ανάπτυξη κ.ά.  - ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ [ΕΔΩ]

---------------
 "Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση"

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [ΕΔΩ]

Γιώργος Μπάλιας

Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελεί ένα ιδιαιτέρως σημαντικό τμήμα της πολιτικής και του δικαίου περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει αποτυπωθεί σε οριζόντιου χαρακτήρα ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε τρεις οδηγίες: α) στην οδηγία 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, β) στην οδηγία 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον και στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Το κοινό στοιχείο των τριών ως άνω οδηγιών είναι ότι αποτελούν διαδικαστικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η εκτίμηση των επιπτώσεων έργων, σχεδίων και προγραμμάτων στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου.

Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έτσι όπως περιλαμβάνεται στις τρεις οδηγίες, διακρίνεται από μια νομική και διοικητική πολυπλοκότητα. Αυτό συμβαίνει διότι ως εγγενώς διεπιστημονικός μηχανισμός στηρίζεται σε επιστημονικά, κοινωνικά, πολιτικά και νομικά δεδομένα, τα οποία διαπλέκονται μεταξύ τους.

Ενώ παρήλθαν δεκαετίες από τη θέση σε εφαρμογή των ως άνω οδηγιών, οι γνώμες συνεχίζουν να διχάζονται αναφορικά με το κατά πόσο ή σε ποιο βαθμό η προβλεπόμενη σε αυτές περιβαλλοντική εκτίμηση συνέβαλε στη σκοπούμενη προστασία του περιβάλλοντος. Πάντως, οι κριτικές που διατυπώθηκαν δεν έθεσαν σε αμφισβήτηση τις οδηγίες, απεναντίας επικεντρώνονται στη βελτίωση ή την αποσαφήνιση των διατάξεών τους ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η εφαρμογή τους. Η παρούσα εργασία εντάσσεται σε αυτή την προβληματική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου